Print this page

'ትንሣኤ ልቡና'

May 17, 2019

ሽግር’የ ረኺበ ኣነ ጉዳመኛ

ብገጸይ መንፈሳዊ ውሽጠይ ግና ዓመጸኛ

      ፍርሐት ኣምላኽ ይሰብኽ ኣፈይ ዓው ኢሉ

      ፍርሐት ናይ ውሽጠይ ግና ብስስዐ ተዓብሊሉ

ኣምላኽ ብጸጋኡ ከምዝምግብ ዘንጊዐ
ንሥጋይ ክእክብ ካብ ቤተ ክርስቲያን መመንዚዐ

      ንዘጋጥመኒ ሽግር ክንዲ ናብ ኣምላኽ ዘማኅጽኖ 

      ሕልናይ የንቅድ ክፍጽም ዝወጠኖ

ብልሳን ከምስል ምእመናን እምህር
ድሌት ልበይ ግና ህቡብነት ይምእርር

      ከናፍረይ ከመስግና እናዘመራ ብዓውታ
     አዕይንተይ ብኣንጻሩ ናብ ዝና የቋምታ

በዝን ወዲ ከምዝን፡

ንትዕቢትን ረኣዩኒን ጸንቂቐ ጸንቂቐ
ብዘስከረኒ ጃሕራ ኣብ ሓሶት ወዲቐ

ግና ኸኣ

ካብ ምውዳቐይ ከይትንሥእ ኣኪበ ናይ ዘሎኒ
ዝጾርኩዎ ርእሰ ክብሪ መሊሱ ጸቒጡኒ

ሕጂ ግና ወሲነ

ናብቲ ልዑል ኣምላኽ ንኃጥእ ዘይንዕቕ
ፉሑኽ እናበልኩ ኣብ ቅድሜኡ ክወድቕ

ሽዑኡ ንሱ

ብኣምላኻዊ ፍቕሩ ንበደለይ ነጊፉ
ብኽብሪ ትንሣኤ ከተንሥኣኒ ቀልጢፉ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር!