ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 4ይ ክፋል፦ ኣረፍተ ነገር በዘቀዳሚ ዘፈነውኖ

Aug 04, 2018

ዘ፡ ዚአሁ፡ በእንቲአከ፡ . . .

1. ክርስቶስ ወረደ እምሰማይ ለመድኃኒተ ዚአሁ ለአዳም። / ክርስቶስ ንድኅነት ኣዳም ካብ ሰማይ ወረደ።
2. ተሰብአ እምድንግል ለመድኀኒተ ዚአነ። / ንድኅነትና ካብ ድንግል ሥጋ ለበሰ።
3. ኦ ክርስቶስ ዚአከ ሰማያት ወምድር።/ ኦ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን ናትካ እዩ።
4. ኦ ውሉድየ ዘዚአክሙ ዚአየ ውእቱ፣ ወዘዚአየ ዚአክሙ፡፡ /ኦ ደቀየ እቲ ናታትኩም ናተይ እዩ። እቲ ናተይ ከኣ ናታትኩም እዩ።
5. በእንቲአኪ ተርኅወ ገነት / ገነት ምእንታኪ ተከፈተ።

6. በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። / ምእንቲ ማርያም ኢልካ ክርስቶስ መሓረና።
7. ዛቲ ቤት ዚአክሙ። / እዛ ቤት እዚአ ናታትኩም እያ።
8. ጸውዐ እሊአሁ አርድእተ። / ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርት ጸውዐ።
9. መጽአ ኀበ እሊአሁ። / ናብቶም ናቱ መጽአ።
10. እማንቱ ገማዕው እሊአሆን። / እዘን ዓታሩ ናታተን እየን።

“ኪያሁ፡ ኪያሆሙ፡ ኪያሃ . . .

1. ኪያሁ ጸውዑ። / ንእኡ ጸውዑ።
2. ኪያሆሙ ቀሠፉ።/ ንእኣቶም ሃረምዎም።
3. ኪያሃ ኣፍቀሩ።/ ንእኣ ኣፍቀሩ።
4. ኪያሆን ጸውዑ። / ንእኣተን ጸወዕወን ።
5. ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ።/ ኦ ጐይታ ንኣኻ ነመስግን።
6. ኪያክሙ ኀርየ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ንኣኻትኩም ኃረየ።
7. ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ይትአኰት እግዚአብሔር። / ንኣኪ ሠናይት ዚፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን።
8. ኪያክን ጸውዐ ሐራዊ።/ እቲ ወተሃደር ንኣኻትክን ጸውዐ።
9. ይቤ ሳጥናኤል ኪያየ ሰብሑ። / ሳጥናኤል ንኣይ ኣመስግኑ በለ።
10. ኪያነ ረሰየ አርድእቶ።/ ንኣና ደቀ መዛሙርቱ ገበረና።

“ለሊሁ፡ ለሊሆሙ፡ ለሊሃ፡ ለሊሆን፡ ለኪ፡ ለሊክሙ . . .

1. ለሊሁ ወረደ ውስተ ምጥማቃት።/ ናብ መጠመቒታት ባዕሉ ወረደ።
2. ለሊሆሙ ሰቀሉ ክርስቶስሀ። / ንሳቶም ባዕላቶም ንክርስቶስ ሰቐልዎ።
3. ለሊሃ ተሐውር ኀበ መቃብር በነግህ። /ንሳ ብንግሆ ናብ መቓብር ትኸይድ ።
4. ለሊሆን ኣጥመቃ ደቂቆን ። / ደቀን ባዕላን ማይ ሓፀባ።
5. ለሊከ ተጠመቀ። / ባዕልኻ ተሓጸብካ።
6. ለሊክሙ ኣስተዳልዉ ዘትፈቅዱ። / ዝደለኽምዎ ባዕልኻትኩም ኣሰናድኡ።
7. ለሊኪ ጸውዓኪ ምትኪ። ንኣኺ በዓል ቤትኪ ጸዊዑኪ።
8. ለሊክን አእምራ ሠናየ ወእኩየ።/ ባዕልኻትክን ጽብቕን ሕማቕ ፍለጣ።
9. ለልየ በእዴየ ለሐኵዋ ለድንግል። / ንድንግል ኣነ ባዕለይ ብኢደይ ፈጠርክዋ።
10. ለሊነ መጻእነ ኅቡረ። / ንሕና ብኃባር መጻእና።

“በእንተ፡ በእንቲአሁ፡ . . . 

1. በእንተ አብርሃም ፍቁርከ መሐረነ። / ምእንቲ ፍቁርካ ኣብርሃም መሐረና።
2. በእንቲአሁ ተሰቅለ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ምእንታኡ ተሰቕለ።
3. በእንቲአሆሙ ለአበዉ ሐመ ወልድ። / ወልድ ምእንቲ አበው መከራ ጸገበ።
4. በእንቲአሃ ለማርያም ተርኅወ ገነት። /ገነት ምእንቲ ማርያም ተራኅወ።
5. በእንቲአሆን ተፈጥሩ ዕደው። / ሰብኡት ምእንታአን ተፈጥሩ።
6. በእንቲአከ ድኅነ እሞት።/ ምእንታኻ ካብ ሞት ደኃንና።
7. በእንቲአክሙ መጽአ ዝ ኵሉ ነገር።/ እዚ ኵሉ ነገር እዚ ምእንታኩም መጽአ።
8. በእንቲአኪ ኀሠሡነ ይቅትሉነ። / ምእንታኺ ኺቐትሉና ደለዩና።
9. በእንቲአክን ሞቱ ሰማዕት። / ምእንታኽን ሰማዕታት ሞቱ።
10. በእንቲአየ ወበእንተ ውሉድየ ሐመ። / ምእንታይን ምእንቲ ደቀይን መከራ ጸገበ።
11. በእንቲአነ ወበእንተ መድኀኒትነ ወረደ እምሰማያት። / ምእንታና ምእንቲ ድኅነትና ካብ ሰማያት ወረደ።

"ሎቱ፡ ላቲ . . .

1. ሎ፡ ሎቱ ለርስቱ ገብረ። /ንእኡ ርስቱ ገበርረ።
2. ሎሙ ሞቅሕዎሙ በመዋቅሕት። /ንእኣቶም ብሰንሰለት ኣሰርዎም።
3. ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት። /ንእኣ ክብርን ምስጋናን ይግባእ።
4. ሎን፡ ቀተልዎን እኩያን ፈያት። /ንእኣተን ርጉማት ሸፋቱ ቐተልወን።
5. ለከ ንሴብሕ ኵልነ። /ኵላትና ንኣኻ ነመስግን።
6. ለክሙ እብለክሙ ኣዕርክትየ። /ንኣኻትኩም ኣዕርኽተይ እብለኩም ኣሎኹ።
7. ለኪ ሰላም። /ንኣኺ ሰላም ይግባእ።
8. ለክን ይብለክን ሑራ። /ንኣኻትክን ኪዳ ይብለክን።
9. ለልየ በእዴየ። /ኣነ ብገዛእ ኢደይ።
10. ለነ ሰአሊ ቅድስት። /ቅድስቲ ንኣና ለምንልና።

"ቦ፡ ቦሙ . . .

1. ቦ ሕይወት ዘለዓለም። / ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ።
2. ቦሙ ሙሴ ወነቢያት። / ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም።
3. ባቲ ክልኤቱ ውሉድ። / ክልተ ውላድ ኣለወዋ።
4. ቦቶን ዕደው። ሰብኡት ኣለውወን።
5. ብከ ንወግኦሙ።/ ብኣኻ ንወግኦም።
6. ብክሙ ፍቅር ወሰላም። / ፍቕርን ሰላምን ኣሎኩም።
7. ብኪ ግርማ ራእይ። / መልክዕ ጽባቐ ኣሎኪ።
8. ብክን መዝሙር ወከበሮ። / ከበሮን መዝሙርን ኣሎክን።
9. ብየ ሥልጣነ መባሕት እቅትልከ። ክቐትለካ ፍቓድ ሥልጣን ኣሎኒ።
10. ብነ ሱታፌ ምስሌሁ።/ ምስኡ ሓድነት ኣሎና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!!!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 16 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

January
Sunday
24
ዝክር፦ መክሲሞስ፡ ወዱማቴዎስ ዘይጼልሎ መልኣክ በክንፉ ወካልእ መልኣክ ይሰድድ ሎቱ አጋንንተ። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ 2ይ ቆሮ. 8፡16-ፍጻሜ። ያዕ. 3፡13-ፍጻሜ። ግብረሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 26፡28-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ.90/91 ወንጌል ማር. 10፡35-45። ቅዳሴ ቅዳሴዘዲዮስቆሮስ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

"ዓለም"

ሕብሪ ገጻ ከምዛ ፀሓይብመንፈስ ግን ዘይረኣይ

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ብመንፈሳዊ ሓበን ተኸቢሩ!

13 ጥር ዝኽበር ዕለተ ሰማዕትነት ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ደቃ ኣብ ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና (ገዛ ባንዳ) ካብ...

ክቡር በዓለ ጥምቀት ጥር 11 2013 ዓ.ም. ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን…

ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንደቂ ሰባት እውን ዓበይቲ ምሥጢራተ ድኅነት ዝተፈጸመልና፡ ዝቓወመና ዕዳ ደብዳቤ ዝተደምሰሰሉ...

ሕፅበተ መድኃኒት - ምሥጢረ ጥምቀት

ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ...

ስብሐተ ማኅሌት

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’...

ክብረ በዓል አቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመት መጽአ 3 ጥር ዝክረ ዕረፍት ኣቡነ ሊባኖስ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ገዳሞም ክብረ በዓል ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ...

ግዝረት አመ ፮ ለጥር

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት…

ኣብ ትኅቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ “መስቀሉ ኣልዒሉ...

ዘመነ ልደት

ካብ 29 ታኅሣሥ ክሳዕ 5 ጥር ዘሎ ጊዜ ኾይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኅቱም ድንግልና ተፀኒሱ፡ ብኅቱም ድንግልና ከም እተወልደ ብሰፊሑ...

“ኮከብ ርኢና፡ ኽንሰግደሉ መጺእና” ማቴ 2፡2

ኣብ ሥነ ፍጥረት ብዕለተ ረቡዕ፡ ካብ ዝተፈጥሩ ሓደ ከዋክብት እዮም። “እግዚአብሔር ድማ ‘ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ...

ብምኽንያት በዓል ልደት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.ግ (2021)…

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን እትነብሩ ሕዝበ እግዚኣብሔር፡ ኣብ ሆስፒታል ዘለኹም ሕሙማነ ሥጋ፥ ሕዝብኹም ንምድኃን...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...