ዕለተ ዓርብ (ስቕለት)

Apr 16, 2020

“ነሥኣ ደዌነ ወፆረ ሕማመነ“ ኢሳ. ፶፫፡፬/ “ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ”  ኢሳ 53፡4

ኣብ ሥነፍጥረት ብዕለት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ” ፡ ከም መልክዕና ብምስልና ሰብ ንፍጠር። ዘፍ. 1፦26 ኣብ ዝበለሉ ኣዳም ተፈጥረ: ድኅሪ ሾብዓተ ዓመትን ኣርብዓን ሾብዓተን መዓልትን ከኣ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ትእዛዝ ጥሒሱ ኻብ ገነት ተሰጐ: ነዚ ኻሕሳ እዚ ንምምላስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ በጃና ኾነ። 13 ሕማማተ መስቀል ኸኣ በለ።

ተቐቢሉ እዞም ዚስዕቡ እዮም:-

 1. ኣክሊለ ሶክ። ኣኽሊል እሾኽ ዝደፍእሉ 2. ተኰርዖ ርእስ። ብኢድ ኣይሁድ ርእሱ ዝተሃርሞ። ማቴ. 27፦24: 3. ተጸፍዖ መልታሕት። “ተነበይ ለነ መኑ ጸፍዐከ፧” ፡ እናበሉ ኸም ዚጸፍዕዎ: ዮሐ፦ 19:2-4: ማቴ፦27:27። 4. ተወክፎ ምራቅ። ጡፍ ከም ዝበሉሉ: ኢሳ፦50:6። 5. ሰትየ ሐሞት። ሓሞት ዘስተይዎ: መዝ፦69:21, ማቴ፦27:34-48። 6. ተአሥሮ ድኅሪት። ኢዱ ንድኅሪት ዝኣሰርዎ: ዮሐ፦18:12። 7. ተቀስፎ ዘባን። ዝባኑ ብሓለንጊ 6666 ዝወቕዕዎ: ኢሳ፦50:6። 8. ርግዘተ ገቦ። ወይፀዊረ መስቀል። የማናይ ጐድኑ ብዅናት ተወግአ: ዮሓ፦ 19:33። 9. ኃሙሽተ ቅንዋተ መስቀል: ዮሐ፦20:25። 10. ሳዶር። 11.  ኣላዶር: 12.  ዳናት: 13.  ኣዴራ: 14.  ሮዳስ: ማቴ፦26:26-28 (ትርጓሜ ወንጌል)።

እዛ ዕለት እዚኣ እዚ ዅሉ ጐይታና ዝተቐበሎ ፀዋትወ መከራ እናዘከርና ልባዊ ሓዘን ንሓዝን: ከምኡ’ውን ብተወሳኺ ሾብዓተ ነገራት ተፈጸሙ:-

 1. ምጥፋእ ፀሓይ። ፀሓይ ጸልመተ: 2. ወርኂ ናብ ደም ምቕያራ: 3. ከዋኽብቲ ረገ: 4. መጋረጃ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ: 5. ኣኻውሕ ተጨዱ: 6. መቓብራት ተኸፍቱ: 7. ምዉታት’ውን ተንሥኡ:

ከምኡ’ውን እቶም ሾብዓተ ጽራሓተ (ኣጽራሐ) መስቀል ዚባሃሉ ዝተናገረሉ ዕለት እዩ: ንሳቶም ድማ እዞም ዚስዕቡ እዮም:-

ሾብዓተ ጽራሓተ (አጽራሓ) መስቀል

 1. ኦ ኣቦይ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይትኃዘሎም: ሉቃ፦23:34።
 2. ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ: ሉቃ፦ 23:43።
 3. እንሆ ወድኺ። እንሀት ኣዴኻ: ዮሐ፦19:26-27።
 4. ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ: ማቴ፦27:46።
 5. ጸማእኩ: ዮሐ፦19:30።
 6. ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ናብ ኢድካ አማዕቊባ ኣሎኹ: ሉቃ፦23:46።
 7. ኵሉ ተፈጸመ: ዮሐ፦19:30።

ኣብ ዕለተ ዓርቢ ብሓደ ወገን እኳ ገበርቲ ኽእ እንተበዝኁ: ጽቡቕ ዝገብሩ’ውን ኣይተሳእኑን: ፍቕሩ ስሒብዎም። ቅድም’ውን እናኸዱ ዚመሃሩ ዝነበሩ። ኣብ ቅድሚ መስፍን ኣሕዛብ ጲላጦስ ቀሪቦም ካብ ዕፀ መስቀል ኣውሪዶም ንኺቐብርዎ ሓቲቶም ፍቓድ ዝረኸቡ እሞ ኣብቲ ንእኦም ኢሎም ዘዳለውዎ ብውቕሮ ኻብ ከውሒ ዝተሠርሐ መቓብር ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኒቆዲሞስን ገኒዞም ኣብታ ዮሴፍ ንእኡ ኢሉ ኣዳልይዋ ዝነበረ ሓዳስ መቓብር ዝቐበሩሉ ዕለት እያ: ሎሚ’ውን ከምዞም ክልተ ሰባት ዝፈጸምዎ ጽቡቕ ግብሪ ክንገብር ብዕፀ መስቀሉ ይደግፈና።

ሰብዓቱ ጽራሐተ መስቀል

ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ሥግው ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ንድኅነት ኵሉ ዓለም ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣብ ስቓይን መከራን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዅላትና ሕይወት ዚዘርኡ ቓላት ተናገረ።

ኣብ ጊዜ መከራኡን ሕማሙን: ኬሳቕይዎ: ኺጸርፍዎ: ሕቶ ኺሓትዎ: ወይ’ውን ኪዛረቦም ኬገድድዎ ኸለዉ መልሲ ዝሃበሉ ውሑድ እዩ። ኪዛረብ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ እዩ ተዛሪቡ። እቶም ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም ቃላት ንጥቕምናን ንድኅነትናን ነበሩ። ሓንቲ ቓል’ውን ትኹን ብኸንቱ ኣይተዛረበን። ነፍሲ ወከፍ ቃል ናይ ገዛእ ርእሱ ዓሚቚ ትርጉም ኣለዎ። ናብ ዝርዝር ኣቲና በብሓደ ቕድሚ ምርኣይና ግና ንሕጂ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቶም ዝተዛረቦም ቃላት ንርአ።

ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም ቃላት ክንዝክር ከሎና ህያባት ዘበሥሩ ስለዝኾኑ እቲ መዓልቲ ናይ ህያብ መዓልቲ ከም ዝኾነ ኢና ነስተውዕል:-

 • ንዘከላበትዎ ይቕሬታ ሃበ (ሉቃ. 23:34)።
 • ብየማኑ ንዝተሰቕለ ሽፍታ ገነት ዓደለ (ሉቃ. 23:33)።
 • ወሊዳን ተኸናኺናን ዘዕበየቶ ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኺከናኸናን ንኺኣልያን ወዲ ንኺኾናን ንዮሓንስ ሃቦ (ዮሐ. 19:26)።
 • ነቲ ዚፈትዎ ወደመዝሙር ዮሓንስ ንዚፈትዋ ኣዲኡ ሃባ (ዮሓ. 19:27)።
 • ገዛእ ርእሱ ሥሙር መሥዋዕቲ ኾይኑ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቐረበ።
 • ንዅሎም ደቂ ሰባት ሥርየት ኃጢኣትን ዘለዓለማዊ ድኅነትን ሃበ።

ብሓፂሩ ብዘይካ መከራን መጺጽ ሓሞትን ካብ ደቂ ሰባት ካልእ ዘይተቐበለ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ዘዝብጽሖ ዓደለ። ቀጺልና ከነስተውዕለሉ ዝግብኣና ነጥቢ እንተኣልዩ “ኦ ኣቦይ! ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኅደገሎም” ዝብል ናይ መጀመርታ ቓልን “ኦ ኣቦይ! ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቝባ ኣሎኹ” ዝብል ናይ መወዳእታ ቓልን ክልቲኡ ንናይ ባሕርይ ኣቦኡ (ንእግዚአብሔር አቦ) ዝተነግረ ቓላት እዩ። ኣብዚ ንሕና ክንመሃረሉ ዚግባእ ዓቢይ ቅዉም ነገር ኣሎ። ንሱ ኸኣ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ዝርርብና ምስ ሰማያዊ ኣቦና እግዚኣብሔር ኪኸውን: ሕይወትና ምስኡ ጀሚሩ ምስኡ ኪውዳእ ከም ዘለዎ እዩ። ጀማሪ እምነትናን መንነትናን ባዕሉ’ዶ ኣይኮነን፧ (ዕብ. 12:2)።

ሕጂውን ኣብ መንጎ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ቃላት “ኦ ኣቦይ! ንምንታይ ኃደግካኒ፧” ዝብልን “ተፈጸመ” ዝብልን ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝተነግሩ ኽልተ ቓላት ንረክብ። “ተፈጸመ” ዝብል ቓል ዋላኳ ብቐጥታ ንመን ከም ዝተነግረ እንተዘየመልከተ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኸም ዝተነግረ ግና ብምሥጢር ይፍለጥ። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ኣብ ወንጌለ ዮሓንስ 17:4 “ክገብሮ ዝሃብካኒ ሥራሕ ፈጸምኩ” ኢሉ ተዛሪቡ ኔሩ እዩ። ስለዚ ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኻብ ዝተዛረቦም ሾብዓተ ቓላት እቶም ኣርባዕተ ማለት እቶም ዝበዝኁ ምስ ሰማያዊ ኣቦኡ ዝተዛረቦም ሰማያውያን ዝርርባት እዮም። ንዓናኸ “ካብቲ ዝተዋህበና ዕድመ እቲ ዝበዝኅ ሰማያዊ ነገር ብምሕሳብን ምስ ሰማያዊ ኣቦና ብምዝርራብን ከነኅልፎ እዩ ዝምህረና ዘሎ”።

ብሣልሳይ ደረጃ ከነስተውዕሎ ዚግባእ ነጥቢ እንተኣልዩ ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ኺዘራረብ ከሎ “ኣቦይ” እናበለን “ኣምላኸይ” እናበለን ብኽልተ ዓይነት መንገዲ ምዃኑ እዩ። መጀመርታ ኣብ ሕቝፎኡ ኸም ዘሎ ኸም ሓደ ወዱ (ዮሓ. 1:18)። ቀጺሉ ድማ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኸምቲ ካብ ኣደ ዝተወልደ ሕፃን (ገላ. 4:4)።

“ኣቦይ” ኣብ ዝብል ቃሉ “ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንተዄንካስ እስኪ ኻብ መስቀል ውረድ፧” እናበሉ የላግጹሉ ንዝነበሩ ሰባት ብሓቂ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይገልጸሎም ነበረ።

“ኣቦይ“ ዝብል ቃል ንመለኮትነት ዚገልጽ ኪኸውን ከሎ : “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ሥጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ዚገልጽ ቃል እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ “ኣቦይ” ዝብል ቃል ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህርይ ክሒዱ ንዝመሃረ ክሕደት አርዮስ ትምህርቲ ኑፋቄ ኸውድቕ ከሎ: “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ኣብ ኃሙሻይ ክፍለ ዘመን “ጐይታ ፍጹም ሰብ ኣይኮነን” ኢሉ ንዝመሃረ ኑፋቄ ኣውጣኪ ዘውድቕ እዩ። “ኣቦይ” ዝብል ቃል ወልደ አብ ምዃኑ ኺገልጽ ከሎ “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ወልደ ማርያም ምዃኑ ይሕብር። ብኽልተ ዓይነት ኣዘራርባ ዚዘራረብ ዝነበረ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሥጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ከምዝኾነ ንኸርኢ እዩ።

ካልእ ምስትውዓል ዝሓትት ጉዳይ’ውን ኣሎ። ንሱ ኸኣ ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ጥራይ ዘይኮነስ ንደቂ ሰባት’ውን ኣዘራሪቡ እዩ።

 • መጀመርታ ንኃጢኣተኛታት: ብየማኑ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ ዚመሰሉ።
 • ቀጺሉ ንቕዱሳን : ብኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ብዮሓንስ ፍቁረ እግዚእን ዚመሰሉ።

ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንደቂ ሰባት ከዘራርብ ከሎ እቲ ኣዘራርባ ኽርስቲያናዊ መምርሕን መስርዕን ዝኃዘ ዝርርብ እዩ ኔሩ። ሥጋ ምልባሱ ንኻልኦት ጥቕሚ ስለዝኾነ ገዛእ ርእሱ ኣጽኒሑ ንኻልኦት ኣቐደመ። ቅድሚ ፈተውቱ ኣቓልቦ ረኺቦም ዘዘራረቦም ጸላእቱ ነበሩ። ናይ መጀመርታ ዘረባኡ መከራ ዘትርርሉን ዘሳድድዎን ንዝነበሩ ነበረ። ካልኣይ ከኣ ነቲ ኣብ የማኑ ዝነበረ ሽፍታ: ድኅር’ዚ ዅሉ እዩ ኸኣ ንፈተውቱን ናብ ገዛእ ርእሱን ዝመጽአ። ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፈረደን። ንዋላ ሓደ’ውን ኣይነቐፈን: ንማንም ኣይቐጽዐን: ስቓዩን መከርኡን ንጐድኒ ገዲ ይቕሬታን ድኅነትን ዘበሥሩ: ዘለዓለማዊ ሕይወት ዝሓቘ ቃላት ምሕረት ተዛረበ። “ንዓለም ከድኅን’ምበር ንዓለም ከጥፍእ ኣይመጽአን” ዮሓ. (3:16) ። ስለዚ ኸኣ ናይ መስቀል ቃላቱ ብይቕሬታ ምሕታት ጀመሮ። ቀጺሉ እቲ ኣብ መስቀል ዚፈስስ ዝነበረ ክቡር ደሙ ናይ ኃጢኣት ሥርየት ሥራሑ ከም ዝጀመረ ፈሊጡ ድኅሪ ሥርየት ኃጢኣት ዚርከብ ምርሓው ኣፍደገ ገነት ዘበሥር ካልኣይ ቃል ተዛረበ። “ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትከውን ኢኻ” በሎ።

መድኃኒና ኣብ መስቀል ኮይኑ ሥራሕ ድኅነት ጥራይ ዘይኮነስ ሥራሕ ምምሃር ውን የካይድ ነበረ።

 • ቀዳማይ ቓሉ ንጸላእትና ኸነፍቅሮም ከም ዝግብኣና ብግብሪ ምሂሩና።
 • ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቓሉ “ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቝባ” ምባሉ ነፍሲ መዋቲት ከም ዘይኮነት: ነፍሲ ጻድቕ ሰብ ድኅሪ ሥጋዊ ሞት ናብ ኣምላኽ ከም እትዓርግ ምሂሩና።
 • ብሣልሳይ ቃሉ ንኣዲኡ ድንግል ማርያም ብምኽባር ከመይ ኢልና ኣብ ልዕሊ ስድራና ሓቀኛን ግብራውን ፍቕርን ሓልዮት ከነኅድር ከም ዝግብኣና ንምርኣይ ካብቶም ዓሠርተ ትእዛዛት ነቲ ኃሙሻይ ብግብሪ ተርጐመልና።

ካብኡ ንደኃር እዩ’ምበአር ብዛዕባ ፈተውቱ ማለት ብዛዕባ እታ ዚፈትዋ ኣዲኡን: ብዛዕባ እቲ ዚፈትዎ ወደ መዝሙሩን ዮሓንስን ዝተዛረበ። ካብዚ እንመሃሮ ሓቂ ኸኣ ኸምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስብከተ ወንጌሉ “ንሕሙማት’ምበር ንጥዑያት ሓኪም ኣየድልዮምን እዩ” ዝበሎ ዕላምኡ ነቶም ዝጸልእዎ ናብኡ ንምቕራብ ስለ ዝነበረ ካብ ፈተውቱ ኣብሊጹ ብዛዕባ ጸላእቱ ኸም ዝግደስ እዩ።

ጐይታ ኣብ መስቀል ኣብ ዝነበረሉ ኻብ ዝተዛረበን ሾብዓተ ቓላት እተን ቐዳሞት ሠለስተ ብዛዕባ ኻልኦት ዝተዛረበን’ምበር ብዛዕባኡ ኣይነበራን። ነዚ እዩ ኸኣ ጐይታ ኻብ ርእሱ ኣብሊጹ ንኻልኦት ዝሓሊ: ንኻልኦት ኣቐዲሙ ንገዛእ ርእሱ ዘጽንሕ ዝበልና።

እዚ ቓል እዚ ኣብ ኢድ እቶም ስሌኦም ዝጽልየሎም ዝነበረ ሰባት ተታኂዙ ኣብ ዝበርትዐ ስቓይን ሕማምን ከሎ ዝተዛረቦ ቓል እዩ። ብወገኖም ጽልኢ፡ ብወገኑ ግና ፍቕሪ ነበረ። ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ንዋላሓደ እኳ ኺህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ጽልኢ እናዓበየ ኸደ: ብኣንጻሩ ድማ ንሱ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ፍቕሪ እናኃየለ መጽአ። ርእሱ ብዘንጊ ሓጺን ዝሃረምዎ ንሱ: ኣብ ዓንዲ ኣሲሮም ዝገረፍዎ ንሱ: ብመስማር ሸንኪሮም ዘሳቐይዎን ዝሰቐልዎን ንሱ ነበረ። እቲ ዝገርም ግና ይቕረ ዝተባህለሎም ኣየስተውዓልዎን። እኳ ደኣ ኻብቲ ገበን ሓራ ዝወፅኡ መሲልዎም “ደሙ ኣባናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን” በሉ። ጐይታ ግና ደሙ ናብ ደቂ ደቆም ኪኃልፍ ይትረፍ ኣብ ልዕሊኦም’ውን ክኸውን ኣይፈተወን። “ኣብ ኣ ተንኮል ኣይተረኽቦን። ንዝጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን: መከራ ምስ ኣጽገብዎ’ውን ኣኅሊ ኣይሃበን” 1ይ ጴጥ. 2:23። እኳ ደኣ እዚ ዅሉ ጥፍኣት ምስ ዘይምፍላጥ ቈጺሩ “ዝገብርዎ ኣይፈልጡን” በለ። ገበኖም ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦኡ ኪቐርብ ኣይደለየን። ሕጂ’ውን ፍቕሩ ኣዝዩ ዓሚቝ ስለ ዝነበረ ንሱ ዝደልዮ ይቕረ ኺበሃለሎም ጥራይ እዩ። ይቕረ ኺበሃለሎም ከኣ ገበኖም ክሽፈን ኔርዎ። ኣዝዩ ዘደንቕ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ።

 • ካብ መራሕቲ እምነት ይሁዳውያን ጽልኢ: ቅንኢ: ስም ምኽፋእን ናይ ሓሶት ምስክርን ተቐበለ።
 • ካብ ሕዝቢ ጸርፊ: ውርደትን: ሕስረትን ተቐበለ።
 • ወተሃደራት ጲላጦስን ኣገልገልቲ ካህናትን ብጽፍዒት እናሃረሙ የላግጹሉን ጡፍ ይብሉሉን የሽካዕልሉሉን ነበሩ።
 • ጴንጠናዊ ጲላጦስ’ውን እንተኾነ “ ኣብዚ ሰብ እዚ ዋላ ሓንቲ ገበን ኣይረኸብኩን “ እናበለ ኽንሱ ንሥልጣኑ ፈሪሁ ናይ እንታይ ገዲሱኒ ፍርዲ ፈረደ። ስለዚ ኸኣ ገሪፎም ንኺሰቕልዎ ኣኅሊ ሃቦም። ብሓቂ ዓቢይ ዘይፍትሓውነት እዩ። ብዓቢኡ ኸኣ ንኺስቀል ብምፍራዶም ብገበን ነፍሲ ምቕታል ተሓተቲ እዮም።

በዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ጭብጥታት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝኣክል ጐይታ ማዕረ ኽንድዚ ኸቢድ ገበን ዚፈጸሙ ሰባት ንሕና ናይ ሞት ፍርዲ ምፈረድናዮም። ናትና ርእይቶን መደምደምታን ካብኡ ዝቐልል ኣይምኾነን። እዚ ዅሉ በደል ኣብ ርእሱ ዝተሰከመ ጐይታ ግና መደምደምታኡ ኻብ ናትና ፍልይ ዝበለ ኾነ። “ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቐለ” ዝብል ነበረ። ኣቤት! ለውሃት ጐይታ’ስ ከመይ ዕፁብ ድንቂ እዩ። ብሓቂ ጐይታ ኣብ ልዕሌና ዘለዎ ፍቕሪ ልዕሊ ርድኢት ኣእምሮ ደቂ ሰባት እዩ።

ክርስቶስ ንዝበደልዎ ይቕረ ምባሉ ትእዛዙ ኸመይ ጌርካ ኸም ዚፍጸም ብግብሪ ኣርኣያ ኾይኑና እዩ። ኣቐዲሙ’ውን “ደቂ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ክትኮኑስ ንጸላእትኹም ፍተዉ: ንዝረግምኹም መርቑ: ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ: ንዘሳድድኹም ጸልዩ …” ኢሉ ትእዛዝ ሂቡና እዩ። ኣብዚ ኸኣ እቲ ክንትግብሮ ዝተነግረና ትእዛዝ ባዕሉ ብዘይ ጕድለት ፈጺሙ ኺምህረና ኸሎ ንርኢ ኣሎና። ንሱ ዘይፈጸሞ “ፈጽሙ” : ዘይገበሮ “ግበሩ” ኢሉ ንሰባት ኣይኣዘዘን። ትእዛዙ ኸቢድ ከም ዘይኮነ ኽንፈልጥ’ሞ ዅላትና በብመንገድና ኸይነመኽኒ “ከምዚ ምግባር ይከኣል እዩ” ኢሉ ብግብሪ ምሂሩና። እዚ እዩ ኸኣ እቲ ሓቀኛ: መጽሓፍ ቅዱሳውን መንፈሳውን ኣመሃህራ።

 ኣብ ሰሙነ ሕማማት ወይ’ውን ኣብ ካልኦት ጉባኤ ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ ቓል እዚ ክንበብ ክንሰምዕ ኸሎና : ወይ’ውን ባዕልና ኸነንብብ ከሎና ዝስምዓና ስምዒት ኣሎ’ዶ፧ “ ኦ ጐይታ: ንስኻ ንዝፈጸምካዮ ኽፍጽም እየ: ንዝብድሉንን ንዅሎም ዘሳድዱኒንን ይቕረ ኽብለሎም እየ” ኢልና’ዶ ምስ ነፍስና ቓል ኣቲና፧ ብዝኾነ መንገዲ ሰባት ኣብ ልዕሌና ዘውርድዎ በደልን ክእ ግብርን መንቀሊኡ ካልእ ዘይኮነስ “ካብ ዘይፍላጥ ጥራይ” እዩ ኢልና ተረዲእና: “ኦ ኣቦይ! ኅደገሎም” ክንብል ይግብኣና እዩ። ከምዚ እንተጌርና ናይ ፍቕር ክርስቶስ ናይ በረኸት ለውሃቱ  ተኻፈልቲ ኾይንና ኣሎና ማለት እዩ። ክርስቲያን ኢና ምባልና’ውን ብተግባር ዝተሰነየ’ምበር ስማዊ ጥራይ ኣይከውንን።

ይቕረ ብዘይ ምባልና ኻብ ኣምላኽ ክንረኽቦ ዝግብኣና በረኸት ንሕሰም ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ ኸምቲ መድኃኒና ምስ ኵሉ ጥፍኣትና ይቕረ ዝበለልና ንሕና’ውን ንብጾትና ምስ ኵሉ ጥፍኣቶም ይቕረ ኽንብለሎም ግዴታና እዩ።

ዝበደልና እንተበደልና : ዕላማ ክርስቶስ ይቕረ ምባል እዩ። ብርግጽ በዲልናዮ ኢና: ዕዳ ኃጢኣት ውን ኔሩና እዩ። ግናኸ መድኃኒና “ፍርዶም ተሰኪመ ዕዳኦም ከፊለ እየ: ድኅሪ ደጊም ዝኽፈል ዕዳ ስለ ዘይብሎም ይቕረ በለሎም። ኣብ ክንዲ ጸላእተይን ፈተውተይን ነፍሰይ በጃ ኣኅሊፈ እየ። ስለዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ኽቡር ደመይ ኪኅብኡ ንዝደልዩ ዅሎም ይቕረ በለሎም” እዩ ዝብል ዘሎ። “ምእንት’ዚ እንድየ ናብዛ ዓለም እዚኣ ዝበጻሕኩ ….” ዮሓ. 12:27 “ይቕረ በለሎም: ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም”።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር።

መንበረ ፓትርያርክ

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...