ሰማዕት ቅዱስ ፊላታዎስ

Jan 24, 2018

ሰማዕት ማለት ቃሉ ካብ ግእዝ ዝወጸ ኮይኑ፡ ትርጕሙ ምስክር ማለት እዩ፡ ብመሠረት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ኵሎም እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ናቱ ጥበብ ዝምስክሩን ዝነግሩን እዮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ካብ ሰንበት ክሳዕ ኃሙስ ዘለዉ ሥነ ፍጥረታት ዝፈጠሮም፡ ደቂ ሰባት ብኣኣቶም ፈጣሪኦም ክፈልጡን ከመስግኑን፡ ንመግበ ሥጋን ነፍስን ክኾኑዎምን ከገልግልዎምን እዩ። ግና ንሕና ደቂ ሰባት ፈጣሪና ብዘይምፍላጣ ንኣኣቶም ፈጣሪ ብምግባር ነምልኮም ኢና። ሓደ ፈጣሪኦ ብዘይምፍላጥ ፍጡር ላም ዘምልኹ ኣብ ሃገረ ኣንጾኪያ ዝቕመጡ ስድራ ነበሩ። ነዛ ላም እዚኣ ኣብ ዝበለጸ ገዛ ኣቐሚጦም ዝተፈላለየ ኣዚዩ ዝጸበቐ ብወርቂ ዝተሸለመ ክዳውንቲ ከዲኖም ኣብ ክሳዳን ኣእጋራን ናይ ወርቂ በናጅር ኣልቢሶም፡ ብመዓልቲ ሸብዓተ ጊዜ ቅዱይ ቅብዒ እናቀብዑ ይኣጥንዋ ነበር።

እዞም ሰባት ፊላታዎስ ዝበሃል ወዲ ነበሮም፡ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኾኖ ነታ ጣዖቶም ዕጣን ክኣጥና ሓተትዎ ንሱ ግና ኣበዮም፡ ኣዝዮም ይፈትዎ ብምንባሮም ድማ ዋላ ሓንቲ ኣይበልዎን። ሕፃን ፊላታዎስ ግና ኣምላኽ ፀሓይ ትመስሎ ስለ ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ደው ኢሉ “ፀሓይ ብሓቂ ንስኺ ሓቐኛ ኣምላኽ እንተዄንኺ ንገርኒ” ክብል ሓተታ። ፀሓይ ከኣ “ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኹን፡ ኣነ ብኢድ ኣምላኽ ዝተፈጠርኹ ፍጡርን ኣገልጋሊ ኣምላኽን እየ፡ ንስዃ’ውን ነቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ክትፈልጦ ኢኻ ምእንቲ ስሙ ድማ ደምኻ ክተፍስስ ኢኻ” በለቶ።

በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ልቡ ኣዝዩ ተተንኸፈ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ መልኣኹ ልዒኹ ካብ ሥነ ፍጥረት ኣትሒዙ ክሳዕ ነገረ ሥጋዌ ዘሎ ኵሉ መሃሮ። በዚ ኸኣ ኣዝዩ ተሓጐሰ፡ ካብቲ ጊዜ ኣትሒዙ ኸኣ ክጽልይን ክጸውምን ንድኻታትን ሽጉራትን ኸኣ ክምጽውትን ጀመረ።

ሓደ መዓልቲ ስድርዑ ናብ መወዳዕታ ዓመት በዓል ንፈተውቶም ኣኺቦም እናበዓሉ ከለዉ ንወዶም ጸዊዖም ነታ ላም ዕጣን ከእርግ ኣዘዝዎ። በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም “ ብሓቂ ንስኺ ኣምልኽ ኢኺ፧” ኢሉ ተሓተታ። እታ ላም ኸኣ “ኣነስ ኣምላክ ኣይኾንኩም፡ ሰይጣን ኣብ ውሽጠይ ኣቲዩ እዩ ንሰባት ከጋግይ ዝገበረኒ” ብምባል ድኅሪ ምምላስ፡ ብቀርና ንስድራኡ ወጊኣ ቀተለቶም።

ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም ቀቲልኩም ብሓዊ ኣቓጽልዋ ኢሉ ምስ ኣዘዘ፡ ኣብ ቅድሚ ስድራኡ ደው ኢሉ፡ ናብ እግዚአብሔር ንስድራኡ ከተንሥኣሉ ጸለየ። ሥድራ ፊላታዎስ ነፍሶም ተመሊሳትሎም ምስ ተንሥኡ ኣብ ሲዖል ዝረኣይዎ ስቓይ ነቲ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ ኵሉ ነገሩ።

ብድኅር እዚ ሕፃን ፊላታዎስ ምስ ስድራኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ተጠመቑ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕፃን ፊላታዎስ ናይ ምፍዋስ ጸጋ ስለዝሓቦ፡ ንዝተፈላለየ ሕማምን ደዌ ዘለዎም ብስም እግዚአብሔር ክፍውስ ጀመረ። እዚ ዜና እዚ ድማ ኣብ ንጉሥ ተሰምዐ። በቲ ጊዜ ዝነበረ ንጉሥ ኣዝዩ ጨኻን ንክርስቲያን ዝጸልዕን፡ ዘሳቕይን ዝቀትል ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ነበረ። እዚ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ኣጸዊዑ ንጣዖቱ ኣጵሎን ዕጣን ከዕርግ ኣዘዞ። ሕፃን ፊላታዎስ ብጀኻ እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ኣበዮ። ንጉሥ በዚ ሓሪቁ ንኣዘዝቱ ብዝተፈላለየ መሳቐይ ከሳቕይዎ ኣዘዘ። እንተ ኾነ ግና እግዚአብሔር ኃይሊ ጽንዐት ሒብዎ ጸንዐ። ንንጉሥን ንጣዖታቱ ድማ ረገመ።

በዚ ጊዜ ንጉሥ መልሓሱ ክቆርጹ ኣስናኑ ክሰብሩ ኣዘዘ። ይኹን እምበር በቲ ኵሉ ሕፃን ፊላታዎስ ኣዝዩ ጸንዐ። በዚ ኵሉ ዝተገረመ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ብጥዑም ቃላት ኣታሊሉ ንጣዖታቱ ክዓጥን ሓተቶ። ፊላታዎስ ኸኣ ብልቡ ሓደ ነገር ሓሲቡ ሓራይ በሎ። በዚ ጊዜ ንጉሥ ኣዝዩ ተሓጕሱ ነቶም 70 ጣዖታት ከምጽእዎም ንሕዝቡ ድማ ሕፃን ፊላታዎስ ዕጣን ንጣዖታት ክዓጥን ከሎ ክርእዩ ኣወጀ።

ሕፃን ፊላታዎስ ግና እቶም 70 ጣዖታት ክመጽዑ ከለዉ ናብ እግዚአብሔር ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም መሬት ተኸፊታ ክትውሕጦም ለመነ። እግዚአብሔር ኣምላኽ’ውን ጸሎቱ ሰሚዑ መሬት ተኸፊታ ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም ወሓጠቶም። በዚ ጊዜ እቶም ተኣኺቦም ዝነበሩ ኵሎም ኣሕዛብ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመኑ።

ንጉሥ ነዚ ኵሉ ምስ ረዓየ ኣዝዩ ተቖጥዐ፡ ንሕፃን ፊላታዎ ክሳዱ ቆሪጾም ክስይፍዎ ኣዘዘ። በዛ መዓልቲ እዚእ ሕፃን ፊላታዎስ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቀቢሉ ብሰማእትነት ኣዕረፈ።

ዝተፈተውኹም ሕፃናብ ካብዛ ታሪክ እንታይ ተማሂርና፦

1. እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣምላኽና ክነለልይ ከም ዝሕግዙና። ፀሓይ ወርኂ ከዋክብቲ ሰማይ እንስሳታት ኣታክልቲ ኵሎም ፍጡራት ኣፈጣጠርኦም ድማ ፈጣሪ ክንፈልጥ ዝሕግዙ እዮም።
2. ብጀኻ ኣምላኻ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየሎ። እቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ድማ ኣብ ጊዜ ሽግርና ከም ዘጽንዓና። 
3. ምእንቲ ስም ኣምላኽ ምእንቲ ሃይማኖትና ክሳዕ ሞት ክንጸንዕ ከም ዝግብኣና።

ስለዚ ዝተፈተኹም ሕፃናት ክሳዕ ሞት ከም ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ እሙናት ክንኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። በረከቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ ይዓድለና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።

ዘመነ ዮሐንስ 15 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Friday
24
ዝክር፦ አብድዩ ነቢይ፡ ወጎርጎርዮስ፡ ጴጥሮስ ወሶፍያ፡ ወቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ዕብ. 12፡1-10። 1ይ ጴጥ. 4፡10-14። ግብ. ሐዋ. 10፡34-39። ምስባክ፦ መዝ. 78/79 ወንጌል፦ ዮሐ. 16፡1-6። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ፡ ዓዲ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሕፃነ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ

እቶም ብምኽንያት ልደት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ጡብ ኣደኦም ጸጊቦም ዘይጠበዉ ክልተ ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ሕፃናት ብርጉም...

ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ።...

11 ጥር 2012 ዓ.ም. በዓለ ጥምቀት ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ…

ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ብድምቀት ክኽበር ከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ...

እንቋዕ ናብ በዓል ቃና ዘገሊላ ኣብጽሓና!

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኣብ ዞባ ገሊላ እትርከብ ቃና ዝገበሮ ተኣምር ምኽንያት ብምግባር በዓል ቃና ዘገሊላ እናተባህለ ብስብሓታትን ጸሎተ ቅዳሴን...

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዚሩ ድዩ፧

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ ኽብሪ ተባዒሉ!

“ደቂቅየ ወደቂቅክሙ ኢይትጓነዩ በበዓልየ ወበዓልክሙ/ ኣብ በዓለይን በዓልኩምን ደቀይን ደቅኹምን ኣይፈላለዩ” ጻድቅ ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ መፋርቅ 4ይ ክፍለ ዘመን ካብ ቁስጥንጥንያ...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...