“ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ/ እናኸዱ ሓወዩ” ሉቃ. 17፡15

Apr 03, 2020

ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብማእከል ሰማርያን ገሊላን ኃሊፉ፡ ናብ ሓንቲ ከተማ ኣተወ። ኣብዛ ከተማ ዓሠርተ ብሕማም ለምጽ ዝተታኅዙ፣ ካብ ኅብረተ ሰብ ተነጺሎም ካብ ከባቢኦም ተፈልዮም ንበይኖም ዝነብሩ ነበሩ። ብካልእ ኣጋላልጻ ድማ ምውሻብ ተባሂሉ ይስመ። እዞም ለምጻማት ድማ ይፍለዩ (ይውሸቡ) ነይሮም።

ምኽንያቱ ብሥርዓተ ሕገ ኦሪት ለምጻማት ናብ ሰብ ከይቀርቡ ክልኩላት ስለዝነበሩ እዩ። ዘሌ. 13፡47፣ ዘኁ. 5፡2፣ 1ይ ነገ. 15፡5። ካብዞም ለምጻማት ዝበዝኁ ኣይሁዳውያን ክኾኑ ከለዉ፡ እቲ ሓደ በይኑ ግና ሣምራዊ ነበረ። ኣይሁድ ምስ ሣምራውያን ኅብረት ከም ዘይነበሮም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፣ ኵሎም ብሓደ ዓይነት ሕማመ ለምጽ ብምትኃዞም ሓደ ኮይኖም ካብ ኅብረተ ሰብ ተፈልዮም፡ እቶም ኣይሁድ ኣይሁድነቶም ሣምራዊ ሣምራውነቱ ከይፈላለዮም ብሓደ ነበሩ። ናይ ኃባር ዝኾነ ሓደ ድሌት ነበሮም፡ ካብ ሕማሞም ተፈዊሶም ካብ ለምጾም ነጺሖም ምስ ሕዝቢ ክኃብሩ፣ ምስ ቤተ ሰቦም ብሓድነት ክበልዑን ክሰትዩን ክነብሩን ነበረ።

ኣብ እዋን ሰላምን ጥዕናን ተሰማሚዖም ብሓድነት ክነብሩ ዘይኽእሉ፣ ኣብ ጊዜ መከራን ሽግርን ግና ክሰማምዑ ዝኽእሉ ኣብ ደቂ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ እንስሳታት’ውን ዘሎ እዩ። መብዛኅቶም ኣራዊት ነንሓድሕዶም እናተበላልዑ፡ ንኻልእ እናበልዑ ይነብሩ። ሓደ ሓደ ጊዜ ናይ ኃባር ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ግና ይተሓላለዉ እዮም። ንምሳሌ፦ ኣብ ዘመነ ኖኅ ኣብ ካልእ ጊዜ ተቐራሪቦም ክነብሩ ዘይክእሉ እንስታታት ኵሎም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መርከብ ተሰማሚዖምን ተጸጋጊዖምን ካብ ማይ ኣይኂ ድኂኖም እዮም። ዘፍ. 5፡9-22

እዞም ሽግሮም ሓደ ዓይነት ዝነበረ ለምጻማት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣይዎ ኃቢሮም ወፂኦም ተቐበልዎ። ግና ብርኁቕ ቆይሞም ብሓደ ድምፂ ዓው ኢሎም “ኦ ጐይታ ኢየሱስ መሓረና” እናበሉ ጸለዩ። ሉቃ. 17፡13

ፈዋሴ ድዉያን ሠያሜ ካህናት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ “ናብ ካህን ኬድኩም ሰብነትኩም ኣመርምሩ” በሎም። ንሳቶም ድማ ንቃሉ ከይተጠራጠሩ ትእዛዙ ኣኽቢሮም ብእምነት ኃቢሮም መንገዶም ጀመሩ። “ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ” ከምዝብል፣ ገና ኣብ መንገዲ ከለዉ ዓሠርቲኦም ካብ ለምጾም ነጽሑ ካብ ሕማሞም ደኃኑ።

ኣብ መንገዲ ምስ ሓወዩ፡ እቶም ትሽዓተ ሰባት ‘እንቋዕ ደኣ ሓወና እምበር ካልእ እንታይ ንደሊ’ ብማለት ናብ ዝተላእኽዎ ካህን ኣይበጽሑን፣ ናብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከይተመልሱ በቲ ዝኸድዎ ተረፉ። እቲ ሓደ ግና ሣምራዊ እዩ፣ ከም ዝሓወየ ምስ ረኣየ ነቲ ዘሕወየኒ ኃዲገ ናብ መን ይኸይድ ኣለኹ ብማለት ዓው ኢሉ ንእግዚአብሔር እናመስገኖ ተመልሰ።

ኣብ እግሪ ጐይታ ብግንባሩ ተደፊኡ ሰገደሉ። ‘ኣብዚ ዘመን እዚ ዘብጻሕካኒ ካብ ሕማመይ ዝፈወስካኒ’ ብምባል’ውን ኣመስገኖ።

ጐይታ ድማ “አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ፡ አይቴኑ እንከ ተስዐቱ/ እቶም ዝሓወዩ ዓሠርተ’ዶ ኣይነበርኩምን፧ እቶም ትሽዓተ’ኸ ደኣ ኣበይ ኣለው፧” ኢሉ ናይቶም ትሽዓተ ሰባት ውዕለት ንዘይምምስካር ምስ ነቀፈ፡ ንዝተገብረሉ ውዕለት ከመስግን ዝመጽአ ሣምራዊ ካብ ዝወደቐሉ “ተንሢእካ ኪድ እምነትካ ኣድኃነትካ” ብምባል መንፈሳውን ሥጋውን ድኅነት ሂቡ ኣፋነዎ። ሉቃ. 17፡19

እዚ ሣምራዊ ምስ ሓወየ ንጐይታ ኣቐዲሙ፡ ብደኃር ናብ ካህን ከይዱ ርእሱ ብምምርማር ትእዛዝ ክርስቶስ ከም ዝፈጸመ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና የረድኡ።

እዚ ዝሓወየ ሣምራዊ፡ ካብቶም ተስፋ ዝነበሮም፡ ትንቢት ዝተነግረሎም፡ ሱባኤ ዝተቆጽረሎም ኣይሁድ ኣይነበረን። ዝበዝኀ ጊዜ እዞም ሕጊ ዝተሠርዓሎም፡ ተስፋ ትንቢት ዘለዎም፡ ሕዝበ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኣይሁድ ፍጹም ሥጋ ንዝተዋሓደ ጐይታ ትምህርቱ ክቃወሙን ክኸስዎን ክሳብ መስቀል ከብጽሕዎ ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ግና ካብቶም ዝተረፉ ኣሕዛብን ሰብ ሠማርያን ናብ ጐይታ ቀሪቦም ንቓሉ ይእዘዙን ብኣምላኽነቱ ይኣምኑን ይስዕብዎን ነበሩ።

ካብ ሕዝበ ዓለም ውሑዳት ሰባት እዮም ናብ ቤቱ ተመሊሶም ብምስጋናን ስግደትን አምኃን ኣምልኾኦም ዝፍጽሙ። እቶም ዝበዝኁ ግና ዝተገብረሎም ውዕለት ዝርስዑን ዘይመልሱን እዮም። ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጸኦም፣ ብዝናም ኣብቂሉ፣ ብፀሐይ ኣብሲሉ ብነፋስ ኣንቂጹ ዝምግቦም እግዚአብሔር ዘየመስግኑ፣ ሽግሮም ምስ ተፈትሓሎም ጸሎቶም ምስ ተሰምዐ መሊሶም ካብ ትእዛዙ ዝወፅኡ እዮም። ኣብ ቅድም ሰብ ንስሙ ከመስግኑ ንለውሃቱ ክዛረቡ ይኃፍሩ፡ ዝተገብረሎም ውዕለት ይርስዑ።

ስለዚ ናይ ኃባር ሽግር ኣብ ደቂ ሰባት ምስ ወረደ፡ ኵሉ ብዘይኣፈላላይ፡ ብእምነት፡ ብፍቕሪ፡ ኣብራክ ልብካ ብምድናንን ፡ብፍጹም ትሕትናን ኣምልኾን ወዲ ዳዊት መሓረና ኢልኻ ምጽዋዕ የድሊ። “ክልተ ወይ ሠለስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣነ ኸኣ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኵሉ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ።” (ማቴ. 18፡ 19-20) ንዝብል ቃሉ ብምእማን ንምጽዋዑ ክንተግህ ይግባእ። ትእዛዙ ኣኽቢርካ መንፈሳዊ ሕሊና ብምኃዝ ዝግበር ጉዕዞ ምሕረት ዘውርድ፡ ኃይሊ ሕማም ዝስዕር፡ እናኸድካ ትመሓረሉ እዩ እሞ ፈውሰ ምሕረቱ ከብዝኃልና ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኴንና “ኦ ጐይታ መሓረና” ምባል ይግባእ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ ኣሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 18 ግንቦት 2012 ዓ.…

May
Tuesday
26
ዝክር፦ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት፡ ወአባ ገዓርጊ ቢጹ ለአባ አብርሃም። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ ኤፌ. 4፡1-10 ያዕ. 1፡17-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 10፡44-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 50/51 ወንጌል፦ ዮሓ. 14፡11-17 ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ 

'ኣብ ወርኂ ታኅሣሥ ዕለቱ ሰኑይ፡ ሰዓቱ ሰዓት ፫ተ ብግዕዝ (9ተ)፡ ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ኣክሱም ደው ኢሉ ድምፁ ዓው ብምባል...

“ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ።/ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ።”…

እቲ ብየማን ጐይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ (ፈያታዊ ዘየማን)፡ ደመ ማኅተምን መርኆ ድኅነትን ተዋሂቡ ንኣቦና ኣዳም ቀዲሙ ናብ ገነት ከምዝኣተወ ቅዱሳት...

“ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕሊና ኣምላኽ…

እዚ ቓል’ዚ ኣብ መቅድም ተኣምረ ማርያም ዝርከብን ወትሩ ዝንበብን ኮይኑ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ንዓለም ምፍጣሩን ዘመን ምቝጻሩን፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል...

ቅዱስ ኣትናቴዎስ

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕብሮ፡ ድኅሪ ዘመነ ሓዋርያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ብደገ ብዓላውያን ነገሥታት፡ ብውሽጢ ድማ ብናይ ጽርኣውያን...

ርክበ ካህናት

“ርክበ ካህናት” ማለት ናይ ካህናት መራኸቢ፡ ጉባኤ፡ መተኣኻኸቢ፡ መዛተዪ . . . ወዘይመስሎ ዝብል ትርጕም ኣለዎ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ዓመታዊ...

ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ! ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን! ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም...

አሥርቆት ዘወርኀ ግንቦት

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ግንቦት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ሰኔ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ግንቦት ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወእምዝ ይትዌስክ። ሎሚ...

ባሕቲ ግንቦት፡ ልደተ ማርያም

ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሕሊና ኣምላኽ ዝነበረት፣ ገና ከይተወልደት ትንቢት ዝተነግረላ፡ ሱባኤ ዝተቘጽረላን ምሳሌ ዝተመሰለላን እያ። ሊቀ...

ዮም ፍሥሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም/ ሎሚ ብልደት ቅድስት ድንግል…

ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሃንደበታዊ ኣይኮነን። ካብ ፅንሰታ ክሳዕ ልደታ ኵሉ መስተንክር እዩ። ትንቢት ዝተነግረሉ፡ ሱባዔ ዝተቘጽረሉ፡ ምሳሌ ዝተመሰለሉ...

“ሓዋርያ ኣፍሪቃ - ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ”

ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ኣርባዕቱ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ‘ዮሐንስ’ ዝብል ኻልኣይ ስም (ግብ. 13፡13) እኳ እንተሃለዎ ፍሉጥ ግና ‘ማርቆስ’ ዝብል...

ጸሎት ምእንቲ ዝሓመሙ ሰባት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፡ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ማዕጾ ኳሕኵሑ ክረሓወልኩም እዩ” (ማቴ. 7፡7) ዝበሎ ኣምላካዊ ቃሉ መሠረት...

ድኅረ ትንሣኤ ኣብ ባሕረ ጥብርያዶስ

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ ትንሣኤኡ ቅድሚ ዕርገቱ ኣብ ዝጸንሓለን ኣርብዓ መዓልታት ንደቀ መዛሙርቱ ብጉባኤ ሠሪዑ ዝመሃረሉ ሓደ ኣብ ባሕረ...

  

latest articles

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...