ንኣይ’ሲ ሰብ የብለይን! (ዮሐ. 5፥7)

Mar 30, 2021

 ኣብዛ ኖትጊ መከራ እትተፍእ፤ ቂምን በቀልን እሾኽን ተኾርባን እተብቍል፤ መጺጽን ዕረን፡ ከርተትን ስደትን ኃዘንን ጭንቀትን እተመልአት፤ መድረክ ፈተና ዝኾነት ዓለም፡ ካብቲ ምዉቕን ሰላማውን ማኅፀን ኣደይ ወፂአ ናብራኣ ከስተማቕር ካብ ዝጅምር እንሆ ልዕሊ ሠለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ኮይኑ ኣሎ።

ገና ካብ ንኡስ ዕድመይ ኣደይ ብድኽነት ስለዘዕበየትኒ፡ ዝቐምሶን ዝልሕሶን ቁራስ ተዓንጊለ ከይዓገብኩ፡ ኣብ እግሪ ኣቦይ ቀሺ ኣፈይ ዝኸፍተሉ ፊደል ኣብ ምቍጻር ገለ ዓመታት ኣኅሊፈ እየ። ኣቦይ ወላድየይ ገና ኣብ ማኅፀን ከለኹ ስለዝተፈለየና፡ ንኃዘንን ንዴትን ጸይራ ንናብራ ገዛና ዝገጠመት ኣደይ እያ። ድኂሩ’ውን ዋላ ኣደይ ንኣይ ንምዕባይ ነቲ ከም እሾኽ ጨዓ ዝዋጋእ ገጽ ሰብ ከይጠመተት ስና ነኺሳ፡ ርእሳ ኣድኒና ተደፊኣ ምድር ቤት ወልዊላ ቍጻር መግቢ ኣብ ሳንጣ ቋጺራ ንኣይ ከተዕቢ ዘኅለፈቶ ናይ ስቃይ ዘመን እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ነተን ካብ ገበርቲ ሠናይ ትረኽበን ቍጻሮ ኂዛ ትመጽእ። ሓደ መዓልቲ ንጸግብ፡ ዝበዝሐ መዓልታት ግና ንጥሜት ብጸሎት ኣረሲዕና ኢና ንኃልፎ ነይርና።

ኣነ ዋላ ከብደይ ኣዐንጊለ ንክመሃር ናብ ኣቦይ ቀሺ እንተኸድኩ፡ ሓንሳእ ብጥሜት፡ ሓንሳእ ድማ ብድኻምን ሕማምን ከምቲ ዝድለ ነቲ ምህሮ ኣይቀሰምክዎን፡፡ ኣቦይ ቀሺ ግን ኵነታተይ ብምርዳእ ብዝተኻእለኒ ክመሃር የተባብዑንን ካብታ ትወሃቦም ቁራስ መክፈልቲ የካፍሉንን ነበሩ። “ርኢኻ ለኻ ዝወደይ! . . . ” ኢሎም ዓይኒ ዓይነይ እናጠመቱ ክምዕዱኒ ከለዉ፡ “እዚ ወደይ ርኢኻ ቀደም ንሕና ክንመሃር ከለና ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንጌ­ራ ለሚንና እናኣንቀጽና ኢና ተማሂርና፡ ሎሚ ደኣ ዕድለኛታት ኢኹም ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኹም ትምህርቲ ረኺብኩም! ጥራይ ብልብኻ ተቐበሎ እምበር እቲ ኵሉ ዝኽእል ፈጣሪ ከኽእለካ እዩ ዝወደይ፡፡” ይብሉኒ። ኣነ ድማ እግሮም ስዒመ፡ ተባሪኸ ይኸይድ።

ብወገን ኣደይ ይኹን ኣቦይ ብዙኃት ሰብ ግርማን መዓርግን ኣዝማድ እኳ እንተለዉና ዋላ ንተስፋ ኣብ ኣፈፌት ገዛና ዝመጽእ ኣይነበረን። ኣነ ኸኣ ከም ካልእ ሰብ ብትብዓት ኣዝማድ ኣለዉኒ ክብል ኣይደፍርን። ዳርጋ ንገዛእ ርእሰይ ከም ሓንቲ ጽይንቲ ብኵሉ ዝተፈንፈነት ገይረ ወሰድክዋ። ኣደይ ከኣ ምሉእ መዓልቲ ድፍእ ቅንዕ ክትብል ምውዓላ ከይኣኽላ፡ ማይ ዝበዝኆ ፈለኽለኽ ኣቢላ፡ መቕተሊ ሓሳኹ ጸብሒ ክትሠርሕ ዕረፍቲ የብላን።

ትብዓተይ ወዲቑ፡ ተስፋይ ተጸንቂቑ ብሕርቃን ተቓጺለ ኣብ ዝነበርክሉ ምሸት!

ኣደይ፦ “ ትኽስ’ዶ ኢልካ ደንጕየካ ሕጂ ፈሊሓ እያ ተሓፀብ ክንድረር ዝወደይ።”

      “ተሓፂበ እየ።” በልክዋ ብሓፂር፡ ደረቕ መልሲ።

መኣዲ ሠሪዓ፡ “ባርኸለይ እሞ ንብላዕ ዝወደይ” ኢደይን መኣድን እናጠመተት ትብለኒ።

እንታይ ኢለን ከመይ ገይረን ባሪኸዮ ኣይተረድኣንን። እቲ መኣዲ ከም ብርቱዕ ማዕበልን ህቦብላ ንፋስን ኮይኑኒ ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ጠሓልኩ።

“ብላዕ እባ ዝወደይ” በለት።

ሰንቢደ ፡ “ እ..እ ክበልዕ፣ ኣ..ኣ ኣንቲ ኣደ ምብላዕ ኣብዩኒ ተዓጽየ” በልክዋ።

መኣዲ ረጊጸ ኣብ እግራ ተደፋእኩ፡ “ኣንቲ ኣደ፡ ደፊሩኒ ኣይትበሊ ክሓተኪ እየ። እንታይ ኅሉፍ መርገም ነይሩና እዩ ክሳብ ክንድዚ ብሰባት ጽሉኣት ኴንና፤ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ንገርኒ እባ።” በልክዋ።

ኣደይ ኣብ ሕቑፋ ገይራ ርእሰይ እናደረዘት፡ “እቲ ዝለከመካ ኣባሳይ’ዶ ናባኻ በጺሑስ ኣተሓሳሲብካ፡ ዋይ ኣነ ወደይ እንታይ ክትገብር ካብ ሕሱማት ተወሊድካ . . .” ንብዓታ ብክልተ መዓጉርታ ጸረር በለ። 

“ ባዕሉ ልዑል ፈጣሪ ይርድኣና እምበር እንተስ መርገመይ ድዩ መርገም ኣቦኻ ለኪምካ ነዚ ተዓዲልካ፡፡ ወገን ከለና ተፈንፊና፡ ጸግዒ ከለና ድማ ተዋሪድና። ድኃን ግን እዚ ወደይ. . . ናብ ሰብ ገጽካ ኣይትጠምት፡ ካብ ሰብ ዝመጽእ ረድኤት ዘይ ፆር ዘሰክም እዩ። ንኣይ ሰብ ስለዘይኮነለይ ኣብ ኣምላኸይ ጥራይ እየ ዝውከል። ኣንታ ጐይታ ሰብ ኩነኒ፡ ሰብ የብለይን፡ ጸግዒ ኩነኒ፡ ጸግዒ ከውለይ ንስኻ ኢኻ. . . ” ኢላ ተማህለለት። እዚ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎታ ነበረ።

እንሆ 38 ዓመታት ብኸምዚ ኣኅለፍክወን። ኣነ ዋላ'ኳ ዕድመ ተወሰኽኩ፡ ሠሪሐ ዘእትወን ዶሞዝ ዋጋ የብለንን ንሰሙን እኳ ኣየቐንያን። ኣደይ ንኣይ ክትሕብሕብን ክትከናኸንን ተወሳኺ ጾር ኮንክዋ። ከም ልበይ ሠሪሐ፡ ገንዘብ ኣኪበ ጁባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሣንጣ መሊአ ነደይ ክሕግዛ ድዩ ከብርያ ብዘይምኽኣለይ ንሕልናይ ማዕከን ጭንቀት ገበርክዎ። እቲ ኵሉ ጊዜ ካብ ቅድሚ ዓይነይ ዘይክወል ሃልኪ ኣደይን ብሰባት ዝግበረለይ ኣረኣእያን ተደሪብዎ ጸገመይ ገደደ። ኣቦይ ቀሺ ብወገኖም ዘድሊ መንፈሳዊ ስንቂ ብምስናቕ ተስፋ ክገብር ኣተባብዑኒ፡ ግና ሰብ ኮይነ ካብ ሰብ ደልየ። ጭካነ ዓለም ክንድ'ዚ'ዩ ለካ ሰብ ብመንጽር ትኅዝቶኻ እዩ ዋጋ ዝህበካ፡ ብዙኅ ነገር ክገብር ወጠንኩ፡ ግና ምሒር ዓቕሊ ጽበት ዘንቀዶ ሓሳብ እምበር ንኵነታተይ በርቢሩ ሽግረይ ዝፈትሕ ዓሚቝ ውጥን ኣይነበረን። ብሓሳባት ግና ደጋጊመ ኣዕለበጥኩ፡ ከባብየይ ጠሚተ ኣጆኻ ኢሉ ሽግረይ ንምፍታሕ ዝቐርበኒ ይኹን፡ ንስምዒተይ ተረዲኡ ዘህድኣኒ ብዘይ ምርካበይ ሕይወተይ ከኅልፍ ተደናደንኩ ግና እታ ለዋህ ወላዲተይን ድኻማን ይረኣየኒ እሞ ሓንሳብ ከየዕረፍክዋ ብምባል ንሓሳበይ ይውሕጦ።

ኣብ መወዳእታ ጊዜያት ውሳነ ሞትን ሕይወትን ወዲቐ፡ ናብ የማነ ጸጋም ዘዕለበጥክዎ ግዲ ኣድኪሙኒ እግረይ ደንዚዙ፡ ዓይነይ ፈዚዙ ፡ ሕልናይ ቀዚዙ ርኹምሽ ኢለ ኮፍ በልኩ።

ጥራሕ ኣዕሚቐ የስተንፍስ “ ኡ . . . ፍ . . . ፍ”

ሃንደበት፡ ጸገመይ ፈሊጡ ካብ ሰማይ ዝተላእከ መልኣኽ ዝመስል ናባይ ገጹ ኣንፈተ። ሰማያዊ መልኣኽ ዘይኮኑስ ሰማያዊ ሥልጣን ዝኃዙ ምድራዊ መልኣኽ እዮም፡ ንሶም እቶም መምህረይ ኣቦይ ቀሺ።

ጐየ ተሳለምክዎም።

ኣቦይ ቀሺ ንሰሌዳ ገጸይ ኣንቢቦም በቲ ልዙብ ደሃዮም፡ ንሕልናይ ክፍውሱ ከቢድ ዕዮ ኮኖም። ከምቲ ቀደም ሀ ግእዝ ዝምህሩኒ ዝነበሩ ኵነታት ብዘዘኻኽር፡ ኣብ ትሕቲኦም ገይሮም ታሪኽን ምሳሌን እናገበሩ መዓዱኒ። ካብቲ ኵሉ ንሕሊናይ ዝተንከፈ ትምህርቲ ግና ሓደ ታሪኽ እዩ።

ኣቦይ ቀሺ፦ “ሓደ ጊዜ” በሉኒ።

ሓደ ጊዜ እወ! ሓደ ብኸቢድ ሕማም ን38 ዓመት ዝተሳቐየ ካብ ዓራት ዘይትንሥእ ሰብ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ኣብቲ ብምውራድ መልኣከ እግዚአብሔር ምስ ተናወጸ ቀዲሙ ዝኣተወ ሰብ ጥራይ ዘሕዊ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቀላይ ቤተ ሳይዳ ክሕፀብ እሞ ካብ ሕማሙ ክሓዊ ብምባል እዩ ብዓራት ተጸይሩ መጺኡ። እቶም ምስኡን ብድኅሪኡን ቅድሚኡን ዝመጹ ሕሙማት መልኣከ እግዚአብሔር ወሪዱ ነቲ ማይ ምስ ኣናወጾ፡ ገሊኣም ባዕላቶም ገሊኣም ድማ ፈተውቶምን ቤተ ሰቦምን እናውረድዎም ካብ ሕማሞም ተፈዊሶም ክኸዱ ከለዉ እቲ ድውይ ግና ዓቕሚ ዘለዎ ናብቲ ቀላይ ዘውርዶ ፈታዊ ይኹን ቤተ ሰብ ስለዘይረኸበ ንነዊሕ እዋን ነቶም ዝሓወዩ እናረኣየ ብኃዘን ኣብቲ ገምገም ቀላይ ተቐመጠ። “ሰብ ስለዘይብለይ እምበር ቀደም ሓውየ ገዛይ ምሃለኹ” እናበለ ድማ ኣዝዩ ኣማረረ።

ሓደ መዓልቲ ግን በዓል ኣይሁድ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እቲ ምሕረት ልማዱ ዝኾነ ፈዋሴ ድውያን ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ነዚ ሰብኣይ ድማ ደቂሱ ረኣዮ፡ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ “ክትሓዊ’ዶ ትደሊ ኢኻ” ብምባል ሓተቶ። “እወ ጐይታ እቲ ማይ ምስ ተናወጸ ናብቲ ቀላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን። ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ከኣ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ፡ ንኣይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን” ኢሉ መለሰሉ። ጐይታ ድማ ገጹ ኣብሪሁ፡ ኢዱ ዘርጊሑ “ተንሥእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ” በሎ። እቲ ሰብኣይ ብኡ ንብኡ ሓወየ። ዓራቱ ኣልዒሉ ድማ ከደ። (ዮሐ. 5፥6-9)

ስለዚ እዚ ወደይ ሎሚ ኵላትና ደቂ ኣዳም ብብዙኅ ሕማም ማለት ሕማም ኃጢኣት፡ ሕማም ሕልና፡ ሕማም ጸገም ሕይወት ጭንቀትን ብስጭትን ተታኂዝና ኢና ዘሎና፡፡ እቲ ንዅሉ ሕማም ዝፍውስ መድኃኔ ዓለም ሕማምና ፈሊጡ፡ እንከይለመንናዮ እኳ “ክትሓውዩ’ዶ ትደልዩ ኢኹም∶” ብምባል ይሓተና ኣሎ እሞ፡ እወ ጐይታ ንበሎ። ንሱ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ምስጋና ኣባይ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። (ፊል. 4፥6) ስለዝበለና ንእኡ ደኣ ንንገሮ እምበር “ሰብ የብለይን” ኢልና ሕይወትና ኣይነሕስም፡ ነቲ ሰብ ዘይብሉ እግዚአብሔር ኣለዎ። እወ ነቲ በይኑ ዝመስሎ ሰብ ዘይብሉ ምስኡ ኣምላኽ ኣሎ!

ከምዚ ምስ በሉኒ “እሞ ኣነ እየ ኣብ ሰብ ተወኪለ ነፍሰይ ከጥፍእ ዝሓሰብኩ ደጊም ልበይን ቀልበይን ኣብቲ ስቁል ክርስቶስ ገይረ ሽዑ ሳንጣ ኃጢኣተይ ክድርብይ ኣሎኒ”  በልኩ።

ምስ ኣቦይ ቀሺ ተፋንየ ተንበርከኽኩ ፦ “ኦ ጐይታ እቲ ን38 ዓመታት ዝኸደሉ ዝነበርኩ መንገዲ ኣሊኻ፡ በዚ ሓድሽ ጐደና ክምራሕ ዝገበርካ ተመስገን፡ ደጊም ብኣረጊት ልቢ ዘይኮነ ብዝተለወጠ ልቢ በዛ ናይ በይነይ ሓድሽ ዓመት፡ ሓድሽ ሕይወት ኂዘ ክትንሥእ ሓግዘኒ።” በልኩ።

እዛ ዕለት እዚኣ ነቲ ዝኣረገ ልቢ ደርብየ ብሓድሽ ልቢ ዝነቐልኩላ ዕለት እያ። እን­ጌራ ጻዕሪ በሊዐ ካብ ዘይምዕጋብ እንጌ­ራ ሕይወት በሊዐ ንወትሩ ዝዓገብኩላ ዕለት!

“ካብ ሎሚ ሰበይ ኣምላኸይ ኮነ” ዝብል ኃይለ ቃል፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘስተንፍሶ፡ ዝስጕሞ፡ ኣብ ምእታወይን ምውፅአይን መሪሕ ሕይወተይ ገበርኩ።

በቲ ዝፈቐዶን ዝመደቦን ድማ ብሓቂ ልዑል ኣምላኸይ ሰብ ኮነኒ፡ ጾረይ ደርብዩ ብሕይወትን ሰላምን ዘንብር እን­ጌራ ዘለዓለም ሃበኒ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ኣሜን!

 

ዘመነ ማቴዎስ 2 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም.…

April
Saturday
10
ዝክር፦ አባ ስምዖን፡ ወፈጠረ ብርሃናተ፡ ወማቱሳላ፡ ወክርስቶፎሮስ ገጸ ከልብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 5፡15-ፍጻሜ ያዕ. 3፡1-10 ግብ. ሐዋ. 14፡11-18 ምስባክ መዝ. 135/136 ወንጌል ማቴ. 15፡21-28 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ።         *   *   *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

 ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

አሥርቆት ዘወርኀ ሚያዝያ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! አሥርቆት ዘወርኀ ሚያዝያ ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ሚያዝያ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ግንቦት በሰላመ እግዚአብሔር...

ኣብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሓዲሽ እብረ ትምህርቲ…

ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ ነቲ ኣብ መሥርሕ ዝጸንሐ ትምህርቲ መዕጸዊ ብምግባርን  ሓደስቲ ተማሃሮ ብምቕባልን ሓድሽ እብረ ትምህርት ጀሚሩ።

ኣብ ገዳም አቡነ ብፁዐ አምላክ ልምዓታዊ ዕዮታት ብጽቡቕ ይሳለጥ ኣሎ!

ኣብ ገዳም አቡነ ብፁዐ አምላክ፡ ልምዓታዊ ዕዮታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ሕንፃዊ ሥራሓት ብጽቡቕ ይሳለጥ ኣሎ! እዚ ገዳም እዚ እቲ ተደኲንሉ...

ንኣይ’ሲ ሰብ የብለይን! (ዮሐ. 5፥7)

 ኣብዛ ኖትጊ መከራ እትተፍእ፤ ቂምን በቀልን እሾኽን ተኾርባን እተብቍል፤ መጺጽን ዕረን፡ ከርተትን ስደትን ኃዘንን ጭንቀትን እተመልአት፤ መድረክ ፈተና ዝኾነት ዓለም፡...

“ይጹም ልሳን” - ቅዱስ ያሬድ

ሰብ፡ ዝፍጽሞም ረቂቃንን ግዙፋንን፣ ናኣሽቱን ዓበይትን ብዓይነቶም ዝተፈላለዩ ኃጣውእ ኣለዉ። ግናኸ ኵሉ ዓይነት ኃጢኣት ይዕበ ይንኣስ ካብ እግዚአብሔር ዝፈሊ እዩ።...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን ኣቡነ ዮናስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ኣብ እምባደርሆ ዝእለዩ ዘኽታማት ተናበይቲ ብተማሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ተበጺሖም!

ብዕለት 27/06/2013 ዓ.ም.ግ ኣብ ሃገረ ስብከት ማእከል ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰረጃቓ እምባደርሆ ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድኅነትን ዝእለዩ ዘኽታማት ተናበይቲ፡ ብመንእሰያት...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ላዕለዎት ኣመኃደርቲ ናይ ወፃኢ ኣህጉረ ስብከታት ብመንገዲ…

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ላዕለዎት ኃለፍቲ ኣህጉረ ስብከታት፡ ንኡሳን ኣህጉረ ስብከታትን ኣመኃደርቲ ሰበካ ጉባኤን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ...

ኣብ ሃገረ እስራኤል ብቑዕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ይወሃብ ኣሎ!

ኣብ ማእከላይ ምሥራቅ ካብ ዝርከባ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብቀደምነት እትጥቀስ መድኃኔ ዓለምን ቅድስት ድንግል ማርያምን ቤተ ክርስቲያን...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...