መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር!

Mar 04, 2020

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር። ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ፡ ተግባርካ ኵሉ ግበር። እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሔር አምላኽካ ሰንበት እያ። ብእኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእካን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ዕዮ ኣይትዕየ። እግዚአብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኵሉን ገይሩ እዩ እሞ ብሻብዓይቲ መዓልቲ ከኣ ዐረፈ። ስለ’ዚ እግዚአብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን” (ዘፀ. 20፡9-12)

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር” ዝብል ሓደ ካብ ዓሠርተ ትእዛዛት ቅድሚ ምጽሓፉ፡ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብነት ገይሩ ዝሃበና፡ ንዕረፍቲ ዝሠርዓልና ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ። እዚ ኸኣ “ኣምላክ ከኣ ካብ’ቲ ዝፈጠሮን ዝገበሮን ኵሉ ግብሩ ብእኣ ስለዘዕረፈ፡ ነታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን።” ይብል ። (ዘፍ. 2፡2-3) ንሰንበት ምኽባር ቀዳማይ ትእዛዝ ምባሉ ቅድሚ ዓሠርተ ትእዛዛት ከምዝነበረ ንምርዳእ እዩ። “እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ እዚ እዩ፡ ጽባሕ መዓልቲ ዕረፍቲ፡ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰት ሰንበት እያ፡ እትስንክትዎ ሰንክቱ፡ እተፍልሕዎ እውን ኣፍልሑ፡ እቲ ዝተረፈ ኵሉ ንጽባሕ ክኾነኩም ኣንብርዎ . . . እቲ ሕዝቢ ከኣ በታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ዓረፈ።” ይብል። (ዘፀ. 16፡23-30)

እግዚአብሔር ካብ ዝፈጠረለን መዓልታት ብዝተፈለየ ክብሪ ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን። ኣብ’ተን ዝተረፋ መዓልታት ግና ንባዕሉ ሠሪሑ፡ ንኽንሠርሓለን ሃበና። ስለ’ዚ ብእግዚአብሔር ተባሪኻን ተቀዲሳን ንዝተዋሃበትና ዕለተ ሰንበት ከነኽብራ ይግብኣና።

“መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር” ዝብል ትእዛዝ፡ ካብ ኣይትቅተል፡ ኣይትዘሙ፡ ኣይትስረቅ፡ . . . ዝብሉ ትእዛዛት ደረጃኡ ዝትሕትን ዝንእስን ኣይኮነን። ነዚ ትእዛዝ ምፍራስ መቕጻዕቱ ከቢድ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ “ሽዱሽተ መዓልቲ ዕዮ ይተዓየ፡ ሾብዐይቲ መዓልቲ ግና ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰት ሰንበት ዕረፍቲ እያ። ብመዓልቲ ሰንበት ዕዮ ዝዓየየ ኵሉ ይሙት።” ክብል ብዝተዛረቦ የረድኣና። (ዘፀ. 31፡15)።

ንሰንበት ምስዓር ቀሊል ኃጢኣት ብዘይምንባሩ ድማ ኣብነት ዝኾነና ድማ እቲ ሰንበት ብምድፋሩ ብዳርባ እምኒ ዝተቀትለ ሰብኣይ እዩ። (ዘፀ. 15፡32-36) ነቢይ ሕዝቅኤል’ውን እቶም ንሰንበት ዝስዓሩ (ዘየኽብሩ) ሰባት ዝበጽሖም መቅጻዕቲ ብብዝኂ ጠቂሱ ኣሎ። (ሕዝ. 20፡21) ሰንበት ምኽባር ማለት ትእዛዙ ብምፍጻም በረከት ንረክብ። ብሥጋን ብመንፈስን ንጥቀም። ባዕሉ ፈጣሪና “ነቶም ንሰንበት ከየርኵሱ ዝጥንቀቁ እከይ ከይገብሩ’ውን ኢዶም ዝእክቡ ሰባት ክባርኾም እየ። . . . ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደምበይን ዘይርሳዕ ዘለዓለማዊ ስም ክህቦም እየ።” ኢሉና እዩ። (ኢሳ. 56፡2-7)

ነቲ ብመዓልቲ ሰንበት ኣይትሥርሑ ዝብል ሕጊ፡ ኣይሁድ ቃል ብቃሉ እምበር ብመንፈሳዊ ትርጕሙ ስለዘይርድእዎን ስለዘይፍጽምዎን ዝነበሩ፡ ሠናይን ጽቡቕን ሥራሕ ንሰንበት ከም ምስዓርን ኃጢኣትን ይቈጽርዎ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ሠራዔ ሕግ ጐይታ፡ ብሰንበት ተኣምራት ብምግባሩ ሕሙማን ብምፍዋሱ ብትሪ ይቃወምዎ ነበሩ። ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ንሠናይ ሥራሕ ዝተፈቕደትን ንመንፈሳዊ ሥራሕ ዝተዋህበትን ምዃና ንምምሃር ብሰንበት ንዝሓመሙ ይፍውስ፡ ኣብ ቤት መቅደስ ተረኺቡ ድማ ይምህር ነበረ። (ዮሓ. 5፡2-11፣ ዮሓ. 9፡14፣ ሉቃ. 14፡1-6)። ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብኣይ ኣብ ዝፈወሰሉ ጊዜ “ብሰንበት ምሕዋይ’ ዶ ይግባእ እዩ፧’ ኢሎም ሓተትዎ። ጐይታ ኢየሱስ ከኣ ከም’ዚ በሎም ካብኻትኩም’ከ ሓንቲ በጊዕ ዘላቶ እሞ ብሰንበት ኣብ ጉድጓድ እንተ ወደቐት ኂዙ ዘየውፅኣ ሰብ እንታዋይ እዩ፧ ካብ በጊዕሲ ሰብ’ዶ ግዳ ኣዝዩ ኣይበልጽን፧ እምበኣር ብሰንበት ጽብቕ ምግባር ግቡእ እዩ።” በሎም። (ማቴ. 12፡10-13፣ ሉቃ. 13፡10-16) ስለዚ ሥራሕ ኣይትሥርሑ ማለት ብሰንበት ኮፍ ኢልኩም ወዓሉ ማለት ዘይኮነስ ተግባረ ነፍስ (ንነፍሲ ዝጠቅም ግብሪ) ፈጽሙ ማለት ከምዝኾነ ንርዳእ።

ደጊሙ’ውን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት/ ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሠርዐት እምበር፡ ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን።” ከምዝበለና ፡ ሰንበት ንሰብ ሠናይ ሠሪሑ መንፈሳዊ በረከት ንክረክብ ዝተዋህበት ምዃና ዘመልክት እዩ። (ማር. 2፡23) ከምኡ’ውን እግዚአብሔር፡ “ሽዱሽተ መዓልቲ ዕዮ ይተዓየይ፣ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ግና ንቅዱስ ኣኼባ ዝጽውዑላ ሰንበት ዕረፍቲ እያ።” ከምዝብለና ሰንበት ዓለማዊ ሥራሕ ኃዲግና ተግባረ ነፍስ ብምሥራሕ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ንረኽበላ ዕለተ ዕረፍት እያ። (ዘሌ. 23፡3) ብተወሳኺ’ውን ብፍሉይ ሰንበት ኣምልኮና እንፍጽመላ መዓልቲ ብምዃና እግዚአብሔር ኣምላኽና “ሠርቂ ወርኂ መጸን፡ ሰንበት ሰንበትን ኵሉ ሰብ ኣብ ቅድመይ ክሰግድ ክመጽእ እዩ።” ይብል። (ኢሳ. 66፡23) ደቀ መዛሙርቱ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ብሰንበት ይምህሩ ነበሩ። (ማር. 6፡2፣ ግብ. 18፡4)

መዓልቲ ሰንበት ዝደለናዮ ክንፍጽመላ ስለዘይተዋህበትና፡ ናይ ሰንበት ውዕሎና፡ ንእግዚአብሔር ሂብና ንሱ ዝገበረልና ምሕረት እናሓሰብና ንመዓልቲ ሰንበት ብመዝሙር፡ ብቅዳሴ፡ ብመንፈሳዊ ጉባኤ፡ ንዝተኣሰረ ብምብጻሕ፡ ንድካታት ብምምጽዋት፡ ንዝተጻልኡ ብምዕራቅ . . . ብሓፈሻ ብመንፈስ እንዓብየሉ ቅዱስን ሠናይን ብምሥራሕ ከነኽብራ ይግባእ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ኣሜን!

Ad Right
No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...