ቤት ትምህርቲ ሰንበት

Oct 02, 2015

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ‘ቤት ትምህርቲ ሰንበት’ ዝብል ብቐጥታ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ደኣ ኣይሃሉ እምበር፡ እዚ ሕጂ ኣብ ኣብያተ ት/ሰንበት ዝግበር ማለት ንሕፃናት ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ንሕገ እግዚኣብሔር ምምሃር ግና ዝነበረ’ዩ። ንምሳሌ፥ ኣብ ዘዳግም “ነዚ ትእዛዝ እዚ ኣብ ልብኹምን ኣብ ኣእምሮኹምን ኣንብርዎ፡ ንምልክት ከኣ ኣብ ኣእዳውኩም እሰርዎ፡ ኣብ ግንባርኩም ድማ ክታብ ይኹን፡ ኣብ ቤትኩም ኮፍ ምስ በልኩም፡ ኣብ መገዲ ክትከዱ ከሎኹምን ኣብ ምድቃስኩምን ኣብ ምትንሣእኩምን ብእኡ እናተዛረብኩም፡ ንደቅኹም ምሃርዎም” ዝብል ንባብ ንረክብ ኢና። (ዘዳ. 11፡18-21)

እስራኤላውያን ንደቆም ሕገ እግዚኣብሔር ክምህርዎም ተኣዚዞም እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ንደቆም ኣብ ቤቶምን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርን ሕገ ኦሪት እናመሃሩ ከም ዘዕበዩዎም መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና።


ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሰብከሉ ዝነበረ እዋን ደቀ መዛምርቱ “ኣብ መንግሥተ ሰማያት መን ይበልጽ፧” ኢሎም ምስ ሓተትዎ፡ ኣብ ማእከሎም ሕፃን ደው ብምባል ‘እንተ ዘይተመለስኩም፡ ከምዚ ሕፃን'ዚ እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ከም ዘይትኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።’ ብምባል ንሕፃናት ናይ ትሕትና ምሳሌ ገይሩ ከም ዝገለጾም ንርዳእ። (ማቴ. 18፡2-4) ብዛዕባ ትሕትና ኣብ ዝመሃረሉ እዋን’ውን “ እቲ ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ድኅሪ ኵሉን ኣገልጋሊ ኵሉን ይኹን” ድኅሪ ምባል “ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቘልዑ ንሓደ ብስመይ ዚቕበል ዘበለ ንኣይ እዩ ዚቕበል” ብምባል ሕፃናት ናይ ኵሉ መንፈሳዊ ግብሪ ምሳሌ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ እዩ። (ማር. 9፡35-36)

ሕፃናት ናብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጹ ርእዮም ደቀ መዛሙርቱ ምስ ገሠፅዎም፡ ጐይታ ግና ከምዚ ክብል ተዛረበ “መንግሥተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኅደግዎም ሕፃናት ናባይ ምምጻእ ኣይትኽልእዎም” ብምባል ሕፃናት ናብ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ዝግብኦም ምዃኖም ኣረድኦም። (ማቴ. 19፡14)።

ቤተ ክርስትያና ውን ስብከተ ወንጌል ንምስፋሕ ካብ ዘድልዩዋ ነገራት ሓደ ምምሥራት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ብዙኃት ቤ/ት/ሰንበት ተመሥሪቶምን ይምሥረቱን ኣለዉ።

ትምህርቲ ሰንበት፦ ማለት ፍልልይ ፆታ ከይተገብ9ረ ሕፃናትን መንእሰያትን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ ትምህርቲ ኣብ ዕለተ ቀዳምን ሰንበትን ዓበይቲ በዓላትን ኣብ ዝምችእ ናይ ዕረፍቲ ጊዜን ኣብ ዓፀደ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም እምነትን ሥርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝመሃርሉን ዘጽንዕሉን ብሠናይ ግብሪ ድማ ንኻልኦትን ነንሕድሕዶምን ኣርኣያ ዝኾኑሉ ቤት ትምህርትን ሥልጠናን ብምክፍፋል ከኣ ዝተፈላለየ መርሓ ግብርታትን መደባትን ብምሥራዕ ዝኾነ ክፋል ሰዓት መዓልቲ ምስ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን (ቅዳሴ፡ ዋዜማ፡ ጸሎተ ሠርክ ወዘይመስሎ) ብዘይጋጮ ኣገባብ መደባቶም ኣብ ዓፀደ ቤተ ክርስቲያን ከካይዱ ይኽእሉ።

ዕላማን ተግባርን ትምህርቲ ሰንበት።

ቤተ ክርስቲያን ንዅሉ ክትምህር ግቡኣ እዩ። ብፍላይ ድማ ነቶም ካብ ሕፃንነቶም ጀሚሮም ብመንገዲ ቅዱሳን ኣቦታቶም ኪምርሑን ኣሠር ፍኖተ ቅዱሳን ኪኽተሉን ዘለዎም መንእሰያት ከምቲ ኣብ ምሳሌ “ንቘልዓ እታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምሉእ ሕይወቱ ኻብኣ ኣይኬልግስን እዩ።” ዝብሎ ዝያዳ ቈላሕታ ሂባ ቅኑዓትን ብቑዓትን ተተካእቲ ምፍራይ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታታ እዩ። ብምዃኑ ድማ መንእሰያት ብመንፈሳዊ ትምህርትን ሥነ-ምግባርን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ብጥበብን ምስትውዓልን ክዓብዩን ንቤተ ክርስቲያን ካብ መናፍቓን ከም ብሌን ዓይኖም ኪሕልውዋን፡ ከምኡ'ውን ነቲ ካብ ኣቦታቶም ዝተመሃርዎ መንፈሳዊ ትምህርቲ መንፈሱን ዜማኡን ኣበሃህላኡን ዓቂቦም ናብ ወለዶ ምስግጋር ምእንቲ ኪኽእሉ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ቤተ ክርስቲያን እዩ።

በዚ መሠረት ቐንዲ ዕላማ ትምህርቲ ሰንበት

1. ከምቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተኣዚዙ ዘሎ ሕፃናት፡ ቈልዑ፡ መንእሰያት ኵሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ብጥበብን ብምስትውዓልን ከምዝዓብዩ ምግባር፡ (ሉቃ. 18 ፥16 መክ. 12፥1 ምሳ. 22፥6)።
2. ኵሎም መንእሰያትን ሕፃናትን ሃይማኖትን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ብሥርዓትን ብኣገባብን ከም ዝፈልጡን ከምዝርድኡን ምግባር።
3. ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነትን ሥርዓትን ትውፊትን ኣብ መንእሰያት ተሓልዩ ከይተለወጠ ከይተበረዘ ብቐጥታ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ምትኅልላፍ።
4. መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እናተማህሩ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ፈሊጦም ብነገረ መለኮትን ብሃይማኖትን ከምኡውን ብናይ ጥንታዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብስለት ኽረኽቡን ንወለዶም ከም ዝትክኡን ንናይ ጽባሕ ቤተ ክርስቲያን ብኃላፍነት ንምርካብ ብቑዓት ንኺኾኑ ምግባርን።
5. መንእሰያት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብነትን ኣሰርን ኣቦታቶም ከም ዚስዕቡ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሥራሕ ቤተ ክርስቲያን ብኣላይነት ኣቦታቶም ተሳተፍቲ ንኺኾኑ ምዅስኳስ።
6. መንእሰያት ፈጸምቲ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኪኾኑ ቃለ እግዚኣብሔር ተማሂሮም ንወለዶምን ካብኦም ንዝዓበዩን ኣኽበርቲ ንኺኾኑ፡ ብሓፈሻ ብሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ተሓኒፆም ንኺዓብዩን ጽቡቕ ኣርኣያን ኣፍረይቲ ዜጋታትን ንኺኮኑ ምኽኣል።
7. መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣብ መንፈሳውን ማኅበራውን ናብራኦም ንዝገጥሞም ዝኾነ ይኹን ነገር ብምኽሪ ኣቦታቶም ብመንፈሳውነት ንኸኅልፍዎን ነንሕድሕዶም ንኺረዳድኡን ክበረታትዑን ምኽኣል።
8. ሕፃናትን መንእሰያትን ናይታ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኖም ሃብትን ጸጋን ዓውድታት ሥነ ጥበባታን ታሪኻን ትውፊታን ብዝግባእ ንኽፈልጡን ኣበርክቶኦም ንኸዕዝዙን ምቹእ ጊዜን ኣገባብን እናኣዋደድካ ብትምህርቲ ምሥልጣን።
ምንጪ፦ መምርሒ ትምህርቲ ሰንበት

ዘመነ ዮሓንስ 5 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Tuesday
11
ዝክር፦ አብርሃም ካልእ፡ ወዮሐንስ ሐራ፡ ወአባ ፊልጶስ ዘደብ ረቢዘን። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 2ይ ቆሮ. 10፡1-10 ያዕ. 4፡6-12 ግብ. ሐዋ. 2፡42-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 111/112 ወንጌል፦ ሉቃ. 15፡1-10 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም ዓዲ ዘ፫፻ት። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...