ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

Sep 09, 2020

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ ዘመን እዩ። ነዚ ዝቐመሮ ድማ መበል 12 ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ግብጺ ኮይኑ ኣብ ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ዲሜጥሮስ እዩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ መልኣኽ እግዚአብሔር ብዝገለጸሉ ካብ ለይቲ 23 ካብ መዓልቲ 7 ሱባዔ ኣትዩ ብመጥቅዕን ኣበቅቴን ዝቕመር ባሕረ ሓሳብ ኣዳለወ።


1) ዓመተ ዓለም

ዓመተ ዓለም፣- ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘሎ ዓመት ምስ ድኅሪ ልደተ ክርስቶስ ዘሎ ዘመን ተደሚሩ ዓመተ ዓለም ይበሃል።
ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘሎ ዘመን፡- ዓመተ ፍዳ፣ ዘመነ ኵነኔ፣ ዘመነ ብሉይ ይበሃል። ጠቕላላ 5500 ዓመት እዩ።
ድኅሪ ልደተ ክርስቶስ ዘሎ ዘመን ድማ፡- ዓመተ ምሕረት፣ ዘመነ ሥጋዌ ይበሃል።
-> 5500 + 2013 = 7513

 

2) መጠነ ራብዒት፦ ብጽሒት ሓደ ወንጌላዊ ድማ ዓመተ ዓለም ንኣርባዕተ መቒልካ ዝርከብ ኮይኑ ናይ 7513 ከኣ 1878 እዩ።

                        7513 ÷
                        7512   1878 
                            1

3) ዓመተ ወንጌላዊ ንምርካብ ፡- ዓመተ ዓለም ንኣርባዕተ መቒልካ በቲ ተረፍ ትጽውዖ።

ዓመተ ዓለም ÷ 4
______________
          ተረፍ ፡ 1 እንተኾይኑ ማቴዎስ፤ 
                   2 እንተኾይኑ ማርቆስ 
                   3 እንተኾይኑ ሉቃስ 
                   0 እንተኾይኑ ዮሐንስ 


3.1) ብዓመተ ዓለም፡  7513 ÷
                        7512   1878 
                            1
3.2) ብዓመተ ምሕረት፡ 2013 ÷ 4 
                          2012   503 
                               1
ስለዚ፣ ተረፍ 1 ስለዝኾነ ዘመነ ማቴዎስ እዩ።

4) ርእሰ ዓውደ ዓመት - ባሕቲ መስከረም መዓስ መዓልቲ ከምዝውዕል ንምፍላጥ፣- ጥንተ ቀመርን ጥንተ ዖንን ንጥቀም።

ዓመተ ዓለም + ብጽሒት ሓደ ወንጌላዊ ÷ 7
 _________________________________________
                     ተረፍ

4.1) ጥንተ ቀመር ፥ ነቲ ተረፍ ካብ ሠሉስ ሓደ ኢልካ ይቝጸር። 
ንኣብነት፡ 1 - ሠሉስ፤ 2 - ረቡዕ፤ 3 - ኃሙስ፤ 4 - ዓርቢ፤ 5 - ቀዳም፤ 6 - ሰንበት፤ 7 - ሰኑይ 

7513 + 1878 ÷ 7 
       9391 ÷ 7 
       9387   1341 
            4 -> ዓርቢ 

4.2) ጥንተ ዖን ፣- አሐደ አእትት/ሓደ ኣጒድል ከምዝብል፣ ካብቲ ተረፍ ሓደ ኣጕዲልካ ካብ ረቡዕ ሓደ ኢልካ ይቝጸር። 
                           1 - ረቡዕ፤ 2 - ኃሙስ፤ 3 - ዓርቢ፤ 4 - ቀዳም፤ 5 - ሰንበት፤ 6 - ሰኑይ፣ 7 - ሠሉስ

7513 + 1878 ÷ 7 
       9391 ÷ 7 
       9387   1341 
           4 -> አሐደ አእተት (ሓደ ኣጒድል) ፣ ስለዚ 4-1= 3 -> ሠሉስ

5) መደብ ወመንበር
መደብን ወንበርን ንአበቅቴን መጥቅዕን ኽንረክብ ዝኅሕግዙና እዮም።

5.1) መደብ፡- ተረፍ ናይ ዘመን ኮይኑ መደብ ናይ ዘመን ንምግላጽ ይጠቅም።
 
ዓመተ ዓለም ÷ 19 ፤ 
_____________
         ተረፍ - መደብ ዘመን ይብሃል። 

ዓመተ ዓለም ÷ 532
______________

        ተረፍ - መደብ ዘመን ይብሃል። 

7513 ÷ 19 
7505  395
      8 -> መደብ 
ስለዚ መደብ -> 8 እዩ።

5.2) ወንበር፡

        መደብ ዝጐደሎ ሓደ = ናይ ዘመን ወንበር ይብሃል።
         መደብ - 1 = ወንበር
              8 – 1 =  7

ስለዚ ወንበር -> 7 እዩ።

6) አበቅቴ ወመጥቅዕ

ብመንገዲ ወንበር ንኣበቅቴ ምስ መጥቅዕ ንረክብ።
ወንበር x 11÷ 30 
__________
     ተረፍ -> ኣበቅቴ

ወንበር x 19 ÷ 30
___________
       ተረፍ -> መጥቅዕ

6.1 ኣበቅቴ:- ካብ ቍጽሪ ዓመት ተረፍ ማለት እዩ። ምስ ሠርቀ መዓልትን ምስ ሕፀፀ ኣውራኅን ተደሚሩ ኣጽዋማትን በዓላትን ዚኃድሩሉ ለይቲ የመልክት። 
               ወንበር x 11÷ 30 = 
                     7 x 11 ÷ 30
                        77 ÷ 30 
                        60     2
                        17 
            አበቅቴ -> 17

6.2) መጥቅዕ፣- ነጋሪት ማለት እዩ። ሰብ ነጋሪት ሰሚዑ ከምዝእክብ፡ መጥቅዕ ኣብ ዝተሰይመ ዕለት ድማ ሕዝበ ክርስቲያን ኣጽዋማትን በዓላትን ክሰምዑ ስለዝእከቡ እዩ።

ወንበር x 19 ÷ 30
_____________
          ተረፍ -> መጥቅዕ 
7 x 19 ÷ 30
133 ÷ 30
120    3 
 13 -> መጥቅዕ

ስለዚ መጥቅዕ -> 13 ስለዝኾነ በዓለ መጥቅዕ ዓርቢ 13 ጥቅምት ይውዕል።

 

7) ተውሳኸ ዕለት፡-

ካብቲ መጥቅዕ ዝወዓሎ መዓልቲ => ምሉእ 4ተ ወርኂ ወይ 120 ዕለታት ይቝጸር። ኣብ ርእሲኡ ቀዳም ክሳዕ ዝርከብ ካብ 2 ክሳብ  8 ዕለታት ይውስኽ።

ቀዳም -> 8 ፤ ሰንበት ->7 ፤ ሰኑይ -> 6 ፤ ሠሉስ -> 5 ፤ ረቡዕ -> 4 ፤ ኃሙስ -> 3፤ ዓርቢ ->2 ፤ 

* መጥቅዕ + ተውሳኸ ዕለት = መባጃ ሓመር
            13 + 2 (ዓርቢ) = 15።

             መባጃ ሐመር = 15 

ስለዚ፦ ጾመ ነነዌ 15 የካቲት ይውዕል።

8) ኣጽዋማትን በዓላትን 
ነነዌ = 15 የካቲት 
ዓቢይ ጾም = 15 + 14 = 29 የካቲት
ደብረ ዘይት = 15 + 11 = 26 መጋቢት
ሆሳዕና = 15 + 2 = 17 ሚያዝያ
ስቅለት = 15 + 7 = 22 ሚያዝያ
ትንሣኤ = 15 + 9 = 24 ሚያዝያ
ርክበ ካህናት = 15 + 3 = 18 ግንቦት
ዕርገት = 15 + 18 = 33 ኮይኑ 30 መዓልቲ ኣፍሲስና ዝተርፍ 3 ስለዝኾነ 3 ሰኔ ይውዕል።
በዓለ 50 = 15 + 28 = 43 ኮይኑ 30 መዓልቲ ኣፍሲስና ዝተርፍ 13 ስለዝኾነ 13 ሰኔ ይውዕል።
ጾመ ሰኔ = 15 + 29 = 44 ኮይኑ 30 መዓልቲ ኣፍሲስና ዝተርፍ 14 ስለዝኾነ 14 ሰኔ ይውዕል።
ጾመ ድኅነት = 15 + 1 = 16 ሰኔ

ለቡ፦ በዚ ኣብነት ናይ ዝመጽእ ዓመት 2014 ዓ.ም. ካብ ዓመተ ዓለም ክሳዕ ኣጽዋማትን በዓላትን ነውፅእ።

ፈጣሬ ኣዝማናት እግዚአብሔር፡ ዓመተ ጽድቅን በረኸትን ይግበረልና!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 15 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Friday
25
ዝክር፦ ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

አሥርቆት ዘወርኀ መስከረም

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ መስከረም ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥቅምት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ መስከረም...

እንቋዕ ናብ ዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓ.ም.ግ. ኣብጽሓና።

“ካብ ኣንስቲ ኻብ ዝተወልዱ ኻብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ኸምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፤ኣብ መንግሥተ ሰማያት እቲ ዚንእሶ የዓብዮ” ማቴ፡11፥11  ሄሮድስን...

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ እንቋዕ ናብ ዓመተ 2013…

ዐቃቤ መንበር ዘፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብምኽንያት ርእሰ ዓውደ ዓመት 2013 ዓ.ም. ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ፦ ንዅልኹም ኣብ ቀረባ ውሽጢ...

ባሕረ ሓሳብ ፡ ሓሳበ ዘመን ፳፻፲ወ፫/ 2013 ዓ.ም.

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሉ መቝጸሪ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ይበሃል። ባሕረ ሓሳብ ማለት ቍጽሪ ዘለዎ ዘመን፤ ናይ ዘመን ቍጽሪ፤ ሓሳብ ናይ...

ብዝተፈላለየ ዐውደ ትምህርት ዝተማህሩ መምህራን ተመሪቖም!

 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ብትርጓሜ መጽሓፍተ ሓዲሳት ሽድሽተ ተመሃሮ፡  ብመዝገብ ቅዳሴ ድማ ሸሞንተ ተመሃሮ ብድምር 14 ተመሃሮ ብደረጃ...

  

latest articles

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...