“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ. ፵፡፩/ 41፡1)

Jun 27, 2020

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21)

ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን ብደዌ ነፍስን ሥጋን ተታኂዞም ኣብ ዓራት ዝደቀሱ፡ ብስእነት ጥዕናን ከቢድ ኣካላዊ ስንክልናን ወፊሮም ሠሪሖም ድራር ዕለቶም ክምእርሩ ዘይክእሉ፣ ረዳኢ ዝሰኣኑ፡ ኣላዪን ናባዪን ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ወለዶም ዝሰኣኑ ሕፃናት፡ . . . ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት “ጽጉማት፡ ሽጉራት” ንብሎም።

ነዞም ጽጉማት ምሕጋዝ ብትምህርተ ሃይማኖትን ሕገ ተፈጥሮን ግቡእ እዩ። ንጽጉም ምሕጋዝ እቲ ጽጉም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝረድእን ዝሕግዝን’ውን ይረብሕ እዩ። ንጽጉማት ምርዳእ ዝህቦ መንፈሳዊ ረብሓ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ነቲ “ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እንታይ እግበር፧” ኢሉ ዝሓተቶ ሃብታም ሰብኣይ “እምበኣር ፍጹም ኽትከውን እንተ ደሌኻስ ኪድ ዘሎካ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ” ብምባል ንጽጉማት ምርዳእ ሰማያዊ ጸጋ ከምዘውህብ መሃረና። ቅዱስ ዳዊት’ውን “ዘረወ ወወሀበ ለነዳይ፣ ወጻድቁኒ ይነብር ለዓለም ወይትሌዓል ቀርኑ በክብር/ ዘረወ፡ ንጽጉም’ውን ሃበ፣ ጽድቁ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር፣ ኃይሉ ከኣ ብኽብሪ ልዕል ልዕል ይብል” በለ። (ማቴ. 19፡16-22 ፣ መዝ. 112፡9)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ሰማያውን ምድራውን ሓጐስ ዘውህብ ግብረ ሠናይ እዩ። ከመይ! “ካብ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” ከምዝብል፣ ሓጐስ፡ ልዕሊ ምቕባልን ምርካብን ዝያዳ ብምሃብ እዩ ዝርከብ። (ግብ. ሓዋ. 20፡35)

ንዝተገብረሎም ክመልሱ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ጸዊዕካ ምብላዕ፡ ምስታይ፡ ምርዳእ . . . ከምዝግባእ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ፥ “ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ደኣ ጸውዕ። ዝፈድዩኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትኸውን፡ ብትንሣኤ ጻድቃን’ውን ክትፍደዮ ኢኻ” ብምባል ውሣጣዊ ሓጐስን ሰማያዊ በረኸትን ከምዘውህብ ምሂሩና እዩ። (ሉቃ. 14፡13)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ግና ሰማያዊ ዓስቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተወሳኺ ኸኣ ምድራዊ ሃብትና ብመጠን ውህብቶና በረኸት ዘውህብ፡ ጥቅሚ ነፍስን ሥጋን ዘለዎ እዩ። “ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፡ በቲ እትሠፍሩሉ መሥፈሪ ከኣ ክሥፈረልኩም እዩ” ዝብል ኣምላካዊ ቃል ኪዳን እሙን እዩ። (ሉቃ. 6፡38)

ብዛዕባ ሓደ ሸረፌ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ዝንገር ታሪኽ ኣሎ። እዚ በዓል ጸጋ’ዚ ነቲ ጽሩይን ዘይጽሩይን ፈልዩ ዝፈልጥ ሹመኛ ጸዊዑ “መዓልታዊ ሓሓደ ወቄት ወርቂ ከይሃብካ ከይትውዕል” በሎ። እንተሃበ እንተሃበ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናበርከተ ከደ። ብድኅር’ዚ ካብ በዝሐ ኢሉ ካብቲ ዝተኣዘዞ ንላዕሊ ኽልተ ኽልተ ወቄት ክህብ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብቲ ቤተ መዛግብቱ እንተ ኣተወ ገንዘቡ በዚኁ ምስ ርኣየ፦ ነቲ ዝሾሞ ጸዊዑ ‘ነቲ ሃብ ዝበልኩኻ ኃዲግካዮ ዲኻ፧’ በሎ። ንሱ ኸኣ “ኣነስ ካብቲ ዝኣዘዝካኒውን ኣብዚሐ ክልተ ክልተ ወቄት እህብ ኣሎኹ” ምስ በሎ፣ “እምበኣር ካብ ሕጂ ንደኃር ሓደ ክልተ ከይበልካ ኢድካ ዘልዓሎ ሃብ” ከምዝበሎ ይነገር። (ትርጓሜ 2ይ ቆሮንቶስ 9:9)

መፍቀሬ ጥበብ ሰሎሞ’ውን “እቲ ርኅሩኅ ሰብ ንድኻ ኻብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ይባረኽ” ብምባል ንጽጉም ምርዳእን ኢዱካ ናብ ድኻታት ምዝርጋሕን በረኸት ዘውህብ ተግባር ከም ዝኾነ ይነግር። (ምሳ. 22፡9)

ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ጐይታና ክርስቶስ ከም ዝተመሃረቶን ኣቐዲማ ኻብ ቅዱሳን ነቢያት ደኃር’ውን ካብ ቅዱሳን ሓዋርያት ከምዝተረደኣቶን ንጽጉማት ምርዳእ ናይ ጥንቲ ተግባራ ስለዝኾነ፣ ንሕሙማነ ሥጋን ነፍስን ብጸሎትን ጸበልን እናፈወሰት፡ ሰዓብታ ምእመናንን ምእመናትን ድማ ነንሓድሕዶም ክተሓጋገዙን ትምህር።

ብፍላይ እዚ ዘሎናዮ ጊዜ ሕማም ኮቪድ 19 ኣብ ኵሉ ዓለም፡ ሃገርናን ሕዝብናን፡ ቤተ ክርስቲያናን ከቢድ ጥዕናውን ቁጠባውን ጽልዋ ዘውርደሉ ዘሎ ጊዜ እዩ። ስለዚ ንኣገልገልቲ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያንን፣ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝመነባብሮኦም ወገናት፣ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ዘኽታማት፡ ሕሙማን፡ . . . ካብ ጥሜትን ስእነትን እነናግፈሉ እዋን ሕጂ እዩ።
ብጸሎት፡ ብገንዘብ፡ ብጒልበት፡ ብምኽሪ፡ ብሞራል፡ ብዓይነታዊ ሓገዝ መግብን ክዳንን ካልእን ንእምነትና ብግብሪ ንግለጾ።

እዚ ናይ መከራ እዋን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ እዋናት ብምሕረት እግዚአብሔር ክኃልፍ እዩ። ነዚ ዝኃልፍ እዋን ግና ዘይኃልፍ ሰማያዊ ዓስብን ምድራዊ ሓጐስን ሥጋዊ በረኸትን ክንረብሓሉ ይግባእ።


•    “በእንተ ርኁባን ወጽሙአን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር የሀቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለዕለቱ።”
       “እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና”

•    “በእንተ ሕሙማን ወድውያን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሣህለ ወምሕረተ ላዕሌሆሙ”
“ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም፣ ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድዉያትን ንልምን ኣሎና።”

•    "ተዘከር እግዚኦ ዱያነ ሕዝበከ፡ ሐውጾሙ በሣህልከ ወበምሕረትከ ፈውሶሙ።”
     “ኦ ጐይታ ንሕሙማት ሕዝብካ ዘክር፡ ብሣህልኻን ብምሕረትካን’ውን ኣድኅኖም።”

•    “ተዘከር እግዚኦ ነዳያነ አግብርቲከ እለ ውስተ ኵነኔ ሀለዉ መሐሮሙ ወአጽንዖሙ በርትዕት ሃይማኖት።”
      “ ኦ ጐይታ ብጽኑዕ ኣገዛዝኣ ንዘለዉ ድኻታት ኣገልገልትኻ ዘክሮም፡ ምሓሮም ብቕንዕቲ ሃይማኖት’ውን ኣጽንዓዮም።”

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!


ዘመነ ማቴዎስ 16 ኅዳር 2013 ዓ.ም.…

November
Wednesday
25
ዝክር፦ ቅዳሴ ቤቱ ለአቡናፍር፡ ወዮሐንስ መሐሪ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወካስጦስ ሰማዕት፡ ወቅዱስ ጣውስ፡ ወዳንኤ፡ መነኮስ፡ ወአኖሬዎስ ንጉሥ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 9፡18-24 1ይ ጴጥ. 2፡13-19 ግብ. ሐዋ. 14፡23-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 39/40 ወንጌል፦ ሉቃ. 14፡7-15 ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘቄርሎስ፡ ዓዲ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዘመነ አስተምህሮ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ብፍላይ ከኣ ዕለተ ሰንበት እሑድ ዝዝመር፡ ዝስበኽ፡ ዝንበብን ዝቕደስን ብሓፈሻ ዝበጽሕ ስብሐታትን ዝንበብ ቃለ እግዚአብሔርን ምሥጢር...

ጾመ ነቢያት፡ ካብ ሠሉስ 15 ኅዳር ጀሚሩ፡ በዓለ ልደት ድማ…

ቅድሚ በዓለ ልደት ኣብ ዘሎ ጊዜያት፡ “ወጥንተ ዚአሁ መንፈቀ ኅዳር/ መጀመርታኡ ፍርቂ ወርኀ ኅዳር” ከምዝብል ካብ 15 ኅዳር ጀሚሩ ክሳዕ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ተኸቢሩ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 12 ኅዳር እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብጻውያን ብመሪሕነት ሊቀ መላእት ቅዱስ ሚካኤልን ናጽነት ዝወጽእሉ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅዱስ...

"ንኣይ ዝሕግዘንን ዝከላኸለለይን ሚካኤል እዩ” ዳን. 10፡21

ቅዱስ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ሊቃነ መላእኽቲ እዩ። (ይሁዳ 1፡9) ኃይላት ናይ ዝበሃሉ ነገድ ሓለቓ እዩ። (ሄኖ. 10፡2-12) ቅዱስ ሚካኤል ናይ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ፡ ክብረ በዓል ቁስቋም ማርያም ኣረጊት ድባርዋ…

6 ኅዳር ክብረ በዓል ቁስቋም ኣብ ማርያም ኣረጊት ድባርዋን ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስን ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ...

ዛዘምቲ ደረጃ ዲፕሎማ ቤት ትምህርቲ ስነ መለኮት ደብረሲና ቅድስት ሥላሴ…

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም ኣካል ብዘመናዊ ኣገባብን ሥርዓተ ትምህርትንምሥልጣንን ምምሃርን ኣገልገልቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን  ምሉእ ባይታ ብምጥጣሕ፡ ኣኅዳሪ መንፈሳዊ ኮሌጅ...

ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ

ሰማዕት ዝብል ቃል ‘ሰምዐ’ መስከረ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሥ ዝተረኽበ ኪኸውን ከሎ ምምስካር፡ ምስክር ማለት እዩ። “ብዛዕባ እቲ ኻብ መጀመርታ ዚነበረ...

ሓዊ ማሕየዊ

‘ቲ ፈተና - ሓዊ፡ ንኣይ ዝተኣጒደ፡ዋላ ተሽለቘኒ ውሽጠይ እናንደደ፡ደኃር ግን ፈሊጠ ምስ በጽሐ እዋኑ፡ንምድራዊ ሕይወተይ መብሰሊ ምዃኑ።    ምኽንያቱ፡    ምድራዊ ሕይወተይ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅድስት ኣርሴማ ሲደሮት ቤተ ክርስቲያን…

ብዕለት 7 ጥቅምት 2013 ዓ.ም.ግ. “ኣብ ዓይንኽ ዘሎ ስርወ ዘየስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ኃውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ” ማቴ 7፡3 ብዝብል...

ምክረ አበው - 'ዜና መዋዕል ካብ ዘርእ ክሳዕ ማእረር'

ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ተዘሪኡ፡ በቝሉ፡ ዓንቢቡ ፈርዩ ኣብ ዓጺድ ከምዝበጽሕ፣ ሰብ ድማ ኣብዚ ምድሪ ብዘርኢ ተወሊዱ፡ ጐቢዙ፡ ዓብዩ፡ ኣሪጉ...

ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ንሣልሳይ ጊዜኣ ተምሃሮ ተቀቢላ።

ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ደብረ ሲና ብደረጃ ዲግርን ዲፕሎምን ዝምሃሩ 60 ዝኣክሉ ተምሃሮ ተቀቢላ። እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገረ ስብከትን ንኡሳን...

ብምውህሃድ ክፍሊ ውጥንን ባጀትን ዝተነድፈ ናይ 5 ዓመት ረቂቅ ስትራቴጂካዊ…

እዚ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብኮሚተ ምድላው ስትራቴጂካዊ ውጥንን ክሥርሓሉ ዝጸንሐን ብተሳትፎ ኵለን ክፍልታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...