ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

May 13, 2020

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ!

ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን!

ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም ነይረ። ኣቐዲመ ብነቢያት ልኢኸልኩም፡ ደኃራይ’ውን ብኣካል መጺአኩም፡ መሊሰ’ውን ብሓዋርያትን ካልኦት ኅሩያተይን ጌረ ሰዲደልኩም። ንስኻትኩም ድማ ብሓንሳእ ጠርነፍኩምዎ፡ ገበር’ውን ገበርኩሙሉ። ግን ኣይተጠቐምኩሙሉን።

ሕጂ’ውን ሓድሽ መልእክቲ ኣይኮንኩን ዝሰደልኩም ዘሎኹ፣ ምኽንያቱ እኹልን ምሉእን ወሃቢ ሕይወት መልእኽቲ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ካብኡ ወሲደ ዘዛኻኽር መልእክቲ ይሰደልኩም ኣለኹ።

ደቀየ! ቅድሚ ናብዚ ዓለም እዚ ምምጻእኩም ፈለጥኩኹም፡ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጺአ፣ ኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ኃምሻይ ባህርየ ነፍስ ኣዋሒደ ፈጠርኩኹም። ብሰንኪ በደልኩም ካባይ ምስ ርሓቕኩም ድማ፡ ሽ . . . ዑ! ካብ ዝፋነይ ወሪደ፡ ከማኹም ሥጋ ለቢሰ፡ ሓሳረ መከራ ተቐቢለ፡ ንጸላኢኹም ዲያብሎስ ኣብ መስቀል ስዒረ፡ ንሞትኩም ብሞተይ ኣሕውየ ካብ ባርነት ናፃ ኣውፃእኩኹም። ካብ ጐድነይ ብዘፍሰስኩዎ ማይ ኣጠሚቐ፡ ብስመይ ‘ክርስትያን’ ዝብል ስመ ውልድነት ሂበ ደቀይ ገበርኩኹም። ክሳዕ ሕጂ ሰዓትን ደቒቕን’ውን ካብ ኵሉ ተጻብኦታት ሓልየ ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ባሪኸ ኣብዚ ኣብጻሕኩኹም።

ደቀየ! ነዚ ኵሉ ክገብረልኩም ከሎኹ ንስኻትኩም ውን ብሕገይን ትእዛዘይን ንኽትመላለሱ፡ ቃል ኣቲኹምለይ ነበርኩም። ግና ኣየተግበርኩሞን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዓይ ዘቘጥዕ ተግባራት ፈጸምኩም። እምነትኩምን ትውክልትኹምን ኣብ ገንዘብን ፍልጠትን ገበርኩም። ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሓሶት ትዕቢትን ኣምልኮ ጣዖትን ነቲ ቤተ መቅደስ ክዀነኒ ዘንጻሕኩዎን ዘኸበርክዎን ሰብነትኩም ኣርከስኩምዎ። ብኵሉ ተግባራትኩም ንዓለምን ፍትወታን መረጽኩም። ኣነ ግና ስለቶም ኅሩያተይ ኢለ ተዓገሥኩኹም።

ባሪያይ ሰሎሞን ንዝተዓደሎ ጥበብ፡ ሃብቲን ፍልጠትን ተጠቒሙ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኵሉ ነገር ፈተኖ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ከም’ዚ ክብል ተዛረበ፦ ከንቱነት ናይ ከንቱነት ኵሉ ከንቱ እዩ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ተግባር ኵሉ ርኤኹ፡ እንሆ ኸኣ ኵሉ ከንቱነትን ደድኅሪ ነፋስ ምጕያይን እዩ።

ንስኻትኩም ግና ነቲ ከንቱ ክትገብሩ ንዓይ ትብድሉ ኣለኹም። ካባኻትኩም ሓተላ ጊዜ፡ ተረፍ ገንዘብኩም ዘይኮነ፡ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ጸሎት ተብጽሕሉ፣ ሕሙማት፡ እሱራትን ኅዙናትን ተጸናንዑሉ፡ ንዓይ ዘሐጕስ ንነፍስኹም ድማ ዘዳለኹልኩም ሕይወት ዘውርስ ዕዮ ክትምድቡ የቋምት ኣለኹ!

ብልዒን ምምራትን ኣብ ዘየብላሽዎ፡ ሰረቕቲ ኵዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ። ደቀየ ኣብ’ዚ ዓለም እዚ ክትነብሩ ከሎኹም መከራን ሽግርን ከጋጥመኩም ንቡር እዩ’ሞ ልብኹም ኣይሸበር፡ ብኣይ’ውን እመኑ። ኵልኹም እትጽዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ፡ ኣነ ከኣ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይ’ውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፁሩ ካባይ’ውን ተማሃሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ፈኲስ ፆረይ ከኣ ቀሊል እዩ። ድሌትኩም ዘበለ ድማ ብጸሎት፡ ምህላን ልማኖን ምስ ምስጋና ናባይ ኣቕርብዎ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ መን ኣሎ ከም ዝበልኩ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧!

እምበኣር ደቀየ እቲ ብኃጢኣት ዘኅለፍኩምዎ ጊዜ ይኣክል። ደጊምሲ ነቲ ኣረጊት ሰብነትኩም ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ነቲ ሠናይ ገቢረ ጽድቅ ሓድሽ ሰብነት ልበሱ። ኣነ ኣቦኹም መሓሪን ርህሩህን እየ’ሞ ካብ ኵሉ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ከንጽሓኩም ንዝቐደመ ኃጢኣትኩም እናዘከርኩም ብኸዩን ኅዘኑን። ኣብ ቅድሚ ባሮተይ ካህናት ቀሪብኩም ብንስሓ ተሓጸቡ። ብሰንኪ ኃጢኣት ንዝሰኣንኩምዎ በረኸት፡ ጥዕና፡ ምለስዎ። ሽዑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት እንተዘይኣውረድኩ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት’ውን እንተዘይ ኣቑረርኩ ተዓዘቡኒ።

በሉ ደቀየ! ኣነ ንዝመጸላ ሰዓትን መዓልትን ኣይትፈልጡን ኢኹም’ሞ ኵሉ ጊዜ ዝተዳሎኹም ኩኑ፡ ሰላመይ ምስ ኵሉኹም ይኹን።

“ካብቲ ጥፍኣትኩም ዘይደሊ ኣምላኽኩም እግዚአብሔር”!

ዘመነ ዮሐንስ 18 ግንቦት 2012 ዓ.…

May
Tuesday
26
ዝክር፦ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት፡ ወአባ ገዓርጊ ቢጹ ለአባ አብርሃም። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ ኤፌ. 4፡1-10 ያዕ. 1፡17-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 10፡44-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 50/51 ወንጌል፦ ዮሓ. 14፡11-17 ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ 

'ኣብ ወርኂ ታኅሣሥ ዕለቱ ሰኑይ፡ ሰዓቱ ሰዓት ፫ተ ብግዕዝ (9ተ)፡ ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ኣክሱም ደው ኢሉ ድምፁ ዓው ብምባል...

“ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ።/ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ።”…

እቲ ብየማን ጐይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ (ፈያታዊ ዘየማን)፡ ደመ ማኅተምን መርኆ ድኅነትን ተዋሂቡ ንኣቦና ኣዳም ቀዲሙ ናብ ገነት ከምዝኣተወ ቅዱሳት...

“ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕሊና ኣምላኽ…

እዚ ቓል’ዚ ኣብ መቅድም ተኣምረ ማርያም ዝርከብን ወትሩ ዝንበብን ኮይኑ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ንዓለም ምፍጣሩን ዘመን ምቝጻሩን፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል...

ቅዱስ ኣትናቴዎስ

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕብሮ፡ ድኅሪ ዘመነ ሓዋርያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ብደገ ብዓላውያን ነገሥታት፡ ብውሽጢ ድማ ብናይ ጽርኣውያን...

ርክበ ካህናት

“ርክበ ካህናት” ማለት ናይ ካህናት መራኸቢ፡ ጉባኤ፡ መተኣኻኸቢ፡ መዛተዪ . . . ወዘይመስሎ ዝብል ትርጕም ኣለዎ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ዓመታዊ...

ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ! ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን! ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም...

አሥርቆት ዘወርኀ ግንቦት

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ግንቦት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ሰኔ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ግንቦት ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወእምዝ ይትዌስክ። ሎሚ...

ባሕቲ ግንቦት፡ ልደተ ማርያም

ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሕሊና ኣምላኽ ዝነበረት፣ ገና ከይተወልደት ትንቢት ዝተነግረላ፡ ሱባኤ ዝተቘጽረላን ምሳሌ ዝተመሰለላን እያ። ሊቀ...

ዮም ፍሥሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም/ ሎሚ ብልደት ቅድስት ድንግል…

ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሃንደበታዊ ኣይኮነን። ካብ ፅንሰታ ክሳዕ ልደታ ኵሉ መስተንክር እዩ። ትንቢት ዝተነግረሉ፡ ሱባዔ ዝተቘጽረሉ፡ ምሳሌ ዝተመሰለሉ...

“ሓዋርያ ኣፍሪቃ - ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ”

ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ኣርባዕቱ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ‘ዮሐንስ’ ዝብል ኻልኣይ ስም (ግብ. 13፡13) እኳ እንተሃለዎ ፍሉጥ ግና ‘ማርቆስ’ ዝብል...

ጸሎት ምእንቲ ዝሓመሙ ሰባት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፡ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ማዕጾ ኳሕኵሑ ክረሓወልኩም እዩ” (ማቴ. 7፡7) ዝበሎ ኣምላካዊ ቃሉ መሠረት...

ድኅረ ትንሣኤ ኣብ ባሕረ ጥብርያዶስ

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ ትንሣኤኡ ቅድሚ ዕርገቱ ኣብ ዝጸንሓለን ኣርብዓ መዓልታት ንደቀ መዛሙርቱ ብጉባኤ ሠሪዑ ዝመሃረሉ ሓደ ኣብ ባሕረ...

  

latest articles

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...