Print this page

ሰማዕት ቅዱስ ፊላታዎስ

Jan 24, 2018

ሰማዕት ማለት ቃሉ ካብ ግእዝ ዝወጸ ኮይኑ፡ ትርጕሙ ምስክር ማለት እዩ፡ ብመሠረት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ኵሎም እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ናቱ ጥበብ ዝምስክሩን ዝነግሩን እዮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ካብ ሰንበት ክሳዕ ኃሙስ ዘለዉ ሥነ ፍጥረታት ዝፈጠሮም፡ ደቂ ሰባት ብኣኣቶም ፈጣሪኦም ክፈልጡን ከመስግኑን፡ ንመግበ ሥጋን ነፍስን ክኾኑዎምን ከገልግልዎምን እዩ። ግና ንሕና ደቂ ሰባት ፈጣሪና ብዘይምፍላጣ ንኣኣቶም ፈጣሪ ብምግባር ነምልኮም ኢና። ሓደ ፈጣሪኦ ብዘይምፍላጥ ፍጡር ላም ዘምልኹ ኣብ ሃገረ ኣንጾኪያ ዝቕመጡ ስድራ ነበሩ። ነዛ ላም እዚኣ ኣብ ዝበለጸ ገዛ ኣቐሚጦም ዝተፈላለየ ኣዚዩ ዝጸበቐ ብወርቂ ዝተሸለመ ክዳውንቲ ከዲኖም ኣብ ክሳዳን ኣእጋራን ናይ ወርቂ በናጅር ኣልቢሶም፡ ብመዓልቲ ሸብዓተ ጊዜ ቅዱይ ቅብዒ እናቀብዑ ይኣጥንዋ ነበር።

እዞም ሰባት ፊላታዎስ ዝበሃል ወዲ ነበሮም፡ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኾኖ ነታ ጣዖቶም ዕጣን ክኣጥና ሓተትዎ ንሱ ግና ኣበዮም፡ ኣዝዮም ይፈትዎ ብምንባሮም ድማ ዋላ ሓንቲ ኣይበልዎን። ሕፃን ፊላታዎስ ግና ኣምላኽ ፀሓይ ትመስሎ ስለ ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ደው ኢሉ “ፀሓይ ብሓቂ ንስኺ ሓቐኛ ኣምላኽ እንተዄንኺ ንገርኒ” ክብል ሓተታ። ፀሓይ ከኣ “ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኹን፡ ኣነ ብኢድ ኣምላኽ ዝተፈጠርኹ ፍጡርን ኣገልጋሊ ኣምላኽን እየ፡ ንስዃ’ውን ነቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ክትፈልጦ ኢኻ ምእንቲ ስሙ ድማ ደምኻ ክተፍስስ ኢኻ” በለቶ።

በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ልቡ ኣዝዩ ተተንኸፈ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ መልኣኹ ልዒኹ ካብ ሥነ ፍጥረት ኣትሒዙ ክሳዕ ነገረ ሥጋዌ ዘሎ ኵሉ መሃሮ። በዚ ኸኣ ኣዝዩ ተሓጐሰ፡ ካብቲ ጊዜ ኣትሒዙ ኸኣ ክጽልይን ክጸውምን ንድኻታትን ሽጉራትን ኸኣ ክምጽውትን ጀመረ።

ሓደ መዓልቲ ስድርዑ ናብ መወዳዕታ ዓመት በዓል ንፈተውቶም ኣኺቦም እናበዓሉ ከለዉ ንወዶም ጸዊዖም ነታ ላም ዕጣን ከእርግ ኣዘዝዎ። በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም “ ብሓቂ ንስኺ ኣምልኽ ኢኺ፧” ኢሉ ተሓተታ። እታ ላም ኸኣ “ኣነስ ኣምላክ ኣይኾንኩም፡ ሰይጣን ኣብ ውሽጠይ ኣቲዩ እዩ ንሰባት ከጋግይ ዝገበረኒ” ብምባል ድኅሪ ምምላስ፡ ብቀርና ንስድራኡ ወጊኣ ቀተለቶም።

ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም ቀቲልኩም ብሓዊ ኣቓጽልዋ ኢሉ ምስ ኣዘዘ፡ ኣብ ቅድሚ ስድራኡ ደው ኢሉ፡ ናብ እግዚአብሔር ንስድራኡ ከተንሥኣሉ ጸለየ። ሥድራ ፊላታዎስ ነፍሶም ተመሊሳትሎም ምስ ተንሥኡ ኣብ ሲዖል ዝረኣይዎ ስቓይ ነቲ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ ኵሉ ነገሩ።

ብድኅር እዚ ሕፃን ፊላታዎስ ምስ ስድራኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ተጠመቑ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕፃን ፊላታዎስ ናይ ምፍዋስ ጸጋ ስለዝሓቦ፡ ንዝተፈላለየ ሕማምን ደዌ ዘለዎም ብስም እግዚአብሔር ክፍውስ ጀመረ። እዚ ዜና እዚ ድማ ኣብ ንጉሥ ተሰምዐ። በቲ ጊዜ ዝነበረ ንጉሥ ኣዝዩ ጨኻን ንክርስቲያን ዝጸልዕን፡ ዘሳቕይን ዝቀትል ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ነበረ። እዚ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ኣጸዊዑ ንጣዖቱ ኣጵሎን ዕጣን ከዕርግ ኣዘዞ። ሕፃን ፊላታዎስ ብጀኻ እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ኣበዮ። ንጉሥ በዚ ሓሪቁ ንኣዘዝቱ ብዝተፈላለየ መሳቐይ ከሳቕይዎ ኣዘዘ። እንተ ኾነ ግና እግዚአብሔር ኃይሊ ጽንዐት ሒብዎ ጸንዐ። ንንጉሥን ንጣዖታቱ ድማ ረገመ።

በዚ ጊዜ ንጉሥ መልሓሱ ክቆርጹ ኣስናኑ ክሰብሩ ኣዘዘ። ይኹን እምበር በቲ ኵሉ ሕፃን ፊላታዎስ ኣዝዩ ጸንዐ። በዚ ኵሉ ዝተገረመ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ብጥዑም ቃላት ኣታሊሉ ንጣዖታቱ ክዓጥን ሓተቶ። ፊላታዎስ ኸኣ ብልቡ ሓደ ነገር ሓሲቡ ሓራይ በሎ። በዚ ጊዜ ንጉሥ ኣዝዩ ተሓጕሱ ነቶም 70 ጣዖታት ከምጽእዎም ንሕዝቡ ድማ ሕፃን ፊላታዎስ ዕጣን ንጣዖታት ክዓጥን ከሎ ክርእዩ ኣወጀ።

ሕፃን ፊላታዎስ ግና እቶም 70 ጣዖታት ክመጽዑ ከለዉ ናብ እግዚአብሔር ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም መሬት ተኸፊታ ክትውሕጦም ለመነ። እግዚአብሔር ኣምላኽ’ውን ጸሎቱ ሰሚዑ መሬት ተኸፊታ ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም ወሓጠቶም። በዚ ጊዜ እቶም ተኣኺቦም ዝነበሩ ኵሎም ኣሕዛብ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመኑ።

ንጉሥ ነዚ ኵሉ ምስ ረዓየ ኣዝዩ ተቖጥዐ፡ ንሕፃን ፊላታዎ ክሳዱ ቆሪጾም ክስይፍዎ ኣዘዘ። በዛ መዓልቲ እዚእ ሕፃን ፊላታዎስ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቀቢሉ ብሰማእትነት ኣዕረፈ።

ዝተፈተውኹም ሕፃናብ ካብዛ ታሪክ እንታይ ተማሂርና፦

1. እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣምላኽና ክነለልይ ከም ዝሕግዙና። ፀሓይ ወርኂ ከዋክብቲ ሰማይ እንስሳታት ኣታክልቲ ኵሎም ፍጡራት ኣፈጣጠርኦም ድማ ፈጣሪ ክንፈልጥ ዝሕግዙ እዮም።
2. ብጀኻ ኣምላኻ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየሎ። እቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ድማ ኣብ ጊዜ ሽግርና ከም ዘጽንዓና። 
3. ምእንቲ ስም ኣምላኽ ምእንቲ ሃይማኖትና ክሳዕ ሞት ክንጸንዕ ከም ዝግብኣና።

ስለዚ ዝተፈተኹም ሕፃናት ክሳዕ ሞት ከም ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ እሙናት ክንኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። በረከቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ ይዓድለና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።