ገብር ኄር

Mar 28, 2020

 ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ ኽብርቲ ዕለት ከምቲ ቓሉ እሙናት ኮይና ከነኽብራን ክንነብራን ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና።

እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም እዚ ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ዚዝመር መዝሙር ብዛዕባ ቅኑዓት ኣገልገልትን፡ ጐይታ ነቶም ቅኑዓት ኣገልገልቲ ድማ “አግብርት ኄራን” እናበለ ዓስቦም ከም ዚህብ ተዘኻኽር ስለዝኾነት እያ። እቲ ዚዝመር መዝሙር’ውን “መኑ ውእቱ ገብርኄር” (መን እዩ እሙን ኣገልጋሊ፧) እናበለ ዚቕጽል እዩ። እቲ መበገሲ ታሪኽ ድማ ጐይታ ንዅሉ ብምስላ ይምህር ከምዝነበረን ካብቶም ትምህርቱ ሓደ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴ. 25፡10-30 ዘሎ ታሪኽ እዩ። ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ ወንጌል ሉቃ. 19፡12-27 ብካልእ ኣገላልጻ ግና ብስሙር መልእኽቲ ነዚ ምስላ እዚ ይደግመልና።

ጐይታ በዚ ምሳሌያዊ ትምህርቱ ሕድሪ ወንጌል ንኣገልገልቱን ምእመናንን ከምዝሃበን ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ ብዛዕባ ዝሃቦ መኽሊት ወንጌል ድማ ንዅሉ ከምዝጸባጸብን ከም እቲ ቓሉ ሓልዮም ዘጽንሑሉ እሙናት ኣገልገልቱ ዓስቢ ከምዝህብን ነቶም ዘይሓለዉ ድማ ፍዳ ከምዝጽበዮም ዘመልኽት እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ዅሉ ሰብ ከምቲ ጐይታ ዚደልዮ ኾይኑ ተዳልዩን ግቡኡ ፈጺሙ ክጸንሕን ዘተሓሳስብ እዩ።፡ ንዅልና ድማ ኸከም ግብርና ኺፈድየና ዓስቡ ምስኡ ኣሎ።

ጐይታ በዚ ትምህርቱ ንርእሱ ኸም ሓደ በዓል ጸጋ መሲሉ እቲ በዓል ጸጋ ንኻልእ ርሑቕ ዓዲ ኺብገስ ኣብ ዝሓሰበሉ ነቶም ኣገልገልቱ ጸዊዑ ኽሳብ ዚምለስ ምእንቲ ኺዓይዩሉ መኽሊት ከምዝሃቦምን ሕድሪ ከምዝገደፈሎምን ይነግር። በዚ መሠረት እዚ ነቲ ሓደ ኃሙሽተ ነቲ ኻልእ ድማ ኽልተ ነቲ ሣልሳይ ከኣ ሓደ መኽሊት ሃቦም። ድኅሪ ነዊኅ ዘመን ድማ እቲ በዓል ጸጋ ምስተመልሰ ነቶም መኽሊት ዝሃቦም ኣገልገልቱ ጸዊዑ ክጸባጸብ ጀመረ። በዚ መሠረት ድማ እቲ ኃሙሽተ መኽሊት ዝተቐበሊ ወሪዱን ደይቡን ደኺሙ ነተን ሓሙሽተ መኽሊቱ ኃሙሽተ ረቢሑለን ነቲ ጐይታ 10 መኽሊት ኣቕረበ። እቲ ብዓል ክልተ’ውን ከምኡ ኽልተ ረቢሑ ኣርባዕተ ኣቕረበ። እቲ በዓል ሓደ ግና ኣብ ክንዲ ወሪዱን ደይቡን ምርባሕ መኽሊቱ ዝገብር ኣብ ፍርህን ጥርጥርን ክፉእ ሓሳባትን ኣትዩ ነበረ እሞ ጐይታኡ ኪጸባጸቦ ከሎ ዘይተባሎ ጭካነ ጐይታኡ ገሊጹ ነታ ዝተዋህበቶ ከይረብሐ ሓቢኡ ከምዘቐመጣ ገለጸ።

እቲ በዓል ጸጋ’ውን ነቶም መኽሊቶም ረቢሖም ዝጸንሕዎ “ጽቡቕ! ኣታ ሕያዋይ፡ እሙን ኣገልጋሊ! ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ፡ ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ፡” እናበለ ብምውዳስ “ናብ ሓጐስ ጐይታኦም” ኪኣትዉ ፈቐደሎም። ነቲ መኽሊቱ ዝቐበረ በዓል ሓደ ግና “ኣታ ኽፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ!” ተባሂሉን ነታ ሓንቲ መኽሊቱ ድማ ከም ዘግደፍዎ ኮነ። ብሰንኺ እቲ ኽፉእ ግብሩ ድማ ኣብቲ ብኽይትን ምሕርቃም ኣስናንን ዘለዎ ናይ ወጻኢ ጸልማት ተደርበየ።

ትርጕም’ዚ ምሳሌ ድማ እቲ በዓል ጸጋ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪኸውን ከሎ እቶም ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ መኽሊት ዝተዋህቡ ድማ መምህራነ ወንጌል (መምህራነ ንስሓ) ዝኾኑ ስዩማን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። እዚ ድማ ኸከም ማዕርጎምን ዝተዋህቦም ጸጋን ከምቲ ዝግብኦም ከገልግሉ ዚግብኦም ካብ ዲያቆናት ክሳብ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘለዉ ኣገልገልቲ ይምልከት። ብኻልእ ወገን ድማ ኸከም ዓቕሞም ከገልግሉን ብመንገዲ ቕድስናን ኪመላለሱን ኪመርሑን ኣብነታውያን ኪኾኑን ኣብ 40ን 80ን መዓልቲ ኻብ ኣብራከ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሕፀን ዮርዳኖስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንዝተቐበሉ ዅሎም ምእመናን ይምልከት።

እቶም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ተጊሆምን ነቒሖምን እሙናት ድማ ኾይኖም ንምእመናን ኣባጊዑ ኸውፍሩን ኪሕልዉን ከብዝኁን፡ ስብከተ ወንጌል ከስፉሑ፡ ወዘተረፈ እዮም ነቲ መኽሊት (ሥልጣነ ክህነት) ተቐቢሎም። ስለዚ ድማ ኸምቲ ዚግባእ ዚዓየዩሉን ወሪዶም ደይቦም ደኺሞም ግቡኦም ፈጺሞም ኣብ ጊዜ ጸብጻብ ኣበርኪቶም ንጐይታኦም ዘረክቡ “ኣግብርት ኄራን ወፍቁራን” ተባሂሎም ናብቲ ሓጐስ ጐይታኦም “ንዑ ኀቤየ ብሩካነ አቡየ” ተባሂሎም ዘለዓለማዊ መንግሥቱ ኺኣቱ ዝፍቀደሎምን እዮም። እቶም ንስሙ ጥራይ መኽሊት ተቐቢሎም ምእመናን ዘይጓስዩሉን ኣብ ካልእ ጕዳያቶም ጥራይ ኬድህቡን ዚነብሩ ድማ ሃካያት ግና ብቑዕ መልሲ ስለዘይብሎምን ምኽንያት’ውን ከድኅኖም ስለዘይክእል ናብቲ “ጸልማት” ክድርበዩ እዮም።

ዋና መኽሊት ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ዋና መኽሊት ድማ ኸም ፍቓዱ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ጸጋ ይህብ እዩ። እቶም ቀዳሞት ኽልተ ድማ ንዝተዋህቦም ሕድሪ እሙናት ኮይኖ ኺፍጽምዎን ጽዒሮም ከርብሕዎን ተረኺቦም። ስለዚ ድማ ኣብ ጊዜኡ ዕጽፊ ዓስቢ ረኸቡሉ። ኣገልገልቲ ድማ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ጸጋኦም ኣለልዮም ንእግዚአብሔር ብትግሃት ከገልግሉ ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም ኪርከቡ ኣለዎም። እቲ ሓደ ናይቲ ኻልእ ኪጥምት ፡ ናቱ ገዲፉ ብ ዘይናቱ ኺኣቱ ዘይኮነስ ንዝተዋህቦ መኽሊት ኣለልዩ ኣብኣ ተጊሁ ኺርከብን ከርብሕን ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያንና ዓውዲ ኣገልግሎታ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዝኾነ ኵሎም ደቃ ኸከም መኽሊቶም ተጊሆም ኣርቢሖም ዚርከቡ እንተ ደኣ ኾይኖም ዕብየታን ሕንጸታን ክንርኢ ጊዜ ዚወስድ ኣይኮነን። ግና መኽሊትና ንፈልጦ ዶ፧ ነርብሕ ዶ ኣሎና፧ ወይስ ቀቢርናዮ ኢና፧ መን እዩ ገብርኄር፧ ኵልና ኣካል ክርስቶስ ካብ ኮንናን ኣብዛ መንፈሳዊት ቤት ክንህነጽ’ውን እንተደኣ ኮይንና ኸክለትና ነበርክተላ።

እዚ መኽሊት ንስዩማት ኣገልገልቲ ጥራይ ዝተነግረ ዘይኮነስ ንዅሉ ኣካል ቤተ ክርስቲያን እዩ። ምእመናን’ውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘበርክትዎ ዘለዉን ከበርክትዎ ዝግባእን ኣዝዩ ብዙኅ እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ መንፈሳዊ ፍረ ኣፍርዮም መኽሊቶም ከርብሑን ብሠናይ ግብሪ ንኻልኦት ኣብነት ኪኾኑ ይግብኦም። ኣብ ፍርህን ጥርጥርን ዝምርኮስ ምኽንያት ዚመልኦ ሕይወት ስለዘሎና ኵልና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ስለ ኣባጊዕ ክርስቶስ ተንሢዕና ንሥራሕ። ኣይምልከተናን እዩ ኣይንበል። ስለ ቤተ እግዚአብሔር ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሙናት ኣገልገልቲ ንኹን።

 ካብዚ ምስላ እዚ እንመሃሮ ሓደ ድማ ዅሉ ኸከም ጸጋኡ ተጊሑ ከገልግል እዩ። ሓደ ሰብ ብምሉእ ኃይሉን ጕልበቱ ኪሰርሕን ከፍርን እንተ ደኣ ኾይኑ ዅሎም ኣካላቱ ነናቶም ስራሕ ከምቲ ዚግብኦም ኪዓዩ ይግባእ። ዓይኑ ናይ ዓይኒ፡ ኢድ ናይ ኢድ፣ እግሪ ድማ ናይ እግሪ ወዘተርፈ እቲ ሓደ ኣብቲ ኻልእ ዚኣቱ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ኺስራሕ፧ እቲ ሓደ ድማ ስራሕን ኣበርክቶን እቲ ኻልእ ዘቖናጽብን ዝዕንቅፍን ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ጥዕና ክርከብ፧ ንዅሉ ዝኣሊ ርእሲ(ኣእምሮ ልቡና) ልዕሊ ዅሉ ንዅሎም ኣካላት ከወሃህድን ከስምርን ይግብኦ።

ሰብ ማዕርግ ዝኾንና ከከም ማዕርግና፡ ምእመናንን ምእመናትን ድማ ኸምቲ ዝተጻሕፈልና ተጊህና ጥራይ መኽሊትና ነርብሕ። ኣብ መዓልቱ ዅሉ ኺገሃድ እዩ። ሰባት ብዚደለይዎ መንገዲ ነቲ ሓቂ ኺኽውልዎ ይፈትኑን ስለ ሓሶት ድማ ይጽዓትን ምኽንያት ይፈጥሩን እታ ፍርዲ ግና ኣብ ኢድ እቲ ርቱዕ ዚፈርድ ኣምላኽ እያ። ንሕና ግቡእና ንዕየ። ኣምላኽ ድማ ኸምቲ ድኹም ግብርና ዘይኮነስ ከምቲ ምሕረቱ ኺርእየን ኣብዚኅና ንለምኖ።

ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ምሕረቱ ድልዋትን ንቑሓትን ኮይንና ኽንርከብ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 11 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

January
Tuesday
19
ዝክር፦ ተጠምቀ እግዚእነ፡ ወአስተርእዮተ መላእክት፡ ወእንጠልዮስ፡ ወዮስጦስ፡ ወጕድብ፡ ወአባ ዮሐንስ፡ ወሪቅረስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ ቲቶ 3፡1-7። 1ይ ዮሐ. 5፡5-12። ግብረ ሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 10፡34-38። ምስባክ፦ መዝ. 41/42 ዓዲ መዝ. 113/114 ወንጌል፦ ዮሐ. 1፡29-34። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክቡር በዓለ ጥምቀት ጥር 11 2013 ዓ.ም. ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን…

ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንደቂ ሰባት እውን ዓበይቲ ምሥጢራተ ድኅነት ዝተፈጸመልና፡ ዝቓወመና ዕዳ ደብዳቤ ዝተደምሰሰሉ...

ሕፅበተ መድኃኒት - ምሥጢረ ጥምቀት

ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ...

ስብሐተ ማኅሌት

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’...

ክብረ በዓል አቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመት መጽአ 3 ጥር ዝክረ ዕረፍት ኣቡነ ሊባኖስ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ገዳሞም ክብረ በዓል ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ...

ግዝረት አመ ፮ ለጥር

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት…

ኣብ ትኅቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ “መስቀሉ ኣልዒሉ...

ዘመነ ልደት

ካብ 29 ታኅሣሥ ክሳዕ 5 ጥር ዘሎ ጊዜ ኾይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኅቱም ድንግልና ተፀኒሱ፡ ብኅቱም ድንግልና ከም እተወልደ ብሰፊሑ...

“ኮከብ ርኢና፡ ኽንሰግደሉ መጺእና” ማቴ 2፡2

ኣብ ሥነ ፍጥረት ብዕለተ ረቡዕ፡ ካብ ዝተፈጥሩ ሓደ ከዋክብት እዮም። “እግዚአብሔር ድማ ‘ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ...

ብምኽንያት በዓል ልደት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.ግ (2021)…

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን እትነብሩ ሕዝበ እግዚኣብሔር፡ ኣብ ሆስፒታል ዘለኹም ሕሙማነ ሥጋ፥ ሕዝብኹም ንምድኃን...

ኣብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ጕዳያት…

ብዕለት 15 ታኅሣሥ 2013 ዓ.ም. ላዕለዎት ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ምስ ተማሃሮን ምምኅዳርን ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ብዛዕባ ኣብ...

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ዙም ርክባት ይቕጽሎ…

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ፡ ብምኽንያት ኮረና ቫይረስ ናይ ዙም ርክባት በብጊዜኡ ይቕጽል ኣሎ።

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...