ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

May 13, 2020

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ!

ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን!

ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም ነይረ። ኣቐዲመ ብነቢያት ልኢኸልኩም፡ ደኃራይ’ውን ብኣካል መጺአኩም፡ መሊሰ’ውን ብሓዋርያትን ካልኦት ኅሩያተይን ጌረ ሰዲደልኩም። ንስኻትኩም ድማ ብሓንሳእ ጠርነፍኩምዎ፡ ገበር’ውን ገበርኩሙሉ። ግን ኣይተጠቐምኩሙሉን።

ሕጂ’ውን ሓድሽ መልእክቲ ኣይኮንኩን ዝሰደልኩም ዘሎኹ፣ ምኽንያቱ እኹልን ምሉእን ወሃቢ ሕይወት መልእኽቲ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ካብኡ ወሲደ ዘዛኻኽር መልእክቲ ይሰደልኩም ኣለኹ።

ደቀየ! ቅድሚ ናብዚ ዓለም እዚ ምምጻእኩም ፈለጥኩኹም፡ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጺአ፣ ኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ኃምሻይ ባህርየ ነፍስ ኣዋሒደ ፈጠርኩኹም። ብሰንኪ በደልኩም ካባይ ምስ ርሓቕኩም ድማ፡ ሽ . . . ዑ! ካብ ዝፋነይ ወሪደ፡ ከማኹም ሥጋ ለቢሰ፡ ሓሳረ መከራ ተቐቢለ፡ ንጸላኢኹም ዲያብሎስ ኣብ መስቀል ስዒረ፡ ንሞትኩም ብሞተይ ኣሕውየ ካብ ባርነት ናፃ ኣውፃእኩኹም። ካብ ጐድነይ ብዘፍሰስኩዎ ማይ ኣጠሚቐ፡ ብስመይ ‘ክርስትያን’ ዝብል ስመ ውልድነት ሂበ ደቀይ ገበርኩኹም። ክሳዕ ሕጂ ሰዓትን ደቒቕን’ውን ካብ ኵሉ ተጻብኦታት ሓልየ ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ባሪኸ ኣብዚ ኣብጻሕኩኹም።

ደቀየ! ነዚ ኵሉ ክገብረልኩም ከሎኹ ንስኻትኩም ውን ብሕገይን ትእዛዘይን ንኽትመላለሱ፡ ቃል ኣቲኹምለይ ነበርኩም። ግና ኣየተግበርኩሞን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዓይ ዘቘጥዕ ተግባራት ፈጸምኩም። እምነትኩምን ትውክልትኹምን ኣብ ገንዘብን ፍልጠትን ገበርኩም። ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሓሶት ትዕቢትን ኣምልኮ ጣዖትን ነቲ ቤተ መቅደስ ክዀነኒ ዘንጻሕኩዎን ዘኸበርክዎን ሰብነትኩም ኣርከስኩምዎ። ብኵሉ ተግባራትኩም ንዓለምን ፍትወታን መረጽኩም። ኣነ ግና ስለቶም ኅሩያተይ ኢለ ተዓገሥኩኹም።

ባሪያይ ሰሎሞን ንዝተዓደሎ ጥበብ፡ ሃብቲን ፍልጠትን ተጠቒሙ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኵሉ ነገር ፈተኖ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ከም’ዚ ክብል ተዛረበ፦ ከንቱነት ናይ ከንቱነት ኵሉ ከንቱ እዩ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ተግባር ኵሉ ርኤኹ፡ እንሆ ኸኣ ኵሉ ከንቱነትን ደድኅሪ ነፋስ ምጕያይን እዩ።

ንስኻትኩም ግና ነቲ ከንቱ ክትገብሩ ንዓይ ትብድሉ ኣለኹም። ካባኻትኩም ሓተላ ጊዜ፡ ተረፍ ገንዘብኩም ዘይኮነ፡ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ጸሎት ተብጽሕሉ፣ ሕሙማት፡ እሱራትን ኅዙናትን ተጸናንዑሉ፡ ንዓይ ዘሐጕስ ንነፍስኹም ድማ ዘዳለኹልኩም ሕይወት ዘውርስ ዕዮ ክትምድቡ የቋምት ኣለኹ!

ብልዒን ምምራትን ኣብ ዘየብላሽዎ፡ ሰረቕቲ ኵዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ። ደቀየ ኣብ’ዚ ዓለም እዚ ክትነብሩ ከሎኹም መከራን ሽግርን ከጋጥመኩም ንቡር እዩ’ሞ ልብኹም ኣይሸበር፡ ብኣይ’ውን እመኑ። ኵልኹም እትጽዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ፡ ኣነ ከኣ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይ’ውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፁሩ ካባይ’ውን ተማሃሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ፈኲስ ፆረይ ከኣ ቀሊል እዩ። ድሌትኩም ዘበለ ድማ ብጸሎት፡ ምህላን ልማኖን ምስ ምስጋና ናባይ ኣቕርብዎ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ መን ኣሎ ከም ዝበልኩ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧!

እምበኣር ደቀየ እቲ ብኃጢኣት ዘኅለፍኩምዎ ጊዜ ይኣክል። ደጊምሲ ነቲ ኣረጊት ሰብነትኩም ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ነቲ ሠናይ ገቢረ ጽድቅ ሓድሽ ሰብነት ልበሱ። ኣነ ኣቦኹም መሓሪን ርህሩህን እየ’ሞ ካብ ኵሉ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ከንጽሓኩም ንዝቐደመ ኃጢኣትኩም እናዘከርኩም ብኸዩን ኅዘኑን። ኣብ ቅድሚ ባሮተይ ካህናት ቀሪብኩም ብንስሓ ተሓጸቡ። ብሰንኪ ኃጢኣት ንዝሰኣንኩምዎ በረኸት፡ ጥዕና፡ ምለስዎ። ሽዑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት እንተዘይኣውረድኩ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት’ውን እንተዘይ ኣቑረርኩ ተዓዘቡኒ።

በሉ ደቀየ! ኣነ ንዝመጸላ ሰዓትን መዓልትን ኣይትፈልጡን ኢኹም’ሞ ኵሉ ጊዜ ዝተዳሎኹም ኩኑ፡ ሰላመይ ምስ ኵሉኹም ይኹን።

“ካብቲ ጥፍኣትኩም ዘይደሊ ኣምላኽኩም እግዚአብሔር”!

ዘመነ ዮሓንስ 6 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Wednesday
12
ዝክር፦ ኢየሉጣ፡ ወማርያም መግደላዊት፡ ወአባዊፃ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 7፡12-20 1ይ ጴጥ. 3፡1-7 ግብረ ሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 16፡13-18 ምስባክ፦ መዝ. 44/45 ወንጌል፦ ማር. 16፡9-18 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም ዓዲ ዘ፫፻ት። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ፅንሰታ ለማርያም - 7 ነሐሴ

ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድመ ዓለም ኣብ ሕሊና አምላኽ ስለዝነበረት ገና ከይተወልደት ትንቢት ተነጊሩላ ሱባዔ ተቘጺሩላ ነበረ። ምስ ተወልደት’ውን ኣደ አምላኽ...

'ትእምርተ ጽንዓት ሃይማኖት - ጥንታዊ ገዳም ደብረ ቢዘን'

ገዳም ደብረ ቢዘን ‘ቢዘን’፦ ሚዛን፡ ማዕረ ማለት’ዩ። ከምቲ ወርቅን ብሩርን ብሚዛን ዝምዘን፡ ከምኡ ኸኣ ኣብ ደብረ ቢዘን ጻድቃንን ኃጥኣንን፡ ድኹማትን ፍጹማንን...

ብመንገዲ ቴሌኮንፈረንስ ምስ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን ርክብ ተኻዪዱ!

ዕለት 27 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (03/08/2020 ፈ.) ብመንገዲ ቴሌኮንፈረንስ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስን ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ምስ ምምኅዳር ሰበካ...

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...