“ነቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ከምቲ ዝሃበካ ሃቦ” ሲራ. 35፡10

Feb 19, 2021

ኵሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኽበ፡ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነን ንእግዚአብሔር ዝወሃብን እዩ። ንሱ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጺኡ፡ ብፍቕሪ ዝምግብን ናብቲ ዘዳለዎ ዝእክብን እዩ። “እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሠረታ፣ ኣብ ወሓይዝ ውን ዘጽንዐ እዩ እሞ፡ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም” (መዝ. 24፡1፣ 50፡10-12)።

ኣብ ትምህርተ ኅቡኣት’ውን “አምላከ ኵሉ እስመ ለከ ኵሉ፡ ወኵሉ ብከ ዘሀሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘኢኮነ ዘዚአከ ለባሕቲትከ ለዓለመ ዓለም/ ኵሉ ንኣኻ እዩ ዝግዛእ እሞ ናይ ኵሉ ኣምላኽ ኢኻ፣ ኵሉ ውን ብኣኻ ዝተረኽበ እዩ፣ ዘሎ ዘበለ ኵሉ ፍጥረት ንኣኻ ንምግልጋል እዩ። ካልእ ናትካ ዘይኮነ የልቦን ንበይንኻ ንዘለዓለም ዋሕድ ባህርይ ኴንካ ትነብር።” ብምባል የጠቓልሎ።

ኵሉ ናይ እግዚአብሔር ብምዃኑ ሰብ ናተይ ዝብሎ የብሉን፡ ጥራዩ መጺኡ፡ ጥራዩ ድማ ይኸይድ። (ኢዮ. 1፡20-21) ግናኸ እግዚአብሔር ነቲ ካብኡ ዝተረኽበ፡ ናቱ’ውን ዝኾነ ኵሉ፡ ሰብ ከም አምኀ ከቕርበሉ ይደልን ይእዝዝን። “ውሉድ ንኣቦኡ” ከምዝህቦ ማለት እዩ። ኣቦ ካብ ውሉዱ ህያብ ክቕበል ከሎ፡ ዋላ እኳ ነቲ ውሉድ ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ዘብጽሖ፡ ዋላ’ውን ዋጋ ህያብ ናቱ እንተኾነ፡ ስለ ናይ ውላዱ ሠናይ ትምኒቱን መግለጺ ፍቕሩን እምብዛ ይሕጐስ። ጸጋ ውልድነት ዝተቐበለ ሰብ ድማ ካብቲ ዝሃቦ፡ ክህብ እንከሎ ንእግዚአብሔር ዘሐጕሶ እዩ። ከመይ! ምሃብ መግለጺ ፍቕሪ ስለዝኾነ።

እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተገልጸ በቲ ዝሃቦን ዝገበረሉ ውዕለትን እዩ። (ዮሓ. 3፡16) ሰብ ግና ክንድ’ቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ፡ ክህብ ዘይኽእል እኳ እንተኾነ መግለጺ ፍቕሩን ተኣዛዝነቱን ካብቲ ዘለዎ ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ዝዓበየ፡ ካብ ዝረቐቐ ክሳብ ዝገዘፈ ዝርአን ዘይርአን ብኅቡእ ኮነ ብግሁድ ክህብ ኣለዎ።

ካብ ኵሉ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ፡ ንገዛእ ርእስና ዝተቐደሰ፡ ዘሐጕስ ሕያው መሥዋዕቲ ጌርና ምውፋይን ምቕራብን እዩ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “እምበኣርሲ ኣኅዋተይ፡ ንሥጋኹም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መሥዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ፡ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ” ኢሉና ኣሎ። (ሮሜ 12፡1) ሕይወትና በቲ ብጥምቀት ዝኃደራ መንፈስ ቅዱስ ክትምራሕ፡ ፍቓዱ ክትፍጽም ንእኡ ትበቅዕ ምግባራ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ህያብ እዩ። (ሮሜ 6፡12-13፣ 1ይ ቆሮ. 3፡16)

እቲ ካብ ጕስነት ክሳብ ንጉሥነት ዝበጽሐ ቅዱስ ዳዊት “ምንተ አአስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኵሉ ዘገብረ ሊተ/ ኣብ ክንድ’ቲ ሠናይ ዝገበረለይ ኵሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ” (መዝ. 116፡12) ብምባል ብበገናኡ ከመስግን ከሎ፡ ለይትን መዓልትን ምስጋና ምእንቲ ከይቋረጽ ዘመስግኑ 288 መዘምራን መደበ። (1ይ ዜና. 25፡7) ሰብ፡ ውሬታ እግዚአብሔር ክመልስ ስለዘይክእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣየር ዘስተንፈሰሉ፡ ስጕሚ ዝኸደሉ፡ ሥራሕ ዝሠርሓሉ፡ . . . ኵሉ ጊዜ፡ ኣብ ምሉእ መዋዕለ ሕይወቱ መሥዋዕተ ምስጋና ከቕርብ ይግባእ እዩ። (ኤፌ. 5፡20፣ 1ይ ተሰ. 5፡16-18)  

ሰብ ነቲ ዝነብረሉ ዘሎ ለይትን መዓልትን፡ መዋዕል ዕድመ ናተይ እዩ ዝብሎ ‘ጊዜ’ ፈጣሪኡን ወሃቢኡን ጐይታ ዘመናት፡ ንዘመናት ዝለዋወጥ እግዚአብሔር ብምዃኑ ካብ ጊዜኡ ነቲ ዝሃቦ ክህብ ግዴታኡ እዩ። ምንጪ ኃይልና ዝኾነ እግዚአብሔር ፍልጠት ኮነ ክእለት፡ ሞያ ኮነ ጥዕና . . .  ኵሉ ዝህበና ንሱ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ዝሃበና ኵሉ ጊዜ ኣብ ዝኾነ ኵነታትን ኣብ ኵሉ ቦታን ኣምልኾቱ ኣብ ምፍጻም፡ ዕዮ ወንጌል ኣብ ምስፋሕ፡ ቃሉ ኣብ ምምሃር፡ . . . ንእኡ ኣብ ምግልጋል ክንጥቀመሉ ቅዱሳት መጻሕፍት ይምህሩና። (ዘዳ. 6፡5)

ሰብ ጥራዩ ብምውላዱ ናተይ ዝብሎ እኳ እንተዘይብሉ ኣቦና ኢዮብ “ንስኻ ሃብካና” ከምዝበሎ ንዝሃበና ገንዘብ፡ እቶትን ንዋትን ኽንህብ’ውን ይግባእ እዩ። ጥበበኛ ሲራክ “ነቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ከምቲ ዝሃበካ ሃቦ፡ ከምቲ ዝተቐበልካዮ ድማ ብልግሲ ምለሰሉ፡ ንሱ ክኸፍለካ 7ተ ገይሩ ክፈድየካ እዩ።” ብምባል ይምዕድ። (ሲራ. 35፡10) ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን “ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር፡ ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር/ እቲ ናይ ቄሣር ንቄሣር፡ እቲ ናይ እግዚአብሔር ድማ ንእግዚአብሔር ሃቡ።” (ማቴ. 22፡21) ብዝበሎ መሠረት ምስቲ ብዘመነ ብሉይ ዝነበረ ሥርዓት ተተኃኂዙ “ዓሥራት፡በኵራትን ቀዳምያትን” ዝብል ኣንቀጽ ተሠሪዑልና ኣሎ። ዓሥራት እንታይ ማለት እዩ፧ በኵራት እንታይ ማለት እዩ፧ ቀዳምያት እንታይ ማለት እዩ፧

. . . ይቕጽል።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 30 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

March
Monday
8
ዝክር፦ ጲስ ወአላጲስ ወኣጋጲስ ወእሞን ሶፍያ፡ ወጳላግያ ወማርያ ወማርታ፡ ወኦርኒ ወማኅበራኒሃ፡ ወጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፡ ወአክርስጥሮስ፡ ወሚናስ ሊቀ ጳጳሳት እምኍልቆሙ ለ፵ወ፯ቱ አበው። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይ ቆሮ. 11፡1-12። 1ይዮሐ. 3፡13-17። ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 17፡4-12 ምስባክ መዝ.111/112 ወንጌል ማቴ. 25፡1-13። ቅዳሴ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ” (ኢዩ. 2፡14) - ዓቢይ ጾም

ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ፯/7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዉ። ካብዚኦም ሓደ ዓቢይ ጾም (ጾመ ፵/40) እዩ።...

ትሕትና - “ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃልኹም” ማር. 9፡48 (ካልኣይ ክፋል)

ትሕትና ማለት ብኃይሊ፡ ምሕረት፡ ጸጋ ፡ ጥበብን ፍቓድን እግዚአብሔር እንተዘይኮይኑ ከንቱ ምዃንካ ፈሊጥካ፡ ንርእስኻ ምትሓት፡ ዘይምዕባይን ዘይምኽራዕን እዩ። እትፈልጥ ከሎኻ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ልምዓታዊ መደባት ንምስላጥ ዑደት ተኻይዱ!

ብዕለት 15 የካቲት 2013 ዓ.ም.ግ (22/02/2021 ዓ.ም.ፈ ) ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንልምዓታዊ መደባት ዝረድእ ዑደት ብኣባላት ቤት ጽሕፈት...

ክብረ በዓል ኪዳነ ምሕረት ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብ ብድምቀት ተኸቢሩ!

16 የካቲት 2013 ዓ.ም. ዓመታዊ ክብረ በዓል ኪዳነ ምሕረት ኣብ ኵለን ኦርቶዳክሳውያን ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢን ወፃኢን ሃገር ክኽበር...

ኣብ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ፃዕዳ ክርስቲያን ጥንታዊ ቅርሲ ተረኺቡ!

ኣብ ሃገረ ስብከት ማእከል ንኡስ ሃገረ ስብከት በሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ፃዕዳ ክርስቲያን ጥንታዊ ቅርሲ ተረኺቡ።

ኣብ ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ኣብ ኣሞክሮ ዝጸንሓ ሾብዓተ ኣኃት…

ብዕለት 13 የካቲት 2013 ዓ.ም. ኣብ ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ድምያና ብኣቕራብነት እመምኔት ገዳም ኢታይ ወለተ መስቀልን ሽማግለ ገዳምን፡ ዓቃቤ...

ኪዳነ ምሕረት

ኪዳን ፦ “ተካየደ” ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኾይኑ፡ “ተመሓሓለ፡ ተሰማምዐ፡ ተወዓዓለ” ማለት እዩ። ኪዳን፥ ንኽልተ ሓደ ዝገብር ናይ ፍቕርን...

“ዝደለይዎ ዝረኸቡ” - ሕዝበ ነነዌ

እቲ ክቡር ንጉሥ፡ መልእኽቲ ጥፍኣት ሃገሩ ምስ ሰምዐ ፈርሐን ረዓደን። ነዚ መልእኽቲ ብግብሪ እንተዘይፈጺምዎ፡ ሃገሩ ከምዘይነበረት ከም እትከውን፡ ካብ ሰብ...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

እንቋዕ ናብ ጾመ ነነዌ ኣብጽሓና፦ ሰኑይ 15 መጋቢት ክሳዕ ረቡዕ…

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት እዩ። ኣብ ነነዌ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሕዝቢ ጾይሞም ምሕረት ከምዝረኸቡ፡ ሕዝበ ክርስቲያን ድማ...

ዓቢይ ባሕታዊ ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ኣባ ኃይለማርያም ብሰላም ዓሪፎም!

ባሕታዊ ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ኣባ ኃይለማርያም ብዕለት 09 የካቲት 2013 ዓ.ም. ዓሪፎም፡ ኣብ ገዳሞም ሥርዓተ ቀብር ተፈጺምሎም።

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...