ቀዳሞት ሰባት - ኣዳምን ሔዋንን

Nov 29, 2017

እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ንዅሉ ኣብ ሰማያትን ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ፍጥረት ምስ ፈጠረ ኣብ መወዳእታ፡ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ/ ብመልክዕናን ከም ምስልናንን ሰብ ንግበር” ኢሉ ንሰብ ፈጠሮ።

ሰብ ብዘይ ሥራሕ ክቕመጥ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለ ዘይነበረ’ውን ክሕልዋን ኽዓያን ኢሉ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። “እንሆ ኣብ ገነት ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ዅሉ ሣዕርን ኣብ ውሽጡ ዚዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ናይ ኵሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣሎኹ እሞ መግቢ ይኹንኩም። ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይትበልዕ ካብኣ ዝበላዕካላ መዓልቲ ግና ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ” ኢሉ ንሰብ ትእዛዝ ሃቦ። ሰብ ኸኣ ንሕይወት ዘለዎ ኵሉ ፍጡር እንስሳን ኣዕዋፍን ኣታክልቲን ዕፀዋትን ስም ኣውፅኣሎም። ንእኡ እትበቅዕ ደጋፊት ግና ኣይተረኽበትን። እዚ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ይበሃል።

እግዚአብሔር፡ ኣዳም በይኑ ክኸውን ፍቓዱ ኣይነበረን፡ ስለዚ ሓጋዚት ትኾኖ ካልኣይቲ ኽገብረሉ ፍቓዱ ኮነ። በዚ መሠረት ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣደቂሱ፡ ሓንቲ ዓጽሚ ካብ ጐድኑ ወሲዱ ናይ ጓል ኣካል ዘለዋ ገይሩ ንሔዋን ፈጠራ። ኣዳም ኸኣ ንሔዋን ምስ ረኣያ “እዚኣ ዓጺሚ ኻብ ዓጽመይ፡ ሥጋ ኸኣ ካብ ሥጋይ እያ እሞ ሰበይተይ ትኹነኒ” በለ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ “ፍረዩን ተባዝኁን ንምድሪ ኸኣ ምልእዋን ምለኽዋን” እናበለ ባረኾም። ኣዳምን ሔዋንን ብርሃን ስለዝተኸድኑ ኣይሓንኩን ኅፍረት’ውን ኣይነበሮምን።

ጸላኤ ሠናያት ሰይጣን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከጻልኦም መደበ። ኣብ ተመን ተሠዊሩ ንከስሕቶም ኢሉ ናብ ሔዋን ኸይዱ “ንግሥተ ሰማይን ምድርን ሔዋን ከመይ ኣለኺ” በላ። ሔዋን’ውን በዚ ውዳሴ ከንቱ ዝመልኦ ሰላምታኡ ተሓጕሳ ምስ ተቐበለቶ፡ “ኣምላኽ ካብ ኵሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዙኩም’ዩ፧” ብምባል ሓተታ። ሔዋን ኸኣ “ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና፡ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይንበልዕ ኣዚዙና እዩ” ኢላ መለሰትሉ። ተመን ድማ ንሔዋን “ኣምላክ ካብኣ ኣይትብልዑ ዝበለኹም፡ ካብኣ ምስ ትበልዑ ዅሉ ትፈልጡ ከም ኣምላኽ ድማ ስለ እትኾኑ፡ ጽቡቕን ክፉእን ከአ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም” በላ።

ሔዋን ኸኣ በቲ ዘረባኡ ተማሪኻ ነታ ኦም ምስ ረኣየታ፡ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እቲ ፍሬኣ’ውን ንምብልዑ ጥዑም ጥበብ ዝህብ ዘብህግ ምዃኑ ርእያ ካብ ፍረ እታ ኦም ወሲዳ በልዐት። ንኣዳም ድማ ወሲዳ ሃበቶ’ሞ ብሓንሳእ በልዑ። ብኡ ንብኡ ድማ ጸጋኦም ተገፊፉ፡ ዓይነ ልቦናኦም ተኸፊቱ ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም ቈጽሊ በለስ ሰፍዮም ተከድኑ።

በዚ ምኽንያት ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ምስ ሰምዑ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና “ ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ፧” ኢሉ ጸውዖ። ኣዳም ኸኣ “ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ ጥራየይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሀ ተኃባእኩ” ኢሉ መለሰሉ። እግዚአብሔር ድማ “ዕራቕኻ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ፧ ካብቲ ኣይትብላዕ ዝበልኹኻ ኦም በሊዕካ ዲኻ፧” በሎ። ኣዳም ድማ ‘እታ ሓጋዚት ኽትኮነኒ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ኣስሒታትኒ በሊዐ’ በለ። ሔዋን ምስ ተሓተተት ድማ ‘ተመን ኣሲሒታትኒ’ በለት።

ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሶም ድማ ኵሎም ተቐጽዑ። ካብታ ብሰላምን ሓጐስን ዝነብሩላ ገነት ተሰጕጎም ወፅኡ። ብሰንኪ እዚ ድማ እታ ዝነብሩላ ምድሪ “እሾዅን ተዀርባን ተቡቍል” ተባሂላ ተረግመት። በዚ ኸኣ 5500 ዘመን ናይ መከራን ፍዳን ኵነኔን ኮነ። እንተኾነ ግና ኣዳምን ሔዋንን በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ፡ ተወካፌ ንስሓ እግዚአብሔር ተስፋ ድኅነት ሃቦም እሞ ድኅሪ 5500 ዓመት ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ተጠሚቑ ተሰቒሉ ሞይቱ ተንሢኡ ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።

እምበኣር ካብ ታሪኽ ኣዳምን ሔዋንን እንታይ ኢና ንመሃር፧

1. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ፍጥረታት ኣኽቢሩ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ከም ዝፈጠሮ።
2. ኣዳምን ሔዋንን ንሕይወቶም ሰላምን ቅሳነትን ዝህቦም ምስ እግዚአብሔር ዘንብሮም ሕጊ ከም ዝተዋህቡ።
3. ኣዳምን ሔዋንን ብምኽሪ ሰይጣን ተጋጊዮም ሕጊ እግዚአብሔር ጥሒሶም ምስ እግዚአብሔር ከም ዝተጻልኡ።
4. ሕጊ እግዚአብሔር ምጥሓስ መቕጻዕቲ ስለዘስዕብ፡ ፍዳን ኵነኔን ተፈርዶም።
5. በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ ግና እግዚአብሔር ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ብዝሃቦም ተስፋ ድኅነት ድኅሪ 5500 ዓመት ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።
6. . . . ዘይመስሎ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

ዘመነ ዮሓንስ 1 ነሐሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

July
Wednesday
8
ዝክር፦ ቅፍሮንያ፡ ወክልዮስ፡ ወበዮክ፡ ወብንያሚን፡ ወአግናጥዮስ፡ ወቶማስ። ዘቅዳሴምንባብ መልእክታት፦ 1ይጢሞ. 5፡1-17 1ይጴጥ. 3፡1-6 ግብ. ሐዋ. 9፡36-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 18/19 ወንጌል፦ ማቴ. 14፡1-7 ቅዳሴ፦ ዘኤጲፋንዮስ። * * *
00:00 h

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

አሥርቆት ዘወርኀ ሐምሌ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ሐምሌ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ነሐሴ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ሐምሌ ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወሌሊቱኒ ፲ቱ...

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ካብ ከተማ ደቀምሓረ ንደቡብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ከባቢ...

“ብኃጢኣት ሕዝበይ እየ ኣብ ኢድኩም ኣውዲቐያ!”

ገቢረ ተአምራት ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም፡ ተነጊሩ ዘይጽገብ ተጻሒፉ ዘይፍጸም እዩ። ካብ ፅንሰታ ዝጀመረ ገቢረ ተአምራት ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ በቲ...

"ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር/ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ” “መዝ. ፻፵፮፥፰/147፡8

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

እንቋዕ ናብ ዘመነ ክረምት ብሰላም ኣብጽሓና!

ዘመነ ክረምት  ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ ጊዜ ክረምቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ...

“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ…

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21) ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን...

ገዳም ደብረ ሲና

ገዳም ደብረ ሲና፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ከባቢ መንሳዕ፡ ካብ ዒላበርዕድ ንሸነኽ ምሥራቕ ብእግሪ ናይ ክልተ ሰዓትን ፈረቓን...

ክብረ በዓል ሕንፀተ ቤታ ወቅዳሴ ቤታ

20 ሰኔ ሕንፀተ ቤታ ከምኡ'ውን 21 ሰኔ ቅዳሴ ቤታ እናተባህለ ዝኽበር በዓል እዩ። እዚ ኸኣ ክብረ በዓል ናይታ ንመጀመርታ ጊዜ...

ቤተ ክርስቲያን - ቤተ ቅድስና ቤተ በረከት

ሥርዓተ ኣምልኾ ዝፍጸመሉ፣ ስብሐታትን ውዳሴያትን ዝበጽሓሉ፡ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ዝዳለወሉ፡ ነገረ ሃይማኖትን ሥርዓትን ትውፊትን ዝንገረሉ ቅዱስ ቦታ (ሕንፃ) ቤተ...

ኣባ ገሪማ

ስም ኣቡኡ ንጉሠ ሮማ መስፍያኖስ ስም ኣደኡ ሰፍኖግያ፡ ኣደኡ መካን ስለዝነበረት ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ለመነት እግዚአብሔር ነዚ ብሩክ...

“ፍቅረ ብጻይ ክሳዕ ሞት” - ኣባ ለትጹን

ኣብ ሃገረ ብሕንሳ ዝተወልደ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ኣበው ናይ ፍቕሪ ኣቦ ‘ኣባ ለትጹን’ እዩ። ቅድሚ ምንኵስናኡ፡ ኣብ ዕድመ ጉብዝናኡ፡...

ዝክረ ዕለተ ሰማዕታተ ኤርትራ ብጸሎተ ፍትሓት ተዘኪሩ!

ኣብ ሥጋዊ ሕይወት ኮነ መንፈሳዊ ሕይወት ቀይሕ ደም ከይፈሰሰ ፃዕዳ ዓፅሚ ከይተኸስከሰ ብዘይ መሥዋዕቲ ናፅነት ኣይርከብን’ዩ። ሃገርካ ክወርር፡ ሕዝብካ ከሕስር፡...

  

latest articles

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...