ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

May 13, 2020

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ!

ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን!

ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም ነይረ። ኣቐዲመ ብነቢያት ልኢኸልኩም፡ ደኃራይ’ውን ብኣካል መጺአኩም፡ መሊሰ’ውን ብሓዋርያትን ካልኦት ኅሩያተይን ጌረ ሰዲደልኩም። ንስኻትኩም ድማ ብሓንሳእ ጠርነፍኩምዎ፡ ገበር’ውን ገበርኩሙሉ። ግን ኣይተጠቐምኩሙሉን።

ሕጂ’ውን ሓድሽ መልእክቲ ኣይኮንኩን ዝሰደልኩም ዘሎኹ፣ ምኽንያቱ እኹልን ምሉእን ወሃቢ ሕይወት መልእኽቲ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ካብኡ ወሲደ ዘዛኻኽር መልእክቲ ይሰደልኩም ኣለኹ።

ደቀየ! ቅድሚ ናብዚ ዓለም እዚ ምምጻእኩም ፈለጥኩኹም፡ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጺአ፣ ኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ኃምሻይ ባህርየ ነፍስ ኣዋሒደ ፈጠርኩኹም። ብሰንኪ በደልኩም ካባይ ምስ ርሓቕኩም ድማ፡ ሽ . . . ዑ! ካብ ዝፋነይ ወሪደ፡ ከማኹም ሥጋ ለቢሰ፡ ሓሳረ መከራ ተቐቢለ፡ ንጸላኢኹም ዲያብሎስ ኣብ መስቀል ስዒረ፡ ንሞትኩም ብሞተይ ኣሕውየ ካብ ባርነት ናፃ ኣውፃእኩኹም። ካብ ጐድነይ ብዘፍሰስኩዎ ማይ ኣጠሚቐ፡ ብስመይ ‘ክርስትያን’ ዝብል ስመ ውልድነት ሂበ ደቀይ ገበርኩኹም። ክሳዕ ሕጂ ሰዓትን ደቒቕን’ውን ካብ ኵሉ ተጻብኦታት ሓልየ ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ባሪኸ ኣብዚ ኣብጻሕኩኹም።

ደቀየ! ነዚ ኵሉ ክገብረልኩም ከሎኹ ንስኻትኩም ውን ብሕገይን ትእዛዘይን ንኽትመላለሱ፡ ቃል ኣቲኹምለይ ነበርኩም። ግና ኣየተግበርኩሞን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዓይ ዘቘጥዕ ተግባራት ፈጸምኩም። እምነትኩምን ትውክልትኹምን ኣብ ገንዘብን ፍልጠትን ገበርኩም። ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሓሶት ትዕቢትን ኣምልኮ ጣዖትን ነቲ ቤተ መቅደስ ክዀነኒ ዘንጻሕኩዎን ዘኸበርክዎን ሰብነትኩም ኣርከስኩምዎ። ብኵሉ ተግባራትኩም ንዓለምን ፍትወታን መረጽኩም። ኣነ ግና ስለቶም ኅሩያተይ ኢለ ተዓገሥኩኹም።

ባሪያይ ሰሎሞን ንዝተዓደሎ ጥበብ፡ ሃብቲን ፍልጠትን ተጠቒሙ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኵሉ ነገር ፈተኖ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ከም’ዚ ክብል ተዛረበ፦ ከንቱነት ናይ ከንቱነት ኵሉ ከንቱ እዩ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ተግባር ኵሉ ርኤኹ፡ እንሆ ኸኣ ኵሉ ከንቱነትን ደድኅሪ ነፋስ ምጕያይን እዩ።

ንስኻትኩም ግና ነቲ ከንቱ ክትገብሩ ንዓይ ትብድሉ ኣለኹም። ካባኻትኩም ሓተላ ጊዜ፡ ተረፍ ገንዘብኩም ዘይኮነ፡ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ጸሎት ተብጽሕሉ፣ ሕሙማት፡ እሱራትን ኅዙናትን ተጸናንዑሉ፡ ንዓይ ዘሐጕስ ንነፍስኹም ድማ ዘዳለኹልኩም ሕይወት ዘውርስ ዕዮ ክትምድቡ የቋምት ኣለኹ!

ብልዒን ምምራትን ኣብ ዘየብላሽዎ፡ ሰረቕቲ ኵዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ። ደቀየ ኣብ’ዚ ዓለም እዚ ክትነብሩ ከሎኹም መከራን ሽግርን ከጋጥመኩም ንቡር እዩ’ሞ ልብኹም ኣይሸበር፡ ብኣይ’ውን እመኑ። ኵልኹም እትጽዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ፡ ኣነ ከኣ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይ’ውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፁሩ ካባይ’ውን ተማሃሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ፈኲስ ፆረይ ከኣ ቀሊል እዩ። ድሌትኩም ዘበለ ድማ ብጸሎት፡ ምህላን ልማኖን ምስ ምስጋና ናባይ ኣቕርብዎ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ መን ኣሎ ከም ዝበልኩ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧!

እምበኣር ደቀየ እቲ ብኃጢኣት ዘኅለፍኩምዎ ጊዜ ይኣክል። ደጊምሲ ነቲ ኣረጊት ሰብነትኩም ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ነቲ ሠናይ ገቢረ ጽድቅ ሓድሽ ሰብነት ልበሱ። ኣነ ኣቦኹም መሓሪን ርህሩህን እየ’ሞ ካብ ኵሉ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ከንጽሓኩም ንዝቐደመ ኃጢኣትኩም እናዘከርኩም ብኸዩን ኅዘኑን። ኣብ ቅድሚ ባሮተይ ካህናት ቀሪብኩም ብንስሓ ተሓጸቡ። ብሰንኪ ኃጢኣት ንዝሰኣንኩምዎ በረኸት፡ ጥዕና፡ ምለስዎ። ሽዑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት እንተዘይኣውረድኩ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት’ውን እንተዘይ ኣቑረርኩ ተዓዘቡኒ።

በሉ ደቀየ! ኣነ ንዝመጸላ ሰዓትን መዓልትን ኣይትፈልጡን ኢኹም’ሞ ኵሉ ጊዜ ዝተዳሎኹም ኩኑ፡ ሰላመይ ምስ ኵሉኹም ይኹን።

“ካብቲ ጥፍኣትኩም ዘይደሊ ኣምላኽኩም እግዚአብሔር”!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ተሳትፎን ተገዳስነትን ወራዙት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሥነ-መለኮት ደብረ…

ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሥነ-መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ብናይ ምሸት መርሐ ግብር ትምህርቲ ዝከታተላ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፍኦንን ተገዳስነትን ልዑል...

“ሰማዕት ቅዱስ ፒሉፓዴር መርቆሬዎስ”

ፒሉፓዴር ማለት ፈታዊ ኣቦ ማለት እዩ፡ ብኻልኣይ ትርጕሙ ከኣ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን መርቆሬዎስ ማለት እዩ። ስመ ክርስትና ናይ ኣቦኡ...

ዕሥራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ

ብርግጽ ኣብ ዙርያ ዝፋን ጐይታ ዚቖሙን ዘመስግኑን ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ኣእላፈ ኣእላፋት ሠራዊተ መላእክት ከምዘለዉ በዓል ራእይ ነቢይ ዳንኤል(ዳን. 7፡10) ደኣ...

ዕሥራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ

ብርግጽ ኣብ ዙርያ ዝፋን ጐይታ ዚቖሙን ዘመስግኑን ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ኣእላፈ ኣእላፋት ሠራዊተ መላእክት ከምዘለዉ በዓል ራእይ ነቢይ ዳንኤል(ዳን. 7፡10) ደኣ...

ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ብድሙቕ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት ተኸቢሩ

ዓመታዊ 21 ኅዳር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኵለን ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት ኣቕሪጸን ቤተ ክርስቲያን ዝሓነጻ...

ኣይትጨነቑ! ማቴ. 6፡25

በቲ ጸቕጢ ጽልግልግታ ሰርቢ፡ውኖይ ምስ ሓከለ ሃዲሙ ካብ ቀልቢ

ምሥጢር ፊደላትና ይተዓቀብ!

ኣብ ልሳነ ግእዝን ትግርኛን፡ ነፍስ ወከፍ ፊደል ናቱ ትርጕምን መግለጽን ኣለዎ። ብኣደማምፃኦም ሓደ ዓይነት ዝኾኑ፣ እንተኾነ ግና ብመልክዕን ቅርጽን ከምኡ’ውን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኃላፍቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓባይ ብሪጣንያ ርክብ…

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣቀዲሙ ምስ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ከካይዶ ዝጸንሐ ጉባኤ፡...

ቅዱስ ሐዋርያ ፊልጶስ አሐዱ እምዓሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት 

18 ኅዳር ዕለተ ዕረፍቱ ናይ ሓደ ካብ ዓሠርተው ክልተ ሓዋርያት ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ እዩ። ‘ፊልጾስ’፦ ማለት መፍቀሬ አኃው ፈታው ኣኅዋት፣ ኣኃዜ ኲናት...

ዘመነ አስተምህሮ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ብፍላይ ከኣ ዕለተ ሰንበት እሑድ ዝዝመር፡ ዝስበኽ፡ ዝንበብን ዝቕደስን ብሓፈሻ ዝበጽሕ ስብሐታትን ዝንበብ ቃለ እግዚአብሔርን ምሥጢር...

ጾመ ነቢያት፡ ካብ ሠሉስ 15 ኅዳር ጀሚሩ፡ በዓለ ልደት ድማ…

ቅድሚ በዓለ ልደት ኣብ ዘሎ ጊዜያት፡ “ወጥንተ ዚአሁ መንፈቀ ኅዳር/ መጀመርታኡ ፍርቂ ወርኀ ኅዳር” ከምዝብል ካብ 15 ኅዳር ጀሚሩ ክሳዕ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ተኸቢሩ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 12 ኅዳር እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጻውያን ብመሪሕነት ሊቀ መላእት ቅዱስ ሚካኤልን ናጽነት ዝወጽእሉ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅዱስ...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...