“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ. ፵፡፩/ 41፡1)

Jun 27, 2020

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21)

ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን ብደዌ ነፍስን ሥጋን ተታኂዞም ኣብ ዓራት ዝደቀሱ፡ ብስእነት ጥዕናን ከቢድ ኣካላዊ ስንክልናን ወፊሮም ሠሪሖም ድራር ዕለቶም ክምእርሩ ዘይክእሉ፣ ረዳኢ ዝሰኣኑ፡ ኣላዪን ናባዪን ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ወለዶም ዝሰኣኑ ሕፃናት፡ . . . ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት “ጽጉማት፡ ሽጉራት” ንብሎም።

ነዞም ጽጉማት ምሕጋዝ ብትምህርተ ሃይማኖትን ሕገ ተፈጥሮን ግቡእ እዩ። ንጽጉም ምሕጋዝ እቲ ጽጉም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝረድእን ዝሕግዝን’ውን ይረብሕ እዩ። ንጽጉማት ምርዳእ ዝህቦ መንፈሳዊ ረብሓ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ነቲ “ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እንታይ እግበር፧” ኢሉ ዝሓተቶ ሃብታም ሰብኣይ “እምበኣር ፍጹም ኽትከውን እንተ ደሌኻስ ኪድ ዘሎካ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ” ብምባል ንጽጉማት ምርዳእ ሰማያዊ ጸጋ ከምዘውህብ መሃረና። ቅዱስ ዳዊት’ውን “ዘረወ ወወሀበ ለነዳይ፣ ወጻድቁኒ ይነብር ለዓለም ወይትሌዓል ቀርኑ በክብር/ ዘረወ፡ ንጽጉም’ውን ሃበ፣ ጽድቁ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር፣ ኃይሉ ከኣ ብኽብሪ ልዕል ልዕል ይብል” በለ። (ማቴ. 19፡16-22 ፣ መዝ. 112፡9)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ሰማያውን ምድራውን ሓጐስ ዘውህብ ግብረ ሠናይ እዩ። ከመይ! “ካብ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” ከምዝብል፣ ሓጐስ፡ ልዕሊ ምቕባልን ምርካብን ዝያዳ ብምሃብ እዩ ዝርከብ። (ግብ. ሓዋ. 20፡35)

ንዝተገብረሎም ክመልሱ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ጸዊዕካ ምብላዕ፡ ምስታይ፡ ምርዳእ . . . ከምዝግባእ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ፥ “ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ደኣ ጸውዕ። ዝፈድዩኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትኸውን፡ ብትንሣኤ ጻድቃን’ውን ክትፍደዮ ኢኻ” ብምባል ውሣጣዊ ሓጐስን ሰማያዊ በረኸትን ከምዘውህብ ምሂሩና እዩ። (ሉቃ. 14፡13)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ግና ሰማያዊ ዓስቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተወሳኺ ኸኣ ምድራዊ ሃብትና ብመጠን ውህብቶና በረኸት ዘውህብ፡ ጥቅሚ ነፍስን ሥጋን ዘለዎ እዩ። “ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፡ በቲ እትሠፍሩሉ መሥፈሪ ከኣ ክሥፈረልኩም እዩ” ዝብል ኣምላካዊ ቃል ኪዳን እሙን እዩ። (ሉቃ. 6፡38)

ብዛዕባ ሓደ ሸረፌ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ዝንገር ታሪኽ ኣሎ። እዚ በዓል ጸጋ’ዚ ነቲ ጽሩይን ዘይጽሩይን ፈልዩ ዝፈልጥ ሹመኛ ጸዊዑ “መዓልታዊ ሓሓደ ወቄት ወርቂ ከይሃብካ ከይትውዕል” በሎ። እንተሃበ እንተሃበ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናበርከተ ከደ። ብድኅር’ዚ ካብ በዝሐ ኢሉ ካብቲ ዝተኣዘዞ ንላዕሊ ኽልተ ኽልተ ወቄት ክህብ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብቲ ቤተ መዛግብቱ እንተ ኣተወ ገንዘቡ በዚኁ ምስ ርኣየ፦ ነቲ ዝሾሞ ጸዊዑ ‘ነቲ ሃብ ዝበልኩኻ ኃዲግካዮ ዲኻ፧’ በሎ። ንሱ ኸኣ “ኣነስ ካብቲ ዝኣዘዝካኒውን ኣብዚሐ ክልተ ክልተ ወቄት እህብ ኣሎኹ” ምስ በሎ፣ “እምበኣር ካብ ሕጂ ንደኃር ሓደ ክልተ ከይበልካ ኢድካ ዘልዓሎ ሃብ” ከምዝበሎ ይነገር። (ትርጓሜ 2ይ ቆሮንቶስ 9:9)

መፍቀሬ ጥበብ ሰሎሞ’ውን “እቲ ርኅሩኅ ሰብ ንድኻ ኻብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ይባረኽ” ብምባል ንጽጉም ምርዳእን ኢዱካ ናብ ድኻታት ምዝርጋሕን በረኸት ዘውህብ ተግባር ከም ዝኾነ ይነግር። (ምሳ. 22፡9)

ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ጐይታና ክርስቶስ ከም ዝተመሃረቶን ኣቐዲማ ኻብ ቅዱሳን ነቢያት ደኃር’ውን ካብ ቅዱሳን ሓዋርያት ከምዝተረደኣቶን ንጽጉማት ምርዳእ ናይ ጥንቲ ተግባራ ስለዝኾነ፣ ንሕሙማነ ሥጋን ነፍስን ብጸሎትን ጸበልን እናፈወሰት፡ ሰዓብታ ምእመናንን ምእመናትን ድማ ነንሓድሕዶም ክተሓጋገዙን ትምህር።

ብፍላይ እዚ ዘሎናዮ ጊዜ ሕማም ኮቪድ 19 ኣብ ኵሉ ዓለም፡ ሃገርናን ሕዝብናን፡ ቤተ ክርስቲያናን ከቢድ ጥዕናውን ቁጠባውን ጽልዋ ዘውርደሉ ዘሎ ጊዜ እዩ። ስለዚ ንኣገልገልቲ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያንን፣ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝመነባብሮኦም ወገናት፣ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ዘኽታማት፡ ሕሙማን፡ . . . ካብ ጥሜትን ስእነትን እነናግፈሉ እዋን ሕጂ እዩ።
ብጸሎት፡ ብገንዘብ፡ ብጒልበት፡ ብምኽሪ፡ ብሞራል፡ ብዓይነታዊ ሓገዝ መግብን ክዳንን ካልእን ንእምነትና ብግብሪ ንግለጾ።

እዚ ናይ መከራ እዋን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ እዋናት ብምሕረት እግዚአብሔር ክኃልፍ እዩ። ነዚ ዝኃልፍ እዋን ግና ዘይኃልፍ ሰማያዊ ዓስብን ምድራዊ ሓጐስን ሥጋዊ በረኸትን ክንረብሓሉ ይግባእ።


•    “በእንተ ርኁባን ወጽሙአን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር የሀቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለዕለቱ።”
       “እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና”

•    “በእንተ ሕሙማን ወድውያን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሣህለ ወምሕረተ ላዕሌሆሙ”
“ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም፣ ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድዉያትን ንልምን ኣሎና።”

•    "ተዘከር እግዚኦ ዱያነ ሕዝበከ፡ ሐውጾሙ በሣህልከ ወበምሕረትከ ፈውሶሙ።”
     “ኦ ጐይታ ንሕሙማት ሕዝብካ ዘክር፡ ብሣህልኻን ብምሕረትካን’ውን ኣድኅኖም።”

•    “ተዘከር እግዚኦ ነዳያነ አግብርቲከ እለ ውስተ ኵነኔ ሀለዉ መሐሮሙ ወአጽንዖሙ በርትዕት ሃይማኖት።”
      “ ኦ ጐይታ ብጽኑዕ ኣገዛዝኣ ንዘለዉ ድኻታት ኣገልገልትኻ ዘክሮም፡ ምሓሮም ብቕንዕቲ ሃይማኖት’ውን ኣጽንዓዮም።”

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!


ዘመነ ዮሓንስ 28 ሰኔ 2012 ዓ.ም.ግ…

July
Sunday
5
ቴዎዲስዮስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ባስልዮስ፡ ወቢፋሞን፡ ወባሊድስ፡ ወኮቶሎስ፡ ወአርዶሚስ።                   ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 14፡6-13 1ይ ጴጥ. 4፡14-ፍጻሜ። ግብ. ሐዋ. 7፡1-8 ምስባክ፦ መዝ. 36/37 ወንጌል፦ ማቴ. 13፡10-23 ቅዳሴ፦ ዘባስልዮስ።        * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

“ብኃጢኣት ሕዝበይ እየ ኣብ ኢድኩም ኣውዲቐያ!”

ገቢረ ተአምራት ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም፡ ተነጊሩ ዘይጽገብ ተጻሒፉ ዘይፍጸም እዩ። ካብ ፅንሰታ ዝጀመረ ገቢረ ተአምራት ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ በቲ...

"ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር/ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ” “መዝ. ፻፵፮፥፰/147፡8

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

እንቋዕ ናብ ዘመነ ክረምት ብሰላም ኣብጽሓና!

ዘመነ ክረምት  ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ ጊዜ ክረምቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ...

“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ…

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21) ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን...

ገዳም ደብረ ሲና

ገዳም ደብረ ሲና፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ከባቢ መንሳዕ፡ ካብ ዒላበርዕድ ንሸነኽ ምሥራቕ ብእግሪ ናይ ክልተ ሰዓትን ፈረቓን...

ክብረ በዓል ሕንፀተ ቤታ ወቅዳሴ ቤታ

20 ሰኔ ሕንፀተ ቤታ ከምኡ'ውን 21 ሰኔ ቅዳሴ ቤታ እናተባህለ ዝኽበር በዓል እዩ። እዚ ኸኣ ክብረ በዓል ናይታ ንመጀመርታ ጊዜ...

ቤተ ክርስቲያን - ቤተ ቅድስና ቤተ በረከት

ሥርዓተ ኣምልኾ ዝፍጸመሉ፣ ስብሐታትን ውዳሴያትን ዝበጽሓሉ፡ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ዝዳለወሉ፡ ነገረ ሃይማኖትን ሥርዓትን ትውፊትን ዝንገረሉ ቅዱስ ቦታ (ሕንፃ) ቤተ...

ኣባ ገሪማ

ስም ኣቡኡ ንጉሠ ሮማ መስፍያኖስ ስም ኣደኡ ሰፍኖግያ፡ ኣደኡ መካን ስለዝነበረት ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ለመነት እግዚአብሔር ነዚ ብሩክ...

“ፍቅረ ብጻይ ክሳዕ ሞት” - ኣባ ለትጹን

ኣብ ሃገረ ብሕንሳ ዝተወልደ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ኣበው ናይ ፍቕሪ ኣቦ ‘ኣባ ለትጹን’ እዩ። ቅድሚ ምንኵስናኡ፡ ኣብ ዕድመ ጉብዝናኡ፡...

ዝክረ ዕለተ ሰማዕታተ ኤርትራ ብጸሎተ ፍትሓት ተዘኪሩ!

ኣብ ሥጋዊ ሕይወት ኮነ መንፈሳዊ ሕይወት ቀይሕ ደም ከይፈሰሰ ፃዕዳ ዓፅሚ ከይተኸስከሰ ብዘይ መሥዋዕቲ ናፅነት ኣይርከብን’ዩ። ሃገርካ ክወርር፡ ሕዝብካ ከሕስር፡...

ወስእነ አርምሞ (ስቅ ምባል ስኣነ)

ኣብ ‘ድርሳነ ቅዱስ ገብርኤል’ ብዛዕባ ኣውር ዝስሙ ግብጻዊ ሰብኣይን ረድኤት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽን ብኸምዚ ዝስዕብ ተገሊጹ ኣሎ። ኣውር፡ ካብ ዝተወልደሉ...

ጥቕሚ’ቲ ጎዳኢ

ደመና ኃጢኣትና ኣብ ልዕሌና ከቢዱ ሰርቢ ቁጥዓ ኣምላኽና ናብ ምድሪ ወሪዱ ዕፀ በለስ ኣበሳና ምስ ፈረየ ብግህዶ ኣፍደገ ሲኦል ተራሕዩ ነፍሳት ክእንገዶ።

  

latest articles

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...