“ክርስቶስ፡ ትንሣኤ ሥጋና ምእንቲ ከረድኣና ተንሥአ”

Apr 20, 2020

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ መቓብር ሠለስተ መዓልትን ሠለስተ ለይትን ገይሩ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ሙስና መቓብር ኣጥፊኡ ተንሥአ። እዚ ኸኣ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ መቓብር ፈሪሱን በስቢሱን ከምዘይተርፍን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ እውን ከም ዝትንሥእ ዘረድእ እዩ። “ ካብ ሞት ተንሢኡ ናይ ዝሞቱ ኵሉ’ውን በዅሪ ስለዝኾነ ናይ ትንሣኤኦም ጀማሪ እዩ” ሮሜ 8፡29-34 ከምኡ’ውን “ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ከም ዝተንሥአ ንኣና’ውን ብሓድሽ ትንሣኤ ከም ዘተንሥኣና ንፈልጥ ኢና” 2ይ ቆሮ. 4፡14 ከምዝብል ጐይታና በዅሪ ትንሣኤ ገይሮም ኵሎም ካብ ኣዳም ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩን ዝፍለዩን ደቂ ሰባት ኵሎም ብነፍስን ብሥጋን ሓድሽ ሕይወት ለቢሶም ኪትንሥኡ እዮም። “ክርስቶስ ናይ ሥጋና ምትንሣእ ምእንቲ ከረድኣና ተንሥአ” ከምዝብል። (መቅድመ ወንጌል)።

እዚ ምሥጢር’ዚ ምሥጢረ ትንሣኤ ሙታን ይበሃል። ከምዝፍለጥ ክሳዕ ፍጻሜ ዓለም ንጊዜኡ መጻንሒ፡ ሰብ ኣብ ዝሞተሉ ጊዜ ሥጋ ጻድቅ ኮነ ኃጥእ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ መቓብር ክጸንሕ ከሎ፡ ብኣንጻሩ ግና ነፍሲ ጻድቅ ኣብ ገነት፣ ነፍሲ ኃጥእ ድማ ኣብ ሲኦል ትጸንሕ። ሉቃ. 16፡19-21

ፍጻሜ ዓለም ምስ ኮነ ግና ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪፈርድ ይመጽእ እሞ ኵሉ ሰብ ይትንሥእ። “ስለዚ ኣይትደነቑ ኣብ መቓብር ዘለዉ ምዉታን ኵሎም ቃሉ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። እቶም ሕጉ ዝፈጸሙ ብሕይወት ንምንባር ይትንሥኡ። ክፉእ ሥራሕ ዝሠርሑ ግን ኣብ ፍዳን ጸልማትን ንምንባር ይትንሥኡ” ይብል። ዮሓ. 5፡28።

ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሰፊሑ ተጠቒሱ ኣሎ። ነቢይ ኢሳይያስ “ሙታን ኪትንሥኡ ኣብ መቓብር ዘለዉ ድማ ሕያዋን ኪኾኑ እዮም። ኣብ ውሽጢ ምድሪ ዘለዉ ድማ ደስ ይብሎም። . . . ” ኢሳ. 26፡18-20 ይብል። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ድማ “ኣብ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ካብ ዝደቀሱ ብዙኃት ኪነቕሑ እዮም። ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ገሊኦም ናብ ናይ ኅፍረትን ዘለዓለም ኃሣርን ይኸዱ” ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። ዳን. 12፡1-3።

ኣቦና ኢዮብ ድማ ነገረ ትንሣኤ ሙታን ከመልክት ከሎ “ነኣይ ዝብጀወኒ ግን ሕያው ከም ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዘመን ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዝቐውም እዚ ቈርበተይ’ውን ድኅሪ ምጥፋኡ በቲ ጊዜ’ቲ ካብ ሥጋይ ተፈልየ ንእግዚአብሔር ከም ዝርኢ እፈልጥ ኣሎኹ። ኣነ ባዕለይ ክርእዮ እየ፣ ኣዕይንተይ ድማ ክምልከትዎ እዮም” በለ። ኢዮ. 19፡25-27

ካብ ዕሥራን ክልተን ሥነ ፍጥረት ድኅሪ ሞቱ ትንሣኤ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ። መላእኽቲ ስለዘይሞቱ ትንሣኤ ኣይምልከቶምን እዩ። ንሰብ ትንሣኤ ዘድለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰብ ብቐደሙ ውን እንተኾነ ነፍሱን ሥጋኡን ከይፈላለየ ብሕይወት ንኽነብር ደኣ እምበር ንሞት ኣይተፈጥረን። 1ይ ተሰ. 5:9 ከቢድ ኃጢኣት ምስ ፈጸመ ዋላ እኳ ናይ ሞት ፍርዲ እንተተፈርዶ ምስ ተነስሐ ግና ትንሣኤ ሙታን ተኣወጀሉ።

በዚ መሠረት መፍቀሬ ሰብ ጐይታ፡ ብቀዳማይ ምጽኣቱ ናብ ዓለም መጺኡ ብዝለበሶ ሥጋ ሞይቱ ተንሢኡ በኵረ ትንሣኤ ክኾነና ከሎ፡ ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ በቲ ዝተዋሓዶ ሥጋ ብግርማ መለኮቱ ዓለም ንኸኅልፍ ንፍርዲ ኪመጽእ እዩ። መዝ. 49፡2 ፣ ማቴ. 25፡31-32 ፣ ራእ. 1፡17። ዳግማይ ምጽኣቱ ብእልፊ ኣእላፋት መላእኽቲ ተዓጂቡ፡ ሰማይን ምድርን ብመብረቕ እናተሓርሰ፡ ሓዊ ብቕድሚኡ እናነደደ፡ ነቶም ጻድቃን ፍቕሪ ነቶም ኃጥኣን ድማ በቐል መዘኻኸሪ ንኽከውን ነቲ ዝተሰቕለሉ መስቀል ኂዙ፡ ዝተሸንከረ ኣእዳዉን ዝተወግአ ጐድኑን እናኣርኣየ እዩ ኪመጽእ። “እግዚአብሔር ግልጺ ኮይኑ ክመጽእ’ዩ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ሓዊ ኣብ ቅድሚኡ ይነድድ ህቦብላ ንፋስ’ውን ይኸቦ” ከምዝብል። መዝ. 49፡2-3 ፣ ራእ. 1፡7

ንሱ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ኣቐዲሙ ንመላእኽቲ ይልእኾም። ንሳቶም ድማ ሠለስተ ረቀቕቲ ኣዋጅ ነጋሪት የስምዑ። (1ይ ተሰ. 4:16) በቲ ቀዳማይ ኣዋጅ “ንቃሕ መዋቲ ዘትነውም/ ሞይትካ ዘለኻ ተንሥእ” ዝብል ኣዋጅ ምስ ተሰምዐ እንስሳ ዝበልዖ፡ ነፋስ ዝበተኖ፡ ቀላይ ዝወሓጦ፡ ዝሓቐቐ ዝደቐቐ ኵሉ ኣካል ኣብቲ ዝፈረሰሉ ቦታ ይእከብ። ካልኣይ ረቂቅ ነጋሪት ምስ ተሰምዐ ከኣ ኣዕፅምትን ሥጋን ተዋሒዶም ብዘይምንቅስቓስ ሓድሽ ሬሳ ፍጹም በድኒ ይኸውን። ኣብ ሣልሳይ ረቂቅ ኣዋጅ ነጋሪት ድማ ብቐዋሚ ኣካል ብእትዛረብ ልሳን ካብ ጸጉሪ ርእሶም ክሳብ ጽፍሪ እግሮም ካብ ኣካሎም ገለ ከይጐደሎም ወዲ ተባዕታይ ብዓቕመ ኣዳም ወዲ ሠላሳ ዓመት፡ ጓል ኣንስተይቲ ኸኣ ብዓቕመ ሔዋን ጓል ዓሠርተ ኃሙሽተ ዓመት ኮይኖም፡ ማዕረ ቁመት ሓደ መልክዕ ኮይኖም ገግብሮም ኂዞም ይትንሥኡ። እቶም ጻድቃን ብርሃን ለቢሶም ብርሃን ተጐናጺፎም ንጐይታኦም ክርስቶስ መሲሎም ኪትንሥኡ እዮም። እቶም ኃጥኣን ግና ጸልማት ለቢሶም ጸልማት ተጐናጺፎም ንዲያብሎስ መሲሎም ኪትንሥኡ እዮም።

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ዙፋን ጐይትነቱ ተቐሚጡ ከም ፀሓይ ካብ ምሥራቕ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ኵሉ ዘለውዎ ቦታ ክረኣዮም እዩ። ማቴ. 24፡27 ነቶም ጻድቃን ብየማኑ፣ ነቶም ኃጥኣን ድማ ብጸጋሙ ከቝሞም እዩ። ነቶም ጻድቃን ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም ኽፍጠር ከሎ ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ናባይ ይብሎም እሞ ንእኡ ተኸቲሎም ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ይኣትዉ። ምስኣቶም ይደምረና፡ ኣሜን።

ነቶም ኃጥኣን ግና ብቓል ወቐሳ ኣቱም ርጉማት ካባይ ርሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ኣጋንንቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኪዱ ይብሎም እሞ ብእሳታዊ ገመድ ተጐቲቶም ንዲያብሎስ ተኸቲሎም ናብ ዘለዓለማዊ ሞት ገሃነመ እሳት ይኸዱ። ካብዚኦም የድኅነና፡ ኣሜን! ማቴ. 25፡34-41

ኣብዚ ዓለም ዝነበረ ሓጐስን ኃዘንን ደስታን ብኽያትን ከም ሕልሚ ኮይኑ ይተርፍ። መፈጸምታ ዓለም፡ መወዳእታ ወዲ ሰብ ድማ ብኸምዚ ኵነታት’ዚ የብቅዕ። እዚ ኵሉ ክኸውን’ዩ ኣይክተርፍን ከኣ እዩ። ኵሉ ከከም ግብሩ ክኽፈል’ዩ። “እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣሎኹ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኸኣ ዓስበይ ምሳይ’ዩ። ራእ. ዮሓ. 22፡12

"ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ ዓመት፡ ሽሕ ዓመትውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ። ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ኺበጽሑ እምበር፡ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር፡ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዚድንጕ ዚመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጕዮን እዩ። መዓልቲ ጐይታ ግና ኸም ሰራቒ ኾይና ኽትመጽእ እያ ሽዑ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ኺኃልፍ እዩ፡ ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ኪመክኽ እዩ፡ ምድርን ኵሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ኪነድድ እዩ። እዚ ዅሉ ኸምዚ ኢሉ ዚጠአፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዚግብኣኩም፧ ነታ ኣምላኽ ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸቤኹምን እናኣቀላጠፍኩምን ብቅዱስ ሕይወትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ክትነብሩ እዩ ዚግብኣኩም። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ኸም ዚጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከኣ ብረስኒ ኸም ዚመክኽ ክትገብር እያ። ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዚነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና።

ስለዚ ኸኣ ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸቤኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘሎኩም ኴንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ።" 2ይ ጴጥ 3፡8-14

ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና፡ ተግባራትና ኣጸቢቕና ወረስቲ መንግሥቱ ክንከውን ጸጋኡ የብዝኃልና!

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

***

ዘመነ ዮሓንስ 30 ሓምሌ 2012 ዓ.ም.…

August
Thursday
6
ዝክር፦ መርቆሮዎስ ወኤፍሬም ሰማዕታት፡ ወጳውሎስ መናኒ፡ ወሱርያል መልአክ ወእንድርያስ።                   ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ተሰ. 5፡11-18 ይሁ. 1፡10-13 ግብ. ሐዋ.  28፡1-7 ምስባክ፦ መዝ. 95/96 ወንጌል፦ ማር. 4፡35-ፍጻሜ ቅዳሴ ዘሐዋርያት።        * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዜና ዕረፍት ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ሊቃውንተ ዜማ ሓደ ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል እዮም። እዞም ሊቅ’ዚኦም ኣብ መበል 64 ዕድሚኦም...

  

latest articles

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...