“ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ/ እናኸዱ ሓወዩ” ሉቃ. 17፡15

Apr 03, 2020

ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብማእከል ሰማርያን ገሊላን ኃሊፉ፡ ናብ ሓንቲ ከተማ ኣተወ። ኣብዛ ከተማ ዓሠርተ ብሕማም ለምጽ ዝተታኅዙ፣ ካብ ኅብረተ ሰብ ተነጺሎም ካብ ከባቢኦም ተፈልዮም ንበይኖም ዝነብሩ ነበሩ። ብካልእ ኣጋላልጻ ድማ ምውሻብ ተባሂሉ ይስመ። እዞም ለምጻማት ድማ ይፍለዩ (ይውሸቡ) ነይሮም።

ምኽንያቱ ብሥርዓተ ሕገ ኦሪት ለምጻማት ናብ ሰብ ከይቀርቡ ክልኩላት ስለዝነበሩ እዩ። ዘሌ. 13፡47፣ ዘኁ. 5፡2፣ 1ይ ነገ. 15፡5። ካብዞም ለምጻማት ዝበዝኁ ኣይሁዳውያን ክኾኑ ከለዉ፡ እቲ ሓደ በይኑ ግና ሣምራዊ ነበረ። ኣይሁድ ምስ ሣምራውያን ኅብረት ከም ዘይነበሮም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፣ ኵሎም ብሓደ ዓይነት ሕማመ ለምጽ ብምትኃዞም ሓደ ኮይኖም ካብ ኅብረተ ሰብ ተፈልዮም፡ እቶም ኣይሁድ ኣይሁድነቶም ሣምራዊ ሣምራውነቱ ከይፈላለዮም ብሓደ ነበሩ። ናይ ኃባር ዝኾነ ሓደ ድሌት ነበሮም፡ ካብ ሕማሞም ተፈዊሶም ካብ ለምጾም ነጺሖም ምስ ሕዝቢ ክኃብሩ፣ ምስ ቤተ ሰቦም ብሓድነት ክበልዑን ክሰትዩን ክነብሩን ነበረ።

ኣብ እዋን ሰላምን ጥዕናን ተሰማሚዖም ብሓድነት ክነብሩ ዘይኽእሉ፣ ኣብ ጊዜ መከራን ሽግርን ግና ክሰማምዑ ዝኽእሉ ኣብ ደቂ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ እንስሳታት’ውን ዘሎ እዩ። መብዛኅቶም ኣራዊት ነንሓድሕዶም እናተበላልዑ፡ ንኻልእ እናበልዑ ይነብሩ። ሓደ ሓደ ጊዜ ናይ ኃባር ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ግና ይተሓላለዉ እዮም። ንምሳሌ፦ ኣብ ዘመነ ኖኅ ኣብ ካልእ ጊዜ ተቐራሪቦም ክነብሩ ዘይክእሉ እንስታታት ኵሎም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መርከብ ተሰማሚዖምን ተጸጋጊዖምን ካብ ማይ ኣይኂ ድኂኖም እዮም። ዘፍ. 5፡9-22

እዞም ሽግሮም ሓደ ዓይነት ዝነበረ ለምጻማት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣይዎ ኃቢሮም ወፂኦም ተቐበልዎ። ግና ብርኁቕ ቆይሞም ብሓደ ድምፂ ዓው ኢሎም “ኦ ጐይታ ኢየሱስ መሓረና” እናበሉ ጸለዩ። ሉቃ. 17፡13

ፈዋሴ ድዉያን ሠያሜ ካህናት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ “ናብ ካህን ኬድኩም ሰብነትኩም ኣመርምሩ” በሎም። ንሳቶም ድማ ንቃሉ ከይተጠራጠሩ ትእዛዙ ኣኽቢሮም ብእምነት ኃቢሮም መንገዶም ጀመሩ። “ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ” ከምዝብል፣ ገና ኣብ መንገዲ ከለዉ ዓሠርቲኦም ካብ ለምጾም ነጽሑ ካብ ሕማሞም ደኃኑ።

ኣብ መንገዲ ምስ ሓወዩ፡ እቶም ትሽዓተ ሰባት ‘እንቋዕ ደኣ ሓወና እምበር ካልእ እንታይ ንደሊ’ ብማለት ናብ ዝተላእኽዎ ካህን ኣይበጽሑን፣ ናብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከይተመልሱ በቲ ዝኸድዎ ተረፉ። እቲ ሓደ ግና ሣምራዊ እዩ፣ ከም ዝሓወየ ምስ ረኣየ ነቲ ዘሕወየኒ ኃዲገ ናብ መን ይኸይድ ኣለኹ ብማለት ዓው ኢሉ ንእግዚአብሔር እናመስገኖ ተመልሰ።

ኣብ እግሪ ጐይታ ብግንባሩ ተደፊኡ ሰገደሉ። ‘ኣብዚ ዘመን እዚ ዘብጻሕካኒ ካብ ሕማመይ ዝፈወስካኒ’ ብምባል’ውን ኣመስገኖ።

ጐይታ ድማ “አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ፡ አይቴኑ እንከ ተስዐቱ/ እቶም ዝሓወዩ ዓሠርተ’ዶ ኣይነበርኩምን፧ እቶም ትሽዓተ’ኸ ደኣ ኣበይ ኣለው፧” ኢሉ ናይቶም ትሽዓተ ሰባት ውዕለት ንዘይምምስካር ምስ ነቀፈ፡ ንዝተገብረሉ ውዕለት ከመስግን ዝመጽአ ሣምራዊ ካብ ዝወደቐሉ “ተንሢእካ ኪድ እምነትካ ኣድኃነትካ” ብምባል መንፈሳውን ሥጋውን ድኅነት ሂቡ ኣፋነዎ። ሉቃ. 17፡19

እዚ ሣምራዊ ምስ ሓወየ ንጐይታ ኣቐዲሙ፡ ብደኃር ናብ ካህን ከይዱ ርእሱ ብምምርማር ትእዛዝ ክርስቶስ ከም ዝፈጸመ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና የረድኡ።

እዚ ዝሓወየ ሣምራዊ፡ ካብቶም ተስፋ ዝነበሮም፡ ትንቢት ዝተነግረሎም፡ ሱባኤ ዝተቆጽረሎም ኣይሁድ ኣይነበረን። ዝበዝኀ ጊዜ እዞም ሕጊ ዝተሠርዓሎም፡ ተስፋ ትንቢት ዘለዎም፡ ሕዝበ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኣይሁድ ፍጹም ሥጋ ንዝተዋሓደ ጐይታ ትምህርቱ ክቃወሙን ክኸስዎን ክሳብ መስቀል ከብጽሕዎ ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ግና ካብቶም ዝተረፉ ኣሕዛብን ሰብ ሠማርያን ናብ ጐይታ ቀሪቦም ንቓሉ ይእዘዙን ብኣምላኽነቱ ይኣምኑን ይስዕብዎን ነበሩ።

ካብ ሕዝበ ዓለም ውሑዳት ሰባት እዮም ናብ ቤቱ ተመሊሶም ብምስጋናን ስግደትን አምኃን ኣምልኾኦም ዝፍጽሙ። እቶም ዝበዝኁ ግና ዝተገብረሎም ውዕለት ዝርስዑን ዘይመልሱን እዮም። ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጸኦም፣ ብዝናም ኣብቂሉ፣ ብፀሐይ ኣብሲሉ ብነፋስ ኣንቂጹ ዝምግቦም እግዚአብሔር ዘየመስግኑ፣ ሽግሮም ምስ ተፈትሓሎም ጸሎቶም ምስ ተሰምዐ መሊሶም ካብ ትእዛዙ ዝወፅኡ እዮም። ኣብ ቅድም ሰብ ንስሙ ከመስግኑ ንለውሃቱ ክዛረቡ ይኃፍሩ፡ ዝተገብረሎም ውዕለት ይርስዑ።

ስለዚ ናይ ኃባር ሽግር ኣብ ደቂ ሰባት ምስ ወረደ፡ ኵሉ ብዘይኣፈላላይ፡ ብእምነት፡ ብፍቕሪ፡ ኣብራክ ልብካ ብምድናንን ፡ብፍጹም ትሕትናን ኣምልኾን ወዲ ዳዊት መሓረና ኢልኻ ምጽዋዕ የድሊ። “ክልተ ወይ ሠለስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣነ ኸኣ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኵሉ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ።” (ማቴ. 18፡ 19-20) ንዝብል ቃሉ ብምእማን ንምጽዋዑ ክንተግህ ይግባእ። ትእዛዙ ኣኽቢርካ መንፈሳዊ ሕሊና ብምኃዝ ዝግበር ጉዕዞ ምሕረት ዘውርድ፡ ኃይሊ ሕማም ዝስዕር፡ እናኸድካ ትመሓረሉ እዩ እሞ ፈውሰ ምሕረቱ ከብዝኃልና ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኴንና “ኦ ጐይታ መሓረና” ምባል ይግባእ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ ኣሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 17 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Monday
27
በዓለ መስቀል፡ ወታኦግንስጣሮማዊት።               ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት  1ይ ቆሮ. 1፡17-ፍጻሜ 1ይ ጴጥ. 2፡20-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ.  5፡26-33 ምስባክ መዝ. 131/132 ወንጌል   ዮሐ. 19፡25-37 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዮሐንስ አፈ ወርቅ።        * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...