“ኣነ ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ኽነብር መቅደስ ግበሩለይ” (ዘፀ. 25፡8)

Mar 12, 2020

ካብ ኣቦና ኣዳም ክሳብ ነቢይ ሙሴ ኣብ ዝነበረ ዘመነ ኣበው፡ ሰብ ብኣእምሮኡን ሥነ ፍጥረት ተመራሚሩን ብሕገ ልቦና ደኣ ይምራሕ ነበረ እምበር ሃይማኖቱ ዝፈልጠሉ ሕጊ፡ ኣምልኾኡ ዝገልጸሉ ውሱን ፍሉይ ቦታ ኣይነበሮን። ኣብ ዝመረጾ ቦታ ጸሎቱን መሥዋዕቱን የቕርብ ነበረ። ፍሉያትን ውሑዳትን ካብ ኣበው ግና ኣብቲ እግዚኣብሔር ብራእይን ድምፂ ብምስማዕን ዝተገልጸሎም ኣምልኾኦም ይፍጽሙ ነበሩ። ንምሳሌ፦ ኣዳም፡ ኖኅ፡ መልከ ጼዴቅ፡ ኣብርሃም፡ ያዕቆብ፡ . . . ።

እግዚአብሔር ንኣቦና ኣብርሃም ጸውዖ እሞ “ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ ኂዝካ፡ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ፡ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ኻብቲ ኣነ ዘርእየካ ጎቦታት ዝሓርር መሥዋዕቲ ጌርካ ኣቕርበለይ” በሎ። (ዘፍ.22፡1)

ኣቦና ያዕቆብ’ውን ደቂሱ ከሎ ከኣ ናይ ወርቂ መሳልል ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ተዘርጊሑ ረኣየ። ኣብ ጫፍ ናይዚ መሳልል ድማ ዙፋን ተዘርጊሑ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዙፋን ከኣ ልዑል እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ፦ “ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሓቅን ኣየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘሎኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህባ እየ። ዘርእኻ ድማ ኸም ሑጻ ክበዝኅ እዩ፡ ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ከስፋሕፍሕ እዩ። ኵሎም ዓሌታት ምድሪ ኸኣ ብዘርእኻን ክባረኹ እዮም። እነሆ ኸኣ ኣነ ምሳኻ እየ፡ እቲ ዝበልኩኻ ኽሳብ ዝገብሮ ኣይኃድገካን እየ እሞ፡ ኣብ እትኸዶ ኵሉ ኽሕልወካ እየ፡ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ኽመልሰካ እየ።” በሎ። ኣቦና ያዕቆብ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ክብሪ እግዚአብሔር ንዝተገልጸሉ፡ ድምፂ ፈጣሪኡ ንዝሰምዓሉ ቦታ “ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር፡ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ” በለ። (ዘፍ. 28፡13-17) ክብርን ቅድስናን ናይዛ ሕልሚ ዝረኣየላ ቦታ ተረዲኡ ድኅሪ ብዙኅ ዓመታት ናብኣ ተመሊሱ መሥዋዕተ እግዚአብሔር ኣቕረበ።

በዚ ኸምዚ ክሳብ ዘመን ነቢይ ሙሴ ድንኳን ከይተተኽለ፡ ቤት ከይተሠርሐ፡ ሕጊ ከይተሠርዐ ጸንሐ። ኣብ ዘመነ ሙሴ ንሕገ ልቦና ሓጋዚ ዝኾነ ሕገ ጽሑፍ ክወሃብ ከሎ፣ ሰብ’ውን እምነቱ ዝገልጸሉ፡ ጸሎቱ ዘብጽሓሉ፡ መሥዋዕቱ ዘቕርበሉ ብሓፈሻ ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸበሉ ፍሉይ ቦታ ተዋህቦ።

ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ እግዚአብሔር ዓሠርቱ ቃላት ዝተጻሕፎ ጽላት ተቐበለ፣ ናይዚ ጽላት መኅደሪ ዝኾነ ታቦት ዘንብረሉ ድንኳን ንክሠርሕ ድማ “ኣነ ኣብ ማእከልኩም ምእንቲ ኽነብር መቕደስ ግበሩለይ” ኢሉ ኣዘዞ። (ዘፀ. 25፡8) ከምታ ቀዳመይቲ ጽላት ቀሪጹ፡ መኅደሪ ታቦት ዝኸውን ድንኳን ተኸለ። ንእግዚአብሔር ክረክብ ዝደለየ ስለዝበጽሖ ድማ “መራኸቢ ድንኳን” ኢሉ ጸውዖ። ኣብዚ ድንኳን ንታቦት ምስ ኣእተወ፡ መገልገሊ ዝኾኑ ንዋያተ ቅድሳት ብቅዱስ ቅብዒ ክቅድሶም ከሎ ዘገልግሉ ድማ ካብ ደቂ ኣሮን ንክህነት ቀብኦም።

እስራኤላውያን፡ እግዚአብሔር ኣብ ኵሉ ቦታ ከም ዝርከብ ዋላ እንተፈለጡ፡ ኣብቲ ክብሩ ዝገልጸሉን ምሕረቱ ዝልእከሉን መኅደሪኡ ደብተራ ኦሪት ተኣኺቦም መሥዋዕቲ እናሠውዑ ይልምንዎ ነበሩ። እግዚአብሔር’ውን ኣብዚ ድንኳን ናይ ክብሩ ብርሃን ይገልጸሎም ነበረ። “ነቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ድንኳን ደመና ኣጐልበቦ፡ ነቲ ድንኳን ከኣ ኽብሪ እግዚአብሔር መልኦ።” ይብል። (ዘፀ. 40፡34)

ኣገልግሎት ደብተራ ኦሪት (ድንኳን) ክሳብ ዘመነ ቅዱስ ዳዊት ጸንሐ። ቅዱስ ዳዊት፡ ነቲ ድንኳን እናተመልከተ ‘ኣነ ኣብ ዝጸበቀ ቤት እናነበርኩ ታቦተ እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ድንኳን ክነብር’ ብማለት ስለምታይ ቤተ መቅደስ ዘይሠርሕ፧ በለ። እግዚአብሔር ግና “ንስኻ ብዙኅ ደም ኣፍሲስካ፡ ብዙኅ ውግእ ከኣ ተዋጊእካ ኢኻ። እምበኣርሲ ኣብ ቅድመይ ብዙኅ ደም ኣብ ምድሪ ስለ ዘፍሰስካ ንስመይ ቤት መቕደስ ኣይክትሠርሓለይን ኢኻ።” ብምባል ብወዱ ሰሎሞን ከምዝሥራሕ ነገሮ። (1ይ ዜና መዋ. 22፡7-11)

ቅዱስ ዳዊት፡ ቤተ መቅደስ ዝሕነፅ ብኢዱ ዘይኮነስ ብኢድ ወዱ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ፡ ንመሕነፂ ካብ ሕዝቡ ዝኣከቦን ናቱ ሃብትን ሓደ ገይሩ ንወዱ ሰሎሞን ኣረከቦ።

ንጉሥ ሰሎሞን ድማ ብወርቅ ዝተለበጠ ምልኩዕ ቤተ መቅደስ ሠርሐ። ንታቦተ ኪዳን ካብ ድንኳን ኣውፂኡ ናብዚ ቤተ መቅደስ ብምእታው መሥዋዕቲ ኣቕሪቡ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። እግዚአብሔር ድማ ኸምዚ በሎ፦ “ጸሎትካ ሰሚዐ ኣሎኹ፡ ነዛ ቦታ እዚኣውን ቤት መሥዋዕቲ ኽትኮነኒ ኃርየያ ኣሎኹ። ንሰማይ ዝናም ከየውርድ እንተዓጾኽዎ፡ ነንበጣውን ንምድሪ ኽበልዓ እንተኣዘዝክዎ ወይ ኣብ መንጎ ሕዝበይ ፌራ እንተሰደድኩ፡ እዞም ብስመይ ዝተሰምዩ ሕዝበይ ከኣ ትሕት እንተበሉ እንተለመኑ ገጸይውን እንተደለዩ ካብ ክፉእ መንገዶም ድማ እንተተመልሱ ሽዑ ኣነ ኣብ ሰማይ ኮይነ ክሰምዕ እየ፡ ኃጢኣቶም ከኣ ይቕረ ኽብለሎም፡ ምድሮምውን ክፍውሰሎም እየ። . . . ሕጂ ኸኣ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንዝጽለ ጸሎት ኣዕይንተይ ክኽፈታ፡ ኣእዛነይውን ጽን ክብላ እየን። ሕጂ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ሕዝበይ ንዘለዓለም ኣብኣ ከምልኹኒ ኃርየያን ቀዲሰያን ኣሎኹ፡ ኣነ ኸኣ ኵሉ ጊዜ ኽሕልዋን ክሓልየላን እየ።” (2ይ ዜና መዋ. 7፡13-16)

ቤተ መቅደስ፡ ምእንቲ ስሙ ክጽዋዕ ንሓደ ዘመን ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለዓለም ከም ዝኸብር፡ ኣገልግሎቱ’ውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይተሓጽረ፡ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ድማ ዝቕጽል እዩ።

ብሉየ መዋዕል ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ብዓቅመ ሕፃናት ኣብ መበል ኣርብዓ መዓልቱ ሥርዓተ ኦሪት ንምፍጻም ብኣደኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓቂፉ ናብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ከይዱ እዩ። (ሉቃ. 2፡24)

ኣብ 12 ዓመቱ ድማ ምስ ኣደኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን በዓል ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ፣ ንሳቶም በዓል ኣኽቢሮም ክምለሱ ከለዉ፡ ጐይታ ግና ካብኦም ተሪፉ ንሠለስተ መዓልትታት ክደልይዎ ምስ ጸንሑ ኣብ መበል ሣልሳይ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ንሊቃውንተ ኦሪት ክሰምዖምን ክሓቶም ረኸብዎ። “ኣብ ቤት ኣቦይ ክነብር ይግብኣኒ እዩ” ኢሉ’ውን ተዛረበ። (ሉቃ. 2፡46)

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ናብ ቤተ መቅደስ እዩ ከይዱ። “ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ፡ ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ፡ ወገፍትአ ማዕዳቲሆሙ ለመወልጣን፡ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ። ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል “ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ፡ ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በዓተ ፈያት ወሰረቅት/ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ‘ቤተይ ቤት ጸሎት ክትከውን እያ’ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ፡ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓሉ ገበርኩምዋ” እናበለ ጭግራፍ ኣልዒሉ ኣውፅኦም። (ሉቃ. 19፡45) በዚ ድማ ጐይታ ንቤቱ ዘለዎ ክብርን ቅንአትን ገሊጹ፣ እናገረፈ ንዝሸጡን ዝሻየጡን ሰጒጉ፣ ካብ ርስሓት ኣጽርዩ መጸለዪ ክኾኖም ሃቦም።

ነቢዪት ሃና ኣብ ቤተ መቅደስ ብጾምን ጸሎትን ተጸሚዳ ከምዝነበረት፣ ካህን ዘካርያስ’ውን ብሥራተ መልኣክ ዝሰምዐ ኣብ ቤተ መቅደስ ክዓጥን ከሎ እዩ። (ሉቃ. 1፡13 ፣ 2፡37)

ኣገልግሎት ቤተ መቅደስ ዘይቅየርን ዘይሰዓርን ብምዃኑ ቅዱሳን ሓዋርያት’ውን ናይ ሓዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ (ቤተ ክርስቲያን) ክሳብ ትሥራሕ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣይሁድ ይጸልዩ ነበሩ። ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሓንስን ንጸሎት ናብ ቤተ መቅደስ ይኸዱ ነበሩ። (ግብ. ሓዋ. 3፡1)

ልሳነ ዕፍረት ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤተ መቅደስ ኽጽሊ ከሎኹ ድማ ተመሰጥኩ፡ ምሥጢር ተገለጸለይ ይብል። (ግብ. ሓዋ. 22፡17)

ንናይ መንፈስ ወዱ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፈሉ መልእኽቲ ፦ “ወእመሰ ጐንደይኩ ከመ ታእምር ዘከመ ትሠርዕ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ሕያው ዐምደ ጽድቅ ወመሠረት አማን እስመ ምክሩ ለዝንቱ ጽድቅ ዐቢይ/ እንተ ደንጐኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሠረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ኽንነብር ከም ዚግብኣና ኽትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣሎኹ።” ክብል ይምዕዶ። (1ይ ጢሞ. 3፡15)

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝዓርግ ኣብ መበል 8 ዓመቱ ባዕሉ ቅርጹ ኣውፂኡ ለኪዑ ንቅዱሳን ሓዋርያት ምስ ሃቦም ኣብ ፊልጵስዩስ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ሓዲስ ኪዳን ተሓንፀ። ናይ ደቂ ሰባት ሥጋዊ ነውሪ ዝኣልይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንነፍስ’ውን ሥርየት ኃጢኣት ዝወሃበሉ ኣማናዊ በጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሥወዓሉ ኾይኑ ኣገልግሎቱ ናብ ኵሉ ዓለም ተባጽሐ።

ቤተ መቅደስን ታቦትን ይትረፍ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ክሰዓር ኣብ ሰማይ’ውን ዓቢይን ክቡርን ምዃኑ ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብ ፍጥሞ ደሴት ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ምሥጢረ ቤተ መቅደስ ተገሊጽሉ እዩ፦ “ወእምዝ ተርኅወ መቅደሱ ለእግዚአብሔር ዘውስተ ሰማይ ወአስተርአየት ታቦተ ሕጉ ለእግዚአብሔር እንተ ውስተ መቅደሱ”/ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከኣ ተኸፍተት፡ ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ።” “ወእምድኅረ ዝንቱ ተርኅወአ መቅደስ ዘደብተራ ስምዕ ዘውስተ ሰማይ።” “እንሆ እታ ድንኳን ምስክር ዝኾነት ቤት መቕደስ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት።” ከምዝብል። (ራእ. 11፡19 ፣ 15፡5)

ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ወይ ቤተ እግዚአብሔር ሥርዓተ ኣምልኾ ዝፍጸመሉ፣ ስብሐታትን ውዳሴያትን ዝበጽሓሉ፡ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ዝዳለወሉ፡ ነገረ ሃይማኖትን ሥርዓትን ትውፊትን ዝንገረሉ ቅዱስ ቦታ ብምዃኑ ካብ በረኸቱ ክንሳተፍን ከመይ ኢልና ክነብር ከምዝግብኣና ፈሊጥና ብምስትውዓል ክነብርን ይግብኣና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ኣሜን!

Ad Right
No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...