ዓሻ’ባ ኹን ልበይ! (1ይ ቆሮ. 3፡18)

Jan 18, 2016

ብሰባት ‘እቲ ለባም’ ዝበሃል ከም ዝነበርኩ ባዕለይ እንተመስከርኩ ካብ ሓቂ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን። ንዝተፈላለዩ ኣርእስታት ከም ወሳኒ ዳኛ ተሓሲበ ሰባት ናባይ ክመላለሱን እቲ ኣነ ዝህቦ ፍርዲ’ውን ከም ሓቂ ተወሲዱ ጕዳያት ክዕጸዉን ክትዓት ከቋርጹን እንክዝክር፣ ንድኅሪት ተመሊሰ ነቲ ናይ ሽዑ፡ ኣነ ድየ ብሓቂ ለባም ኮይነ ወላስ ንሶም እዮም ተጋግዮም፧ እናበልኩ ንርእሰይ ደጋጊመ ሓቲተያ ኣሎኹ። እቲ ዘኹርዕ ዝመስል ብኣዕሩኽተይ ዝተዋህበኒ ሽመት ንነዊኅ ዓመታት ኣፍ ልበይ ነፊሐ፡ ርእሰይ ኣቕኒዐ ክኸይድ ጌሩኒ እዩ።

ጕዕዞ ሕይወተይ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ግና ሃንደበት እቲ ርኅሩኅ ኣምላኽ ብጻውዒት ሕይወት፡ ሕሊናይ ኣነቓቒሑ ናብ ቤቱ ጸውዓኒ። ኣእምሮይ ብምረት ሲኦል እናኣቕለውለወ ናብቲ ድኅሪ ጥምቀተይ ሓንሳብ ሓንሳብ ውን ምብህራርን ሃተፍተፍን ኣብ ዘብዝኃሉ እዋን እንተዘይኮይኑ ከይደዮ ዘይፈልጥ ቤት ኣቦይ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ አሐዱ ኢለ ጀሚረዮ።

ድሮ እኳ እቲ ምሕረቱ ዘይውዳእ እግዚኣብሔር ረዲኡንስ ብኃጢኣተይ ተኣሚነን፡ ብዝግባእ ተማሂረን ናብ ንስሓን ቅዱስ ቍርባንን በጺሐ እየ።

እቲ ሕጂ ዘዛርበኒ ዘሎ ግና “ብዛዕባ እቲ ለባም ኣነ እየ” ዝብል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣነ እየ ንርእሰይ ካብቲ ድሮ ኣኪብዎ ዘሎ ሓበሬታ ዝሓቶ ዝነበረኩ፡ ሕጂ ግና ርእሰይ ባዕሉ ሕቶታት ክደራድር ጀሚሩ’ሎ።

እቶም ፍርድኻ ዝጽበዩ ዝነበሩ መተዓብይትኻ ትሕት ኢሎም ርእሶም ኣድኒኖም ነቲ ዝተባህሎም ተቐቢሎም ምኻድ ለሚደምዎስ፡ እምነቶም ኣብ እግዚአብሔር ገይሮም ዝተባህሎም ሰሚዖም ይኸዱ ኣለዉ። ብርሃኖም ከኣ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይበርህ ኣሎ! ንስኻ ኸ ኣንፈትካ ናበይ እዩ፧ ዕላማኻ’ኸ እንታይ እዩ፧ መፈጸምታ ናይቲ ትኸዶ ዘሎኻ ጕዕዞ ኣስተውዒልካሉ’ዶ፧ ዝብልን ካልእን ሕቶታት ክርብሸኒ ይፍለጠኒ’ሎ።

እቲ ለባም ልበይ ግና ንዅሉ እፈልጥየ፡ ዅሉ’ውን እኽእል’የ ዝብል ኣተሓሳስባኡ ካብ ሰብ ኃሊፉ ምስ እግዚአብሔር ከካታዕ ጀሚሩ’ሎ። እወ ንቓሉ ምእማን ስኢኑ በቲ ዚተረድኦ ዝኸደሉ እዋን ውን ቈጺርካ ኣይውዳእን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘንብበሉ እዋን ቃል ኣምላኽ ኢለ ዘይኮነስ ንኣይ ዚሰማማዕ ጥቕሲ ክደሊ ፀሓይ’ያ ትዓርበኒ። “እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ከኣ ኪሓንፅ ዚኽእል ሠናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ” (ኤፌ. 4፡29) ንዝብሎ፡ እዋእ ከመይ ኢለ እሞ፧ እዚ ደኣ ኣይትዛረቡ እዩ፡ እዚስ ኣይክእሎን እየ ካልእ ጥቕሲ ደኣ ክደሊ ይብል። “ኣኅዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበጽሓኩም ንዅሉ ከም ሓጐስ ቍጸርዎ” (ያዕ. 1፡2) ንዝብል ከኣ፡ ብዓወት እምበር ብፈተና ምሕጓስ ኣብ ናተይ መዝገበ ቃላት የልቦን እዝስ ዘይከኣል እዩ’ እብል እሞ ስግር ኢለ ኻልእ እግንጽል፡ “ ኣብ ብርሃን ኣሎኹ ዝብል ግና ንኃዉ ኸኣ ዚጸልኦ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት’ዩ ዘሎ’’ (1ይ ዮሓ. 2:9) እዚ እሞ ዘይእመን እዩ ንእገለ ዘይጸላእኩ ደኣ ንመን ክጸልእ፧ . . . ወዘይመስሎ እናበልኩ ነቲ ዘይሕሱ ቓሉ ኃዲገ በቲ ዝጠዓመንን ዝተረድኣንን ምኻድ ሕጂስ ተመንዩኒ’ዩ። ግና ብኸመይ እሞ ክኣምኖ፧ ብኸመይ ነቲ ዝሰማዕክዎ ቓል ብግርህነት ክቕበሎ፧


እቲ መልሲ ግና ሓደ እዩ፧ ዕሽነት ምኅራይ እዩ! ነዚ ካብ ዓለም ዘምጻእካዮ ልቡና ደርቢኻ ንኣምላኽ ዓሻ ልቢ ሃበኒ ምባል፧ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ገይርዎ እዩ”(1ይ ቆሮ. 1፡20) “ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከኅፍርሲ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ” (1ይ ቆሮ. 1፡27) ኦ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኃፊረ ኣሎኹ’ሞ ካብዚ ኅፍረት እዚ ገላግለኒ።

እዚ ሥጋዊ ልቡና ናብ ኣምላኽ ኣየብጽሕን እዩ ፡ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕሲ ሰባት ከም ዕሽነት ዝርእይዎ ግና ንእግዚአብሔር ኣሚንካ፡ ኣብ ጸሎት ወላዲቱን ቅዱሳንን ተማኅፂንካ ዝኽየድ ጕዕዞ መስቀል እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ “መንፈስ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣይቅበሎን እዩ። ከመይ ንእኡ ዕሽነት እዩ፡ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ኸኣ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ”(1ይ ቆሮ. 2፡14)

ኦ እግዚአብሔር ካብዚ ጥበበኛ ኾይኑ ዝስመዓኒ ዘሎ ግና ናብ ሥጋ መሪሑ ብኣኻ ዓሻ ዘብለኒ ዘሎ ልቢ ኣናግፈኒ። ሕጂ ውን በቲ ገና ዘይተቐበልክዎ ዘሎኹ ቓልካ ክልምነካ፦ “ዝለመነ ዘበለ ዅሉ ይቕበል፡ ዝደለየ ይረክብ፡ ማዕጾ ዝዃሕኵሐ ድማ ይረሓወሉ” (ማቴ. 7፡8) ኢልካ ኢኻ እሞ ብዓለም ዓሻ ልቢ ሃበኒ። ምኽንያቱ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ሓደ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣይጠብር ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ፡ ጥበበኛ ምእንቲ ኪኸውን ዓሻ ይኹን” (1ይ ቆሮ. 3፡18) ዝበሎ ጥበበኛ ምእንቲ ክኸውንሲ ዕሽነት ኃርየ ኣሎኹ።
                            እግዚአብሔር ጥበቡ ይግለጸልና!

                   ስብሐት ለእግዚአብሔር!                                     

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 20 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

January
Thursday
28
ዝክር፦ አብሮኮሮስ ፩ዱ እም ፸፪ኤቱ አርድእት፡ ወ፯ቱ ዲያቆናት፡ ወአባ አክሎግ ቀሲስ ወወንጌሉ ዘወርቅ፡ ወዮሐንስ፡ ወአብህኑ፡ ወአባ ኖኅ፡ ወቅዳሴ ቤቱ ለመርምህናም፡ ወስልዋኖስ፡ ወአባ አብዩድ፡ ወአባ ብንዋህ፡ ወጥንተ ጾመ ነነዌ። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 12፡12-26። 1ይ ጴጥ. 4፡7-12። ግብረሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ. 6፡3-7። ምስባክ፦ መዝ. 17/18 ወንጌል፦ ሉቃ. 10፡12-20። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘኤጲፋንዮስ። …
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኤጲፋንያ - አስተርእዮ

‘ኤጲፋንያ’ ዝብል ቃል መሠረቱ ካብ ቋንቋ ግሪኽ ዝተወርሰ ኾይኑ፡- አስተርኣየ፡ ተራእየ፡ ተጋህደ፡ ተገልጸን ተፈልጠን ማለት እዩ።  እቲ ‘ተራእየ፡ ተገልጸ፡ ተጋህደ፡ ተፈልጠ’...

ኣብ ዘመነ መርዓዊ - ክርስቲያናዊ ኃዳር

ሰማያዊ መርዓዊ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ምስ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣርድእቱ ቅዱሳን ሓዋርያትን ኣብ ቃና ዘገሊላ ኣብ ቤት መርዓ...

ክብረ በዓል ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ ተባዒሉ!

ዓመት መጸ ዝበዓል ክብረ በዓል ቅዱስ ቂርቆስ ወኢየሉጣ 15 ጥር 2013 ዓ.ም. ብስሙ ኣብ ዝተጸውዓ ኣብያተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምዕሩግ መንፈሳዊ...

"ዓለም"

ሕብሪ ገጻ ከምዛ ፀሓይብመንፈስ ግን ዘይረኣይ

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና ብመንፈሳዊ ሓበን ተኸቢሩ!

13 ጥር ዝኽበር ዕለተ ሰማዕትነት ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ደቃ ኣብ ገዳም ደብረ ደናግል ቅድስት ድምያና (ገዛ ባንዳ) ካብ...

ክቡር በዓለ ጥምቀት ጥር 11 2013 ዓ.ም. ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን…

ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንደቂ ሰባት እውን ዓበይቲ ምሥጢራተ ድኅነት ዝተፈጸመልና፡ ዝቓወመና ዕዳ ደብዳቤ ዝተደምሰሰሉ...

ሕፅበተ መድኃኒት - ምሥጢረ ጥምቀት

ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ...

ስብሐተ ማኅሌት

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’...

ክብረ በዓል አቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመት መጽአ 3 ጥር ዝክረ ዕረፍት ኣቡነ ሊባኖስ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ገዳሞም ክብረ በዓል ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ...

ግዝረት አመ ፮ ለጥር

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት…

ኣብ ትኅቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ “መስቀሉ ኣልዒሉ...

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...