መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር!

Mar 04, 2020

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር። ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ፡ ተግባርካ ኵሉ ግበር። እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሔር አምላኽካ ሰንበት እያ። ብእኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእካን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ዕዮ ኣይትዕየ። እግዚአብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኵሉን ገይሩ እዩ እሞ ብሻብዓይቲ መዓልቲ ከኣ ዐረፈ። ስለ’ዚ እግዚአብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን” (ዘፀ. 20፡9-12)

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር” ዝብል ሓደ ካብ ዓሠርተ ትእዛዛት ቅድሚ ምጽሓፉ፡ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብነት ገይሩ ዝሃበና፡ ንዕረፍቲ ዝሠርዓልና ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ። እዚ ኸኣ “ኣምላክ ከኣ ካብ’ቲ ዝፈጠሮን ዝገበሮን ኵሉ ግብሩ ብእኣ ስለዘዕረፈ፡ ነታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን።” ይብል ። (ዘፍ. 2፡2-3) ንሰንበት ምኽባር ቀዳማይ ትእዛዝ ምባሉ ቅድሚ ዓሠርተ ትእዛዛት ከምዝነበረ ንምርዳእ እዩ። “እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ እዚ እዩ፡ ጽባሕ መዓልቲ ዕረፍቲ፡ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰት ሰንበት እያ፡ እትስንክትዎ ሰንክቱ፡ እተፍልሕዎ እውን ኣፍልሑ፡ እቲ ዝተረፈ ኵሉ ንጽባሕ ክኾነኩም ኣንብርዎ . . . እቲ ሕዝቢ ከኣ በታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ዓረፈ።” ይብል። (ዘፀ. 16፡23-30)

እግዚአብሔር ካብ ዝፈጠረለን መዓልታት ብዝተፈለየ ክብሪ ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን። ኣብ’ተን ዝተረፋ መዓልታት ግና ንባዕሉ ሠሪሑ፡ ንኽንሠርሓለን ሃበና። ስለ’ዚ ብእግዚአብሔር ተባሪኻን ተቀዲሳን ንዝተዋሃበትና ዕለተ ሰንበት ከነኽብራ ይግብኣና።

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር” ዝብል ትእዛዝ፡ ካብ ኣይትቅተል፡ ኣይትዘሙ፡ ኣይትስረቅ፡ . . . ዝብሉ ትእዛዛት ደረጃኡ ዝትሕትን ዝንእስን ኣይኮነን። ነዚ ትእዛዝ ምፍራስ መቕጻዕቱ ከቢድ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ “ሽዱሽተ መዓልቲ ዕዮ ይተዓየ፡ ሾብዐይቲ መዓልቲ ግና ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰት ሰንበት ዕረፍቲ እያ። ብመዓልቲ ሰንበት ዕዮ ዝዓየየ ኵሉ ይሙት።” ክብል ብዝተዛረቦ የረድኣና። (ዘፀ. 31፡15)።

ንሰንበት ምስዓር ቀሊል ኃጢኣት ብዘይምንባሩ ድማ ኣብነት ዝኾነና ድማ እቲ ሰንበት ብምድፋሩ ብዳርባ እምኒ ዝተቀትለ ሰብኣይ እዩ። (ዘፀ. 15፡32-36) ነቢይ ሕዝቅኤል’ውን እቶም ንሰንበት ዝስዓሩ (ዘየኽብሩ) ሰባት ዝበጽሖም መቅጻዕቲ ብብዝኂ ጠቂሱ ኣሎ። (ሕዝ. 20፡21) ሰንበት ምኽባር ማለት ትእዛዙ ብምፍጻም በረከት ንረክብ። ብሥጋን ብመንፈስን ንጥቀም። ባዕሉ ፈጣሪና “ነቶም ንሰንበት ከየርኵሱ ዝጥንቀቁ እከይ ከይገብሩ’ውን ኢዶም ዝእክቡ ሰባት ክባርኾም እየ። . . . ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደምበይን ዘይርሳዕ ዘለዓለማዊ ስም ክህቦም እየ።” ኢሉና እዩ። (ኢሳ. 56፡2-7)

ነቲ ብመዓልቲ ሰንበት ኣይትሥርሑ ዝብል ሕጊ፡ ኣይሁድ ቃል ብቃሉ እምበር ብመንፈሳዊ ትርጕሙ ስለዘይርድእዎን ስለዘይፍጽምዎን ዝነበሩ፡ ሠናይን ጽቡቕን ሥራሕ ንሰንበት ከም ምስዓርን ኃጢኣትን ይቈጽርዎ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ሠራዔ ሕግ ጐይታ፡ ብሰንበት ተኣምራት ብምግባሩ ሕሙማን ብምፍዋሱ ብትሪ ይቃወምዎ ነበሩ። ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ንሠናይ ሥራሕ ዝተፈቕደትን ንመንፈሳዊ ሥራሕ ዝተዋህበትን ምዃና ንምምሃር ብሰንበት ንዝሓመሙ ይፍውስ፡ ኣብ ቤት መቅደስ ተረኺቡ ድማ ይምህር ነበረ። (ዮሓ. 5፡2-11፣ ዮሓ. 9፡14፣ ሉቃ. 14፡1-6)። ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብኣይ ኣብ ዝፈወሰሉ ጊዜ “ብሰንበት ምሕዋይ’ ዶ ይግባእ እዩ፧’ ኢሎም ሓተትዎ። ጐይታ ኢየሱስ ከኣ ከም’ዚ በሎም ካብኻትኩም’ከ ሓንቲ በጊዕ ዘላቶ እሞ ብሰንበት ኣብ ጉድጓድ እንተ ወደቐት ኂዙ ዘየውፅኣ ሰብ እንታዋይ እዩ፧ ካብ በጊዕሲ ሰብ’ዶ ግዳ ኣዝዩ ኣይበልጽን፧ እምበኣር ብሰንበት ጽብቕ ምግባር ግቡእ እዩ።” በሎም። (ማቴ. 12፡10-13፣ ሉቃ. 13፡10-16) ስለዚ ሥራሕ ኣይትሥርሑ ማለት ብሰንበት ኮፍ ኢልኩም ወዓሉ ማለት ዘይኮነስ ተግባረ ነፍስ (ንነፍሲ ዝጠቅም ግብሪ) ፈጽሙ ማለት ከምዝኾነ ንርዳእ።

ደጊሙ’ውን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት/ ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሠርዐት እምበር፡ ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን።” ከምዝበለና ፡ ሰንበት ንሰብ ሠናይ ሠሪሑ መንፈሳዊ በረከት ንክረክብ ዝተዋህበት ምዃና ዘመልክት እዩ። (ማር. 2፡23) ከምኡ’ውን እግዚአብሔር፡ “ሽዱሽተ መዓልቲ ዕዮ ይተዓየይ፣ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ግና ንቅዱስ ኣኼባ ዝጽውዑላ ሰንበት ዕረፍቲ እያ።” ከምዝብለና ሰንበት ዓለማዊ ሥራሕ ኃዲግና ተግባረ ነፍስ ብምሥራሕ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ንረኽበላ ዕለተ ዕረፍት እያ። (ዘሌ. 23፡3) ብተወሳኺ’ውን ብፍሉይ ሰንበት ኣምልኮና እንፍጽመላ መዓልቲ ብምዃና እግዚአብሔር ኣምላኽና “ሠርቂ ወርኂ መጸን፡ ሰንበት ሰንበትን ኵሉ ሰብ ኣብ ቅድመይ ክሰግድ ክመጽእ እዩ።” ይብል። (ኢሳ. 66፡23) ደቀ መዛሙርቱ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ብሰንበት ይምህሩ ነበሩ። (ማር. 6፡2፣ ግብ. 18፡4)

መዓልቲ ሰንበት ዝደለናዮ ክንፍጽመላ ስለዘይተዋህበትና፡ ናይ ሰንበት ውዕሎና፡ ንእግዚአብሔር ሂብና ንሱ ዝገበረልና ምሕረት እናሓሰብና ንመዓልቲ ሰንበት ብመዝሙር፡ ብቅዳሴ፡ ብመንፈሳዊ ጉባኤ፡ ንዝተኣሰረ ብምብጻሕ፡ ንድካታት ብምምጽዋት፡ ንዝተጻልኡ ብምዕራቅ . . . ብሓፈሻ ብመንፈስ እንዓብየሉ ቅዱስን ሠናይን ብምሥራሕ ከነኽብራ ይግባእ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ኣሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
 - 23:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

“ መድኃኔ ዓለም ”

  እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ኵሉ ዝነበረ’ዩ። ሰማያት ከይተዘርግሑ፡ ገጹ መሬት ከይተራእየ፡ ጐቦታት ከይቆሙ፡ ቀላያት ከይዓመቑን ወሓይዝ ከይወሓዙን ንሱ ብባህሪኡ ዝነበረ እዩ።...

7ይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ‘ኒቆዲሞስ’

  ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዘለዋ ሸሞንተ ሰናብቲ፡ እታ ሻብዓይቲ ሰንበት ‘ኒቆዲሞስ’ ትብሃል። ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ዚዝመርን ዚንበብን ዚወሃብ ትምህርትን ብዛዕባ ኒቆዲሞስ...

“ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ/ እናኸዱ ሓወዩ” ሉቃ. 17፡15

ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብማእከል ሰማርያን ገሊላን ኃሊፉ፡ ናብ ሓንቲ ከተማ ኣተወ።...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...