ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

Sep 18, 2020

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ። ዓቀብቲ ነፍሳት መላእኽቲ ድማ ብሰማያዊ ኣኽናፎም ናብኡ ቐረቡ።

"ኦ ቅዱስ ኣቦ፡ እንታይ ደኣ ኣብ በዓል ዘመንካ ዘመነ ምግብናኻ ንበይንኻ፧" ኢሉ ሓላዊ ዓቃቤ መልኣክ ሓተቶ።
ንሱ እቲ ሰብ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ግና ቃል ኣየውሥአን። ጸጸኒሖም ምስ ሓተትዎ ግና ወንጌላዊ ሓዋርያ ማቴዎስ ንሕቶታቶም ከምዚ ኢሉ መለሰ፥ ቅዱሳን ዓቀብተ ነፍሳት፡ ኣነስ ብዛዕባ እዞም መምስ ዝመጽአ ሓድሽ ዓመት፡ መምስ ዝቀያየር ዘመናት፡ መብጽዓታቶም ዘፍስሱ፡ ሕይወቶም ንኽቅይሩ ናብ ኣምላኾም ንኽቀርቡ ውዕል ሓኒፆም ዘፍርሱ፡ ውሉድ እዚ ዘመን እዚ እየ ዝሓስብ ዘሎኹ። ንኣብነት ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመት፡ ዘመነ ማቴዎስ እናበሉ ኽንደይ ብልዕን መስተን፡ ዳንኬራን ፈንጠዝያን የኅልፉ፤ ብሓቂ ግና እዞም ደቀይ ኢለ ቓል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሰብኩን፡ በቲ ሕያው ቃል ንኽነብሩን ወንጌል ጽሒፈሎም ዝኃለፍኩ ክርስቲያን ድዮም፧ እስከ ኸይኃባእኩም ንገሩኒ፧ ኣርባዕቴኩም ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዕድመን ዝርከቡ ሰባት ኢኹም ትሕልዉ፡ ሕይወቶም ከመይ ኣሎ ንገሩኒ፧”

1. እዚ ናተይ ቊሩብ ፍልይ ዝብል ኮይኑ ዋላ'ኳ ብዕድመ ንእሽቶ እንተሎ፡ ግና ብሰንኪ ትህኪትን ድቃስን ነቲ ኽጽልየሉ፡ ኽመሃረሉ፡ ኽንስሓሉ ዝግብኦ ጊዜ ብሎሚ ብጽባሕ መዓልትታት ከናጥርን ክቕይርን ወጊሑ ይመስዮ። ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን “ትህኪት ናብ ዓሚቚ ድቃስ የውድቕ፡ ሸለልተኛ ነፍሲ ኸኣ ትጠሚ” ዝበሎ፡ ነፍሱ ድማ ኻብ ቤት እግዚኣብሔር ክትርኅቕ ከላ እናረኣኽዋ እያ ትጠሚ፡ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሔዋን ክፈጥር ከሎ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ዘውደቐሉ፡ ከምኡ ኸም ዝወረዶ ተመሲሉ ድማ፡ ብሰንኪ ዓሚቚ ድቃስ ካብ መንፈሳዊ ጉባኤያት ይበኵርን፡ ካብቲ ኣብ ማኅሌት ኮነ ቅዳሴ ብምስታፍ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ በረኸት ይተርፍን።
ካብዚ ኃሊፉ ምስ ድቃስ ተጣሚሩ ዝመጽኦ ኃጢኣት ድማ ምሒር ካብ ምህካዩ ዝተላዕለ ናይ ዘይተኣዛዝነት መንፈስ ምጥራይ'ዩ። እታ ሓንቲ ኻብተን ዓበይቲ ትእዛዛት ዝኾነት ራብዐይቲ ሕጊ ማለት ወለድኻ ምኽባር ብዘይምፍጻሙ ነቲ ኻብ ፍረኣ ክረኽቦ ዝኽእል ጸጋ ምንዋኅ ዕድሜኡ ይኸስሮ። ኣብ ዘመን ኣምጽኦ ቴክኖሎጂ ኣብ ሞባይል ጌም፡ ማኅበራዊ ሜድያ፡ ዝተፈላለዩ ፊልም ጊዜኡ ብኸንቱ የጥፍኦ። በዝን ካልእን ብእኡ ኅዙን እየ። ሕጅ'ስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ “ኦ ጐይታይ ንሎሚ ዓመት ተዓገሦ” ኢለዮ'ስ ሰሚዑኒ ነይሩ፡ ግና እዚ ወደይ ከም ኣመሉ እዛ ዓመት ብዘይ ፍረ እንተ ፈጸማስ ምስ ተሓተትኩ እንታይ ኢለ ክምልስ እየ፧ ንስኻ'ኸ ምስዛ ትሕልዋ ዘለኻ ነፍሲ ኣበይ በጺሕካ ኣለኻ፧

2. እዛ ናተይ ዋላ እኳ ዝኃለፈ ወርኂ ኣብ ቅዱስ ቊርባን እንተበጽሐት በዚ እዋናዊ ጉዳይ ተሰናቢዳ እያ እምበር ብሓቂ ብልቢ ተረዲእዋ ኣይኮነትን።"
ደቂ ሰብ ኣብ ዕላሎም ብዛዕባ እዚ ወሪዱ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ፣ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን፣ ሕልቂት ሕዝቢን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብዝኸፍአ ሳዕቤን ክወርድ ከሎ፡ ትእምርቲ ምምጻኡን ናይ መወዳእታ ዓለም ምልክታቱን እናጋማድሑ ኻብ ዘውርዩ ውኁድ ኣይገበሩን፡ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ካብ ኃጢኣቶም ዝፈላለዩ፡ በታ እትመጽእ ናይ ጉባኤ ምጽኣት ክዛረቡን ክሽቁረሩን ወጊሓ ትዓርቦም ኣላ። ብዓቢኡ ግና እታ ናይ ውልቂ ምጽኣት ኣርኪባ ኸይትወስዶም ኣይሓስቡ እዩ። ከምዚ ንስለ ዘረባ መምስ ተኣከቡ 'በዚኅዎ እንዶ እዚ ፈጣሪና፡ ኣበሳና እዩ በዚኁ' ክብሉ ይጸንሑ እሞ፡ ምምላሶም ካብ ልቢ ስለ ዘይኮነ ግና ኸም ምልሶት ዓሚ፡ ገለ ኣብ ንስሓ ኸምዛ ናተይ ነፍሲ ኸኣ ኣብ ቊርባን ብስምዒት ስለ ዝኣትውዎ፡ ጸላኢ ሠናያት፡ ብዝተቐበልዎ ምሕረት እናጠራጠረ፡ መንፈስ ትዕቢት እናኅደረ፡ ብዓቢኡ ንመንፈሳዊ ሕይወት ከምዝለማመድዎ፡ ብምቍሕ መንፈሳዊ ዝሕታለ ከም ዝተኃዙ ይገብሮም። እዚ ዅሉ ኸኣ ሰኣን ብርድኢት ምጒዓዝ እዩ።

3. ትቅብል ኣቢሉ እቲ ሣልሳይ መልኣኽ ዑቃቤ፥ "ኣነ'ውን ምስዚ ዝሕልዎ ዘሎኹ ሰብ፡ ብዙኅ ጊዜ ናይ ውዕል መብጽዕኡ ይፈርሰኒ ኣሎ። ሎሚ ዓመት ኣብ ጊዜያት ጾመ ኣርብዓ ምስቲ ምትእትታው ተላባዒ ሕማም 'ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዅሉ ከንቱ እዩ፡ እዞም ኃያላን ናይ ዓለም እኳ መድኃኒት ዝሰኣንሉስ እዝስ ብምሕረት ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝፍታሕ' እናበለ፡ ናብ መንገዲ ንስሓ እኳ ይሓስብ እንተነበረ፡ ካብዚ ብተመራመርቲ ሕክምና መድኃቱ ኣብ ምርካቡ’ዩ ዝብሃል ግን ዝኣተዎ መብጽዓ ረሲዑ ናብቲ ናይ ቀደም ልምዱ ማለት ብኸመይ ገንዘብ ይግፍጥ ጥራይ እዩ ዘሎ ሓሳቡ። ነቲ ተዓጽዩ ኾፍ ዝበሎ እዋናት ዝኃለፎ መኽሰብ ክሽፍን ለይትን ቀትርን እናሰርሐ ይሃልኽ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ 12 ፡20 “ኣምላኽ ግና ‘ኣታ ዓሻ፡ ንነፍስኻ ኻባኻ ኽወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ፧’ በሎ” ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ፡ ብዛዕባ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣየስተብሃሎን ዘሎ።

4. እቲ ዝተጻሕፈ ንተግሣፅን ንትምህርቶምን ከም ዝኾነ ጌና ኣየስተብሃሉ ዘለዉ” በለ ራብዓይ መልኣከ ዑቃቤ። “ነፍሲ ወከፍኩም ነንኃዉ ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተ ዘይበልኩምሉ፡ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ኸምኡ ኽገብረኩም እዩ” ማቴ 18፡35 ንዝብል ኃይለ ቃል ኣይዘከሩን። ብምቕጻል “እዚ ናተይ ድማ ኣረጋዊ እዩ፡ እንተኾነ ሓደ እግሩ ኣብ ጒድጓድ ኣትዩ ኽነሱ፡ ምስ በዅሪ ወዱ ኣብ ፍርዲ ቤት ይመላለስ ኣሎ። እቲ ውላድ ጌጋ የብሉን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግና 'እቲ መሓርቲ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ክረኽቡ እዮም' ዝተባህለ ሓዋርያ ቕዱስ ጴጥሮስ'ውን “ንኃወይ ክንደይ ጊዜ እየ ኽኃድገሉ ዘሎኒ፧” ኢሉ ምስ ሓተተ፡ ጐይታ መድኅን ዓለም ብቓላቱ 'ክሳዕ ሰብዓ ሳዕ ሾብዓተ እምበር፡ ክሳዕ ሾብዓተ ሳዕ ኣይብለካን።' ኢሉ ዝመለሰሉ ኽቡር ቃል ሎሚ ኣቓልቦ ዝህቦ ስኢኑ ኣሎ። ብሓቂ እዚ ሰብ’ዚ ጊዜ ዕድሚኡ ኣብ ምውድኡ ንዝጽግዖ ዘሎ ውልቃዊ ምጽኣቱ ዘይፈልጥ ምስኪን እዩ።

ወንጌላዊ ማቴዎስ ጽን ኢሉ ክሰምዕ ድኅሪ ምጽናሕ ተግሣፃዊ ቃለ ምዕዳን ኣስምዐ፦

* “እቲ ኣብ ምዕራፍ 25 ጐይታ ዝበሎ ዝጽሓፍኩሎም 'ጠምየ ነበርኩ እሞ፡ ኣየብላዕኩምንን። ጸሚአ፡ ኣየስቴኹምንን። ገይሸ፡ ኣይተቐበልኩምንን። ዓሪቐ፡ ኣይከደንኩምንን። ሓሚመ፡ ተኣሲረ፡ ኣይበጻሕኩምንን። . . . እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቓይ፡ ጻድቃን ግና ናብ ዘለዓለም ሕይወት ኪኸዱ እዮም’ ዝብል ኣየንበብዎን ድዮም፧”

* እቶም ውሉድ ኣብ ምዕራፍ 15 ዘሥፈርክዎ 'ኣምላኽ፡ ኣቦኻን ኣደኻን ኣኽብር፡ ድማ፡ ንኣቦኡ ኾነ ወይስ ንኣደኡ ሕሱም ቃል ዜውስእ ሞት ይሙት፡ ከም ዝበለ ኣየስተውዓሉን ድዮም፧

* እዞም ከም ኣሳሪ ዘይብሉ ቐርኒ የማን ጸጋም ዝብሉ ዘለዉ'ኸ፡ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 22 ዝጽሓፍክዎ ኣየቕለቡሉን’ዶ፧ 'ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ክዕዘቦ ደልዩ፡ ‘መምህር፡ እታ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ እያ፧’ ኢሉ ሐተቶ። ጐይታ ኢየሱስ ከኣ፡ ‘ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ሓሳባትካን ኣፍቅሮ፡ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ።'

* ብዝመጽአ ርእሶም እናተጠውዩ፡ ሓድሽ ትምህርቲ ከም ዝሰምዑ ነቲ ካብ ዮሓንስ ጀሚሩ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ዝብል ቃል ሰሚዖም ከም ዘይፈልጡ፡ ሕጂ ኣብ ጊዜ መከርኦም እንተሰምዕዎ፡ ከመይ ይርበሹን ቅኑዕ ካብ ምግባር ይእሰሩን፡ ኣብ ምዕራፍ 24 ከምኡ'ውን 25 እቲ ቅልውላውን ምልክት መፈጸምታ ዘመንን'ዶ'ኸ ብሰፊሑ ኣብ ወንጌል ሰፊሩ የሎን፧

ኣቱም ነፍሳት እትሕልዉ መላእኽቲ ነዞም ትሕልውዎም ነፍሳት ናብ ጐይታ ዕድመ ለምኑሎም፣ ምስትውዓል ክህቦም ኣማልድሎም፣ ልቦም ሴሮም ናብ ኣምላኽ ዝምለስሉ ዘመን ክኾነሎም ኣብ ሕልናኦም ሕሹኽ ኢልኩም ምዓድዎም። እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ዘመኑ ዘብዕል ዘሎ ወንጌላዊ ማቴዎስ ከምኡ ኢልኩም’ በሉዎም።” በለ።

ኣርባዕቲኦም መላእኽቲ ንዝበሎም ሰሚዖም "ብዛዕባ ኣልኣዛርን ነዌን ኣብ ወንጌልካ ዝጽሓፍካ ንስኻ'ዶ ኣይኮንካ፧ ከምቲ ነዌ ንኣኅዋቱ ብዛዕባ ምረት ሲኦል ክነግሮም ዝፈተወ'ሞ፡ ኣብርሃም ግና ‘ኻብ ምዉታን እኳ እዚ እንተዝነግሮምስ ኣይሰምዑን እዮም’ ዝበሎ። እቲ ኣይንገሮምን እዩ ዝተባህለ'ኳ ተጻሒፍሎም ዘየስተብሃሉሉስ ኣብ ሕልናኦም ሕሹኽ ኢልና ድማ ኽሰምዑና፧ ንሕልናኦም ጸማም እዝኒ ዝሃቡ ንሥጋኦም ዝግዝኡ እዮም እሞ ግን ናብ ልቦም ክምለሱ፡ ንስኻ ድማ ኦ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ጸሎትካ ዘክሮም" በልዎ። ድኅሪኡ ሥሙር ቃለ ምስጋና፡ ጸሎተ ማልዶን ኣስሚዖም ነናብ ኣገልግሎቶም ከዱ።
 
ዕድመ ንንስሓ ጊዜ ንፍሥሓ ይሃበና!

ወስብሐት ለእግዚአሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 18 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Tuesday
28
ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር፡ ወመስቀል፡ አትናቴዎስ፡ ወፊላታዎስ፡ ያዕቆብ ግብጻዊ፡ ወቶማስ ዘህንደኬ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 10፡11-ፍጻሜ 2ይ ጴጥ. 3፡14-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 14፡20-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 88/89 ወንጌል ዮሓ. 8፡21-32 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። ***
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...