“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ 12፡2

Jul 24, 2020

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዓለም፡ ብሥነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ብፍላይ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ኣትኂዛ ኣብ ቊጠባዊ ምዕባለን ርኽበታትን ኣብ ዓውዲ ምህርቲ ሕርሻን መሳንዕን፡ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ሕክምናን ማኅበራዊ ውሕስነትን፡ . . . ብሓፈሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጒዳያት ተለዊጣ እያ። ኣብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ናብ መበል ኃሙሻይ ዝቚጸር ለውጢ ዲጂታል ረቮሉሽን ተበጺሑ ኣሎ።

ነዚ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዝገለጾ ፍልጠትን ዝተበጽሐ ምዕባለን ኵሉ ክርስቲያን ካብ ምዕባለ ዓለም ድኅር ከይበለ ሥልጣነ ዓለም ብምስትውዓል ይስዕብን፣ ጥበብ ወንጌል ኂዙ ኸኣ ንጥበብ ዓለም ይከታተልን እምበር ከም ስንፍና ቈጺሩ ብማዕዶ ተዓዛቢ ኣይከውንን እዩ። ወንጌል ንምስባኽ፡ ክርስትና ንምስፋሕ፡ ሃይማኖት ንምጽናዕ፡ ካብ ገቢረ ኃጢኣት ንምርኃቕ፡ ድንቁርና ንምጥፋእ . . . ከም መሣርሒ መንፈሳውን ሠናይን ተግባርን ይጥቀመሉ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ግና እዚ ምዕባለ’ዚ ብጸላኤ ሠናያት ሰይጣንን መሣርሕቱ ሥነ ፍልጠተኛታትን ተዘሪፉ፡ ንዓለም ናብ ጥፍኣትን ክሕደተ እግዚአብሔርን የምርሓ ኣሎ። ፍጥረተ ሰብ ንእግዚአብሔርን ፍርዱን ከምዝርስዕ፡ ንሥጋዊ ሞት ከምዝፈርህ፡ ንምቾት ከምዘፍቅር፡ ብመዘናግዒ ነገራትን ሥጋዊ ፍትወታትን ከምዝተዓሻሾን፡ ብጊዜያዊ ነገር ልቦናኡ ተዘኒቡ ካብቲ ንሕይወት ዘገድስ ርኂቑ ንኽነብር ይገብሮ ኣሎ።

ዓለማዊ ሰብ ድማ ንሓድሽ ኣተሓሳስባ ከም ምልክት ሥልጣነን ብልጸትን ርእዩ ብመጻወድያ ውልቃውነት፡ ክቱር ድሌት ስምዒታዊ ሓጐስ/ሄዶኒዝም/ ወይ ሕንቃቐ፡ ነፍሰ ፍትወት (ንኣይ ይጥዓመኒ)፡ ትዝኅርት፡ ትዕቢት፡ ስስዕቲ፡ ኣህላኽነት፡ ቊሳውነት፡ ሓሻሽነት፡ ታህዋኽ፡ . . . ተታኂዙ ወዲቑ ይርከብ ኣሎ። በዚ ኸኣ ዓለም ነቲ ጊዜ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ሰዓተ ምስጋናን ጸሎትን ኣገልግሎትን ናብ ኃጢኣት ብዝመርሑ መዘናግዒ ፊልምታትን ደርፊን ሳዕስዒትን፡ ልብ ወለድን ስፖርታዊ ውድድራትን፡ ወረን ተባህለን፡ . . . ከምዝበሓት ገይራቶ ትርከብ ኣላ።

ብጒልባብ ምዕባለን ሓድነትን ንሕይወት “ጽቡቕን ቀሊልን” ኣምሲሉ ዘርኢ፣ ሃይማኖትን ባህልን መንነትን ዘጥፍእ፣ “ንሓድሽ ዓለማዊ ሥርዓት /New World Order” መንገዲ ዝጸርግ ዘሎ ዓውለማውነት፡ ንዓለም ብሓደገኛ መልክዕ ዝልውጣ ዘሎ “ምድራዊን ሥጋዊን ሰይጣናዊን ጥበብ እዩ ። ያዕ. 3፡15-16

ኣብዛ ተለዋዋጢት ዓለም ግና ክርስቲያን ኣብ ውሽጣ ከመይ ኢሉ እዩ ክነብር ዘለዎ፧

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ንዓለም ኣይትምሰልዋ” ይብል እሞ “ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት እዩ” ይብለና። 1ይ ቆሮ. 3፡19

ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ዮሓንስ’ውን “ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ፡ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የብሉን። ከመይ ኵሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ሥጋን ክፉእ ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምዃንን ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን። ዓለምን እቲ ኵሉ ፍትወታታን ኃላፋይ እዩ። እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር” ይብል። 1ይ ዮሓ. 2፡15-17

ፍቓድ ኣምላኽ፡  ሰብ ንዓለም ክልውጥ እምበር ብዓለም ክልወጥ ኣይኮነን። ብርሃን ኮይኑ ብወንጌል ከብርሃ፣ ጨው ኮይኑ ብሠናይ ግብሪ ከመቅራ እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ክርስቲያን ካብ ዓለም ኣይኮነን፡ ናይ ዓለም’ውን ኣይኮነን። ዮሓ 15፡18-20

ሎሚ ኣብ ደቂቀ ኣዳምን ሕይወታዊ ፍጥረትን ግዑዝ ፍጥረትን ብግህዶን ብሥዉርን ዝወርድ ዘሎ ኵሉ ጸገም ጽልዋን ሳዕቤን ናይዚ ጥበበ ዓለም ምዃኑ ምስትውዓል ይግባእ። መንፈሳዊ ዝሕታለ፡ ክሕደት፡ ኑፋቄ፡ ምጥፋእ ሥርዓትን ትውፊትን፣ ምጥፋእ ባህልን መንነትን፣ ተላባዒ ሕማም ኮነ ኅዱር ሕማም፣ ፍርህን ጭንቀትን ግርጭትን፣ ውግእን ባእስን፣ ስደትን ከርተትን፡ ክቱር ዘይምዕሩይ ናብራ፡ ከባብያዊ ዕንወት፡ ብከላ፡ ዓለማዊ ዋዒ፡ . . . ክጥቀስ ይከኣል።

ስለዚ፡ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ነቲ ጊዜ ፍለጥዎ” ሮሜ 13፥11 ዝበለ ነዚ ጊዜ ንፍለጦ! ኣብ ውሽጢ ዓለም ኴንና ስመ እግዚአብሔር ረድኤት ገይርና ንመንፈሳዊ ሕይወትና ብጸሎት፣ ንሥጋዊ ሕይወትና ድማ ብግብረ ሠናይ ክንኣስር ይግባእ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 18 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Tuesday
28
ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር፡ ወመስቀል፡ አትናቴዎስ፡ ወፊላታዎስ፡ ያዕቆብ ግብጻዊ፡ ወቶማስ ዘህንደኬ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 10፡11-ፍጻሜ 2ይ ጴጥ. 3፡14-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 14፡20-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 88/89 ወንጌል ዮሓ. 8፡21-32 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። ***
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...