ቀዳሞት ሰባት - ኣዳምን ሔዋንን

Nov 29, 2017

እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ንዅሉ ኣብ ሰማያትን ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ፍጥረት ምስ ፈጠረ ኣብ መወዳእታ፡ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ/ ብመልክዕናን ከም ምስልናንን ሰብ ንግበር” ኢሉ ንሰብ ፈጠሮ።

ሰብ ብዘይ ሥራሕ ክቕመጥ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለ ዘይነበረ’ውን ክሕልዋን ኽዓያን ኢሉ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። “እንሆ ኣብ ገነት ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ዅሉ ሣዕርን ኣብ ውሽጡ ዚዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ናይ ኵሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣሎኹ እሞ መግቢ ይኹንኩም። ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይትበልዕ ካብኣ ዝበላዕካላ መዓልቲ ግና ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ” ኢሉ ንሰብ ትእዛዝ ሃቦ። ሰብ ኸኣ ንሕይወት ዘለዎ ኵሉ ፍጡር እንስሳን ኣዕዋፍን ኣታክልቲን ዕፀዋትን ስም ኣውፅኣሎም። ንእኡ እትበቅዕ ደጋፊት ግና ኣይተረኽበትን። እዚ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ይበሃል።

እግዚአብሔር፡ ኣዳም በይኑ ክኸውን ፍቓዱ ኣይነበረን፡ ስለዚ ሓጋዚት ትኾኖ ካልኣይቲ ኽገብረሉ ፍቓዱ ኮነ። በዚ መሠረት ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣደቂሱ፡ ሓንቲ ዓጽሚ ካብ ጐድኑ ወሲዱ ናይ ጓል ኣካል ዘለዋ ገይሩ ንሔዋን ፈጠራ። ኣዳም ኸኣ ንሔዋን ምስ ረኣያ “እዚኣ ዓጺሚ ኻብ ዓጽመይ፡ ሥጋ ኸኣ ካብ ሥጋይ እያ እሞ ሰበይተይ ትኹነኒ” በለ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ “ፍረዩን ተባዝኁን ንምድሪ ኸኣ ምልእዋን ምለኽዋን” እናበለ ባረኾም። ኣዳምን ሔዋንን ብርሃን ስለዝተኸድኑ ኣይሓንኩን ኅፍረት’ውን ኣይነበሮምን።

ጸላኤ ሠናያት ሰይጣን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከጻልኦም መደበ። ኣብ ተመን ተሠዊሩ ንከስሕቶም ኢሉ ናብ ሔዋን ኸይዱ “ንግሥተ ሰማይን ምድርን ሔዋን ከመይ ኣለኺ” በላ። ሔዋን’ውን በዚ ውዳሴ ከንቱ ዝመልኦ ሰላምታኡ ተሓጕሳ ምስ ተቐበለቶ፡ “ኣምላኽ ካብ ኵሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዙኩም’ዩ፧” ብምባል ሓተታ። ሔዋን ኸኣ “ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና፡ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይንበልዕ ኣዚዙና እዩ” ኢላ መለሰትሉ። ተመን ድማ ንሔዋን “ኣምላክ ካብኣ ኣይትብልዑ ዝበለኹም፡ ካብኣ ምስ ትበልዑ ዅሉ ትፈልጡ ከም ኣምላኽ ድማ ስለ እትኾኑ፡ ጽቡቕን ክፉእን ከአ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም” በላ።

ሔዋን ኸኣ በቲ ዘረባኡ ተማሪኻ ነታ ኦም ምስ ረኣየታ፡ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እቲ ፍሬኣ’ውን ንምብልዑ ጥዑም ጥበብ ዝህብ ዘብህግ ምዃኑ ርእያ ካብ ፍረ እታ ኦም ወሲዳ በልዐት። ንኣዳም ድማ ወሲዳ ሃበቶ’ሞ ብሓንሳእ በልዑ። ብኡ ንብኡ ድማ ጸጋኦም ተገፊፉ፡ ዓይነ ልቦናኦም ተኸፊቱ ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም ቈጽሊ በለስ ሰፍዮም ተከድኑ።

በዚ ምኽንያት ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ምስ ሰምዑ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና “ ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ፧” ኢሉ ጸውዖ። ኣዳም ኸኣ “ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ ጥራየይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሀ ተኃባእኩ” ኢሉ መለሰሉ። እግዚአብሔር ድማ “ዕራቕኻ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ፧ ካብቲ ኣይትብላዕ ዝበልኹኻ ኦም በሊዕካ ዲኻ፧” በሎ። ኣዳም ድማ ‘እታ ሓጋዚት ኽትኮነኒ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ኣስሒታትኒ በሊዐ’ በለ። ሔዋን ምስ ተሓተተት ድማ ‘ተመን ኣሲሒታትኒ’ በለት።

ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሶም ድማ ኵሎም ተቐጽዑ። ካብታ ብሰላምን ሓጐስን ዝነብሩላ ገነት ተሰጕጎም ወፅኡ። ብሰንኪ እዚ ድማ እታ ዝነብሩላ ምድሪ “እሾዅን ተዀርባን ተቡቍል” ተባሂላ ተረግመት። በዚ ኸኣ 5500 ዘመን ናይ መከራን ፍዳን ኵነኔን ኮነ። እንተኾነ ግና ኣዳምን ሔዋንን በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ፡ ተወካፌ ንስሓ እግዚአብሔር ተስፋ ድኅነት ሃቦም እሞ ድኅሪ 5500 ዓመት ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ተጠሚቑ ተሰቒሉ ሞይቱ ተንሢኡ ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።

እምበኣር ካብ ታሪኽ ኣዳምን ሔዋንን እንታይ ኢና ንመሃር፧

1. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ፍጥረታት ኣኽቢሩ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ከም ዝፈጠሮ።
2. ኣዳምን ሔዋንን ንሕይወቶም ሰላምን ቅሳነትን ዝህቦም ምስ እግዚአብሔር ዘንብሮም ሕጊ ከም ዝተዋህቡ።
3. ኣዳምን ሔዋንን ብምኽሪ ሰይጣን ተጋጊዮም ሕጊ እግዚአብሔር ጥሒሶም ምስ እግዚአብሔር ከም ዝተጻልኡ።
4. ሕጊ እግዚአብሔር ምጥሓስ መቕጻዕቲ ስለዘስዕብ፡ ፍዳን ኵነኔን ተፈርዶም።
5. በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ ግና እግዚአብሔር ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ብዝሃቦም ተስፋ ድኅነት ድኅሪ 5500 ዓመት ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።
6. . . . ዘይመስሎ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

ዘመነ ዮሐንስ 15 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Friday
24
ዝክር፦ አብድዩ ነቢይ፡ ወጎርጎርዮስ፡ ጴጥሮስ ወሶፍያ፡ ወቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ዕብ. 12፡1-10። 1ይ ጴጥ. 4፡10-14። ግብ. ሐዋ. 10፡34-39። ምስባክ፦ መዝ. 78/79 ወንጌል፦ ዮሐ. 16፡1-6። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ፡ ዓዲ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ።...

11 ጥር 2012 ዓ.ም. በዓለ ጥምቀት ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ…

ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ብድምቀት ክኽበር ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ...

እንቋዕ ናብ በዓል ቃና ዘገሊላ ኣብጽሓና!

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣብ ዞባ ገሊላ እትርከብ ቃና ዝገበሮ ተኣምር ምኽንያት ብምግባር በዓል ቃና ዘገሊላ እናተባህለ ብስብሓታትን ጸሎተ ቅዳሴን...

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዚሩ ድዩ፧

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ ኽብሪ ተባዒሉ!

“ደቂቅየ ወደቂቅክሙ ኢይትጓነዩ በበዓልየ ወበዓልክሙ/ ኣብ በዓለይን በዓልኩምን ደቀይን ደቅኹምን ኣይፈላለዩ” ጻድቅ ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ መፋርቅ 4ይ ክፍለ ዘመን ካብ ቁስጥንጥንያ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ጉባኤ ተቓኒዑ!

ብዕለት 26 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም. (05/01/20 ፈ.) ብብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝተመርሐ፡ ናይቲ ሃገረ ስብከት ኃለፍቲ ክፍልታትን...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...