ሰማዕት ቅዱስ ፊላታዎስ

Jan 24, 2018

ሰማዕት ማለት ቃሉ ካብ ግእዝ ዝወጸ ኮይኑ፡ ትርጕሙ ምስክር ማለት እዩ፡ ብመሠረት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ኵሎም እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ናቱ ጥበብ ዝምስክሩን ዝነግሩን እዮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ካብ ሰንበት ክሳዕ ኃሙስ ዘለዉ ሥነ ፍጥረታት ዝፈጠሮም፡ ደቂ ሰባት ብኣኣቶም ፈጣሪኦም ክፈልጡን ከመስግኑን፡ ንመግበ ሥጋን ነፍስን ክኾኑዎምን ከገልግልዎምን እዩ። ግና ንሕና ደቂ ሰባት ፈጣሪና ብዘይምፍላጣ ንኣኣቶም ፈጣሪ ብምግባር ነምልኮም ኢና። ሓደ ፈጣሪኦ ብዘይምፍላጥ ፍጡር ላም ዘምልኹ ኣብ ሃገረ ኣንጾኪያ ዝቕመጡ ስድራ ነበሩ። ነዛ ላም እዚኣ ኣብ ዝበለጸ ገዛ ኣቐሚጦም ዝተፈላለየ ኣዚዩ ዝጸበቐ ብወርቂ ዝተሸለመ ክዳውንቲ ከዲኖም ኣብ ክሳዳን ኣእጋራን ናይ ወርቂ በናጅር ኣልቢሶም፡ ብመዓልቲ ሸብዓተ ጊዜ ቅዱይ ቅብዒ እናቀብዑ ይኣጥንዋ ነበር።

እዞም ሰባት ፊላታዎስ ዝበሃል ወዲ ነበሮም፡ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኾኖ ነታ ጣዖቶም ዕጣን ክኣጥና ሓተትዎ ንሱ ግና ኣበዮም፡ ኣዝዮም ይፈትዎ ብምንባሮም ድማ ዋላ ሓንቲ ኣይበልዎን። ሕፃን ፊላታዎስ ግና ኣምላኽ ፀሓይ ትመስሎ ስለ ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ደው ኢሉ “ፀሓይ ብሓቂ ንስኺ ሓቐኛ ኣምላኽ እንተዄንኺ ንገርኒ” ክብል ሓተታ። ፀሓይ ከኣ “ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኹን፡ ኣነ ብኢድ ኣምላኽ ዝተፈጠርኹ ፍጡርን ኣገልጋሊ ኣምላኽን እየ፡ ንስዃ’ውን ነቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ክትፈልጦ ኢኻ ምእንቲ ስሙ ድማ ደምኻ ክተፍስስ ኢኻ” በለቶ።

በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ልቡ ኣዝዩ ተተንኸፈ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ መልኣኹ ልዒኹ ካብ ሥነ ፍጥረት ኣትሒዙ ክሳዕ ነገረ ሥጋዌ ዘሎ ኵሉ መሃሮ። በዚ ኸኣ ኣዝዩ ተሓጐሰ፡ ካብቲ ጊዜ ኣትሒዙ ኸኣ ክጽልይን ክጸውምን ንድኻታትን ሽጉራትን ኸኣ ክምጽውትን ጀመረ።

ሓደ መዓልቲ ስድርዑ ናብ መወዳዕታ ዓመት በዓል ንፈተውቶም ኣኺቦም እናበዓሉ ከለዉ ንወዶም ጸዊዖም ነታ ላም ዕጣን ከእርግ ኣዘዝዎ። በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም “ ብሓቂ ንስኺ ኣምልኽ ኢኺ፧” ኢሉ ተሓተታ። እታ ላም ኸኣ “ኣነስ ኣምላክ ኣይኾንኩም፡ ሰይጣን ኣብ ውሽጠይ ኣቲዩ እዩ ንሰባት ከጋግይ ዝገበረኒ” ብምባል ድኅሪ ምምላስ፡ ብቀርና ንስድራኡ ወጊኣ ቀተለቶም።

ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም ቀቲልኩም ብሓዊ ኣቓጽልዋ ኢሉ ምስ ኣዘዘ፡ ኣብ ቅድሚ ስድራኡ ደው ኢሉ፡ ናብ እግዚአብሔር ንስድራኡ ከተንሥኣሉ ጸለየ። ሥድራ ፊላታዎስ ነፍሶም ተመሊሳትሎም ምስ ተንሥኡ ኣብ ሲዖል ዝረኣይዎ ስቓይ ነቲ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ ኵሉ ነገሩ።

ብድኅር እዚ ሕፃን ፊላታዎስ ምስ ስድራኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ተጠመቑ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕፃን ፊላታዎስ ናይ ምፍዋስ ጸጋ ስለዝሓቦ፡ ንዝተፈላለየ ሕማምን ደዌ ዘለዎም ብስም እግዚአብሔር ክፍውስ ጀመረ። እዚ ዜና እዚ ድማ ኣብ ንጉሥ ተሰምዐ። በቲ ጊዜ ዝነበረ ንጉሥ ኣዝዩ ጨኻን ንክርስቲያን ዝጸልዕን፡ ዘሳቕይን ዝቀትል ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ነበረ። እዚ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ኣጸዊዑ ንጣዖቱ ኣጵሎን ዕጣን ከዕርግ ኣዘዞ። ሕፃን ፊላታዎስ ብጀኻ እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ኣበዮ። ንጉሥ በዚ ሓሪቁ ንኣዘዝቱ ብዝተፈላለየ መሳቐይ ከሳቕይዎ ኣዘዘ። እንተ ኾነ ግና እግዚአብሔር ኃይሊ ጽንዐት ሒብዎ ጸንዐ። ንንጉሥን ንጣዖታቱ ድማ ረገመ።

በዚ ጊዜ ንጉሥ መልሓሱ ክቆርጹ ኣስናኑ ክሰብሩ ኣዘዘ። ይኹን እምበር በቲ ኵሉ ሕፃን ፊላታዎስ ኣዝዩ ጸንዐ። በዚ ኵሉ ዝተገረመ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ብጥዑም ቃላት ኣታሊሉ ንጣዖታቱ ክዓጥን ሓተቶ። ፊላታዎስ ኸኣ ብልቡ ሓደ ነገር ሓሲቡ ሓራይ በሎ። በዚ ጊዜ ንጉሥ ኣዝዩ ተሓጕሱ ነቶም 70 ጣዖታት ከምጽእዎም ንሕዝቡ ድማ ሕፃን ፊላታዎስ ዕጣን ንጣዖታት ክዓጥን ከሎ ክርእዩ ኣወጀ።

ሕፃን ፊላታዎስ ግና እቶም 70 ጣዖታት ክመጽዑ ከለዉ ናብ እግዚአብሔር ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም መሬት ተኸፊታ ክትውሕጦም ለመነ። እግዚአብሔር ኣምላኽ’ውን ጸሎቱ ሰሚዑ መሬት ተኸፊታ ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም ወሓጠቶም። በዚ ጊዜ እቶም ተኣኺቦም ዝነበሩ ኵሎም ኣሕዛብ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመኑ።

ንጉሥ ነዚ ኵሉ ምስ ረዓየ ኣዝዩ ተቖጥዐ፡ ንሕፃን ፊላታዎ ክሳዱ ቆሪጾም ክስይፍዎ ኣዘዘ። በዛ መዓልቲ እዚእ ሕፃን ፊላታዎስ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቀቢሉ ብሰማእትነት ኣዕረፈ።

ዝተፈተውኹም ሕፃናብ ካብዛ ታሪክ እንታይ ተማሂርና፦

1. እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣምላኽና ክነለልይ ከም ዝሕግዙና። ፀሓይ ወርኂ ከዋክብቲ ሰማይ እንስሳታት ኣታክልቲ ኵሎም ፍጡራት ኣፈጣጠርኦም ድማ ፈጣሪ ክንፈልጥ ዝሕግዙ እዮም።
2. ብጀኻ ኣምላኻ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየሎ። እቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ድማ ኣብ ጊዜ ሽግርና ከም ዘጽንዓና። 
3. ምእንቲ ስም ኣምላኽ ምእንቲ ሃይማኖትና ክሳዕ ሞት ክንጸንዕ ከም ዝግብኣና።

ስለዚ ዝተፈተኹም ሕፃናት ክሳዕ ሞት ከም ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ እሙናት ክንኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። በረከቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ ይዓድለና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።

ዘመነ ዮሐንስ 24 መጋቢት 2012 ዓ.…

April
Thursday
2
ዝክር፦ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፡ ወአፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 4፡12-20 1ይ ጴጥ. 1፡21-ፍጻሜ ግብ. ሐዋ. 5፡12-16 ምስባክ፦ መዝ. 81/82 ወንጌል፦ ማቴ. 26፡1-5 ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም።         *   *   *
 - 23:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

“ መድኃኔ ዓለም ”

  እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ኵሉ ዝነበረ’ዩ። ሰማያት ከይተዘርግሑ፡ ገጹ መሬት ከይተራእየ፡ ጐቦታት ከይቆሙ፡ ቀላያት ከይዓመቑን ወሓይዝ ከይወሓዙን ንሱ ብባህሪኡ ዝነበረ እዩ።...

7ይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ‘ኒቆዲሞስ’

  ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዘለዋ ሸሞንተ ሰናብቲ፡ እታ ሻብዓይቲ ሰንበት ‘ኒቆዲሞስ’ ትብሃል። ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ዚዝመርን ዚንበብን ዚወሃብ ትምህርትን ብዛዕባ ኒቆዲሞስ...

“ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ/ እናኸዱ ሓወዩ” ሉቃ. 17፡15

ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብማእከል ሰማርያን ገሊላን ኃሊፉ፡ ናብ ሓንቲ ከተማ ኣተወ።...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

በቴርጌላ ማርያም - ካብ ተላባዒ ሕማም ዝደኃነ ብጸሎት ማርያም!

ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ምስ ኵልና ይኹን እሞ ኣብ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ካብ ዝሰፈሩ ተአምራት...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ

ቅዱስ ሲኖዶስ ብምኽንያት ሕማም ኮረና ቫይረስ ሓዲሽ መግለጺ ኣውጺዑ!

6ይ ሰንበት፡ ‘ገብርኄር’

  ሻዱሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም “ገብርኄር” ትበሃል። እዛ ሰንበት እዚኣ ‘ገብርኄር’ ዝተሰምየት፡ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ፡ ብዛዕባ ቅኑዓት...

ገብር ኄር

  ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ...

ገዳም ደብረ ጽጌ ወደብረ ድኁኃን አቡነ ዮናስ

ሀሎ አሐዱ ብእሲ በአሐቲ ሀገር እንተ ስማ ቡር ሀገረ መስቀል ዘስሙ ንዋየ እግዚእ ወስመ ብእሲቱ ኂሩተ ማርያም / ኣብ ‘ቡር...

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ…

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡...

ደብረ ዘይት - ነገረ ምጽአተ ክርስቶስን ኅልፈተ ዓለምን

ኣብ ዓመት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን ኅልፈተ ዓለም ብፍሉይ እንዝክረሉ ሠለስተ ጊዜያት ኣለዉ። እቲ ሓደ...

“ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት። /እዚ ከምዚ ዝበለ ብዘይ…

 ዘለናዮ ቅንያት፡ ናይ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ኣብነት ብምግባር፡ ፈቃደ ሥጋና ብፈቃደ ነፍስና ኣግዚእና፡ ካብ አኃዜ ኵሉ ወብዙኀ...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...