ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

May 13, 2020

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ!

ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን!

ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም ነይረ። ኣቐዲመ ብነቢያት ልኢኸልኩም፡ ደኃራይ’ውን ብኣካል መጺአኩም፡ መሊሰ’ውን ብሓዋርያትን ካልኦት ኅሩያተይን ጌረ ሰዲደልኩም። ንስኻትኩም ድማ ብሓንሳእ ጠርነፍኩምዎ፡ ገበር’ውን ገበርኩሙሉ። ግን ኣይተጠቐምኩሙሉን።

ሕጂ’ውን ሓድሽ መልእክቲ ኣይኮንኩን ዝሰደልኩም ዘሎኹ፣ ምኽንያቱ እኹልን ምሉእን ወሃቢ ሕይወት መልእኽቲ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ካብኡ ወሲደ ዘዛኻኽር መልእክቲ ይሰደልኩም ኣለኹ።

ደቀየ! ቅድሚ ናብዚ ዓለም እዚ ምምጻእኩም ፈለጥኩኹም፡ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጺአ፣ ኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ኃምሻይ ባህርየ ነፍስ ኣዋሒደ ፈጠርኩኹም። ብሰንኪ በደልኩም ካባይ ምስ ርሓቕኩም ድማ፡ ሽ . . . ዑ! ካብ ዝፋነይ ወሪደ፡ ከማኹም ሥጋ ለቢሰ፡ ሓሳረ መከራ ተቐቢለ፡ ንጸላኢኹም ዲያብሎስ ኣብ መስቀል ስዒረ፡ ንሞትኩም ብሞተይ ኣሕውየ ካብ ባርነት ናፃ ኣውፃእኩኹም። ካብ ጐድነይ ብዘፍሰስኩዎ ማይ ኣጠሚቐ፡ ብስመይ ‘ክርስትያን’ ዝብል ስመ ውልድነት ሂበ ደቀይ ገበርኩኹም። ክሳዕ ሕጂ ሰዓትን ደቒቕን’ውን ካብ ኵሉ ተጻብኦታት ሓልየ ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ባሪኸ ኣብዚ ኣብጻሕኩኹም።

ደቀየ! ነዚ ኵሉ ክገብረልኩም ከሎኹ ንስኻትኩም ውን ብሕገይን ትእዛዘይን ንኽትመላለሱ፡ ቃል ኣቲኹምለይ ነበርኩም። ግና ኣየተግበርኩሞን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዓይ ዘቘጥዕ ተግባራት ፈጸምኩም። እምነትኩምን ትውክልትኹምን ኣብ ገንዘብን ፍልጠትን ገበርኩም። ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሓሶት ትዕቢትን ኣምልኮ ጣዖትን ነቲ ቤተ መቅደስ ክዀነኒ ዘንጻሕኩዎን ዘኸበርክዎን ሰብነትኩም ኣርከስኩምዎ። ብኵሉ ተግባራትኩም ንዓለምን ፍትወታን መረጽኩም። ኣነ ግና ስለቶም ኅሩያተይ ኢለ ተዓገሥኩኹም።

ባሪያይ ሰሎሞን ንዝተዓደሎ ጥበብ፡ ሃብቲን ፍልጠትን ተጠቒሙ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኵሉ ነገር ፈተኖ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ከም’ዚ ክብል ተዛረበ፦ ከንቱነት ናይ ከንቱነት ኵሉ ከንቱ እዩ። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ተግባር ኵሉ ርኤኹ፡ እንሆ ኸኣ ኵሉ ከንቱነትን ደድኅሪ ነፋስ ምጕያይን እዩ።

ንስኻትኩም ግና ነቲ ከንቱ ክትገብሩ ንዓይ ትብድሉ ኣለኹም። ካባኻትኩም ሓተላ ጊዜ፡ ተረፍ ገንዘብኩም ዘይኮነ፡ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ጸሎት ተብጽሕሉ፣ ሕሙማት፡ እሱራትን ኅዙናትን ተጸናንዑሉ፡ ንዓይ ዘሐጕስ ንነፍስኹም ድማ ዘዳለኹልኩም ሕይወት ዘውርስ ዕዮ ክትምድቡ የቋምት ኣለኹ!

ብልዒን ምምራትን ኣብ ዘየብላሽዎ፡ ሰረቕቲ ኵዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ። ደቀየ ኣብ’ዚ ዓለም እዚ ክትነብሩ ከሎኹም መከራን ሽግርን ከጋጥመኩም ንቡር እዩ’ሞ ልብኹም ኣይሸበር፡ ብኣይ’ውን እመኑ። ኵልኹም እትጽዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ፡ ኣነ ከኣ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይ’ውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፁሩ ካባይ’ውን ተማሃሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ፈኲስ ፆረይ ከኣ ቀሊል እዩ። ድሌትኩም ዘበለ ድማ ብጸሎት፡ ምህላን ልማኖን ምስ ምስጋና ናባይ ኣቕርብዎ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ መን ኣሎ ከም ዝበልኩ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧!

እምበኣር ደቀየ እቲ ብኃጢኣት ዘኅለፍኩምዎ ጊዜ ይኣክል። ደጊምሲ ነቲ ኣረጊት ሰብነትኩም ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ነቲ ሠናይ ገቢረ ጽድቅ ሓድሽ ሰብነት ልበሱ። ኣነ ኣቦኹም መሓሪን ርህሩህን እየ’ሞ ካብ ኵሉ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ከንጽሓኩም ንዝቐደመ ኃጢኣትኩም እናዘከርኩም ብኸዩን ኅዘኑን። ኣብ ቅድሚ ባሮተይ ካህናት ቀሪብኩም ብንስሓ ተሓጸቡ። ብሰንኪ ኃጢኣት ንዝሰኣንኩምዎ በረኸት፡ ጥዕና፡ ምለስዎ። ሽዑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት እንተዘይኣውረድኩ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት’ውን እንተዘይ ኣቑረርኩ ተዓዘቡኒ።

በሉ ደቀየ! ኣነ ንዝመጸላ ሰዓትን መዓልትን ኣይትፈልጡን ኢኹም’ሞ ኵሉ ጊዜ ዝተዳሎኹም ኩኑ፡ ሰላመይ ምስ ኵሉኹም ይኹን።

“ካብቲ ጥፍኣትኩም ዘይደሊ ኣምላኽኩም እግዚአብሔር”!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 18 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Tuesday
28
ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር፡ ወመስቀል፡ አትናቴዎስ፡ ወፊላታዎስ፡ ያዕቆብ ግብጻዊ፡ ወቶማስ ዘህንደኬ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 10፡11-ፍጻሜ 2ይ ጴጥ. 3፡14-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 14፡20-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 88/89 ወንጌል ዮሓ. 8፡21-32 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። ***
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...