ሓፈሻዊ ሥርዓተ መደብ ትምህርተ ሰንበት ( 1ይ ክፋል )

Mar 03, 2016

* መኽፈቲ መንፈሳዊ ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበት፡ በቲ ኣብቲ ጉባኤ ዝለዓለ መዓርግ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ መራሒ እናተመርሐ ኵሉ ደው ኢሉ ብናይ ኃባር ጸሎት ይጅመር። ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዚካየድ ሥሩዕ ይኹን ዘይሥሩዕ መደብ (መርሓ ግብር) ብጸሎት ይኽፈትን ይዕፆን። ምዱብ መርሓ ግብር ኪጅመር ከሎ ብጸሎት ዘወትር ይኽፈት።

እዚ ሥርዓተ ጸሎት እዚ ኸኣ፦

• “አአትብ ገጽየን፡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ”
• ነአኵተከን አቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን
• ጸሎተ ሃይማኖትን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔርን
• ከምኡውን “ሰላም ለኪን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን’ የጠቓልል።
• ኣብ ሰንበት ግና ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም ብምድጋም ይበጽሕ።

* “ነኣምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ” ዝብል ግእዛዊ መዝሙር ብኃባር ይዝመር።

* ኵሉ ደው ኢሉ ኸሎ ናይ ዕለት ወንጌል ብመሠረት ናይ ዕለት ንባብ ግጻዌ በቲ ዝዓበየ በዓል መዓርግ ይንበብ። ንባብ ምስ ተወደአ ድማ ምስቲ ወንጌል ዚኸይድ ናይ ንባብ መዕፀዊ እቲ ኣንባቢ ይብል። (ንኣብነት ዘማቴዎስ፦ ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየስ ኢየኀልፍ፤ . . . )።
* ኵሉ ኮፍ ምስ በለ ኸኣ በቲ መራሒ መርሓ ግብር ነቲ ናይ ዕለት ወንጌል ብዚምልከት ጽማቝ መልእኽትን ትምህርትን ብመሠረት ትርጓሜ ወንጌል ኣብ ውሽጢ 5-10 ደቂቕ መብርሂ ይወሃብ።
* መኽፈቲ መዝሙር ብመራሒ መደብ ተመሪጹ ብኃባር ይዝመር። ከከም እቲ ዘሎ እኹል ጊዜ መደባት ናይቲ ዕለት ናይ ኃባር መዝሙር ኣብ መንጎ መደባት ኪግበር ይከኣል እዩ።
* ናይ ዕለት ትምህርቲ ስብከት በቲ ዝተመደበ መምህር ካብ 35-45 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ዕለት ሥነ ጽሑፍ ወይ’ውን ካልእ ተዛማዲ መደብ (ንኣብነት፡ መንፈሳዊ ተዋሥኦ፡ ሕቶን መልስን ወዘይመስሎ) ካብ 10-30 ደቂቕ ይካየድ። ብፍላይ ንሕቶን መልስን ዚምልከት፡ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ሕቶ፡ ናብ ኃላፊ ትምህርተ ሰንበት ክልል ቤተ ክርስቲያን ብቓል ይኹን ብጽሑፍ ኣቐዲሙ ይወሃብ፤ ንሱ ድማ ኣብቲ ኣብ ወርኂ ሓደ ጊዜ ዚካየድ መደብ ሕቶን መልስን ባዕሉ ይምልሶ።
* ሠለስተ ካብቶም ዝተፈቕዱ ያሬዳዊ መዛሙር ብመዘምራን ይቐርብ።
* ከከም ኣድላይነቱ ምኽሪ ኣበው በቶም ዝተፈቕደሎም ኣገልገልቲ ኣቦታት ጥራይ 5-10 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ማኅበር መልእኽትታትን ሓበሬታን ብመራሒ መደብ ይቐርብ።
* መዕፀዊ መዝሙር ዝኾነ “ጸጋ ነሣእነ ወሕይወተ ረከብነ” ሠለስተ ሳዕ ይዝመር።
* ኵሉ ደው ኢሉ ጸሎተ ምህላ (እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ በእንተ ሚካኤል፡ በእንተ ገብርኤል፡ በእንተ ሩፋኤል፡ በእንተ መላእክት፡ በእንተ ነቢያት ፡ በእንተ ሓዋርያት ፡ በእንተ ሰማዕታት ፡ በእንተ ጻድቃን፡ በእንተ ሰንበት፡ እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ ሰአሊ ለነ ) የብጽሕ። ብተወሳኺውን ብስም ናይቲ ክልል ደብሪ ታቦት ኣብቲ ዚግባእ ተራ ብምእታው ምምህላል ይከኣል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ምህላ ምብዛኅ ምስ መደባት ትምህርቲ ሰንበት ዝሳነ ኣይኮነን።
* መዛዘሚ ጸሎት ብዚግብኦ ዝለዓለ መዓርግ ብዘለዎ ይምራሕ። ምዱብ መርሐ ግብር ኪዛዘም ከሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ(ምፍናው) ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ኸሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ካህን እንተሎ ድማ ሥርየት ይወሃብ።
* መራሒ መደብ እትዉ በሰላም ይብል። ሠርሖተ ሕዝብ (ፈነወ) ይኸውን።
* ከም መጠን ዕብየትን ዓቕምን ትምህርቲ ሰንበት እዘን ተጠቒሰን ዘለዋ መሠረታውያን መርሐ ግብርታት ከም ዘለወን ኮይነን ኣብቲ ሥሩዕ መደብ ምስቲ ዘሎ ጊዜ ካልእ ተወሰኽቲ መደባት (ንኣብነት ከም ትምህርቲ ተሠጥዎ ቅዳሴን ምስባክ ዘሰንበት ወዘበዓላትን ናይ ዕለት መዝሙርን ወዘይመስሎ) ምትእትታው ኣይክልከልን እዩ። እንተ ተኻኢሉስ ኣብ ዓመታዊ ውጥን ትምህርቲ ተመዲቡ ኪካየድ’ውን ይግብኦ እዩ።

* ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣብ ሥርዓተ ጸሎት፦
1. ጸሎት ኪጅመርን ኪውዳእን ከሎ ገጽካ ብስም ሥላሴ ምምዕታብ ይግባእ።
2. ጸሎት ኵሉ ሳዕ ካብቲ ጉባኤ ብዝለዓለ ማዕረግ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኪምራሕ ይግብኦ። ኵሉ ጊዜ ሥልጣን ክህነት ዘለዎም ካህናት እናተረኽቡ ነቲ ጉባኤ ብጸሎት ኪኸፍትዎን ብሥርየት ኪዓፅውዎን ይግባእ።
3. ኣብ መንጎ ጸሎት ማኅበር ውልቃዊ ጸሎት ኣይግባእን። ብኅብረት ናይ ዝግበር ጸሎት ሥርዓትን ኣበሃህላን፡ ተመሃሮ ከጽንዕዎ ይግባእ።
4. ማኅበራዊ ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ፡ ብሓደ ሥሙር ልብን ቃልን ከምኡ’ውን ብተመሳሳሊ ኣካላዊ ኣቃውማን ኮይኑ ብዘይ ታህዋኽን ጫውጫውን ዘይልሙድ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ኪኸውን ይግብኦ።
5. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ እዋን ገጽካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከኣ ናብ ወገን ምሥራቅ ምጥማት ይግባእ።
6. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ በኣንቃዕድዎ ሕሊና ዓይንኻ ቋሕ ኣቢልካ ምጽላይ እምበር ምዕማት ፈጺሙ ክልኩል እዩ።
7. ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ተጐልቢበን ኪጽልያ ይግባእ።
8. ኣብ ጊዜ ጸሎት ይኹን ኣብ ምሉእ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ደቂ ኣንስትዮ ብወገን የማን ደቂ ተባትዮ ኸኣ ብወገን ጸጋም ተፈላልዮም ኪቕመጡ ይግባእ።

* እዚ ድንጋገ እዚ ነቶም ዘይሥሩዕ መርሐ ግብርታት ማለት ከም መደብ ሕፃናት፡ ናይ ሥልጠና መደባት፡ ኣብ ጊዜ ዕረፍትን ሕዝባዊ ይኹን መንፈሳዊ በዓላትን ዚሥርዑ መደባት ፡ ካልኦት ዘይተጠቕሱ ግና ፍቓድ ዚረኽቡ ፍሉያት መደባት ኣይምልከትን እዩ። ብዛዕባ ሥርዓት ቤተ ክርስቲያን ዚምልከት ንዝተደንገገ ግና ወትሩ ኪሥርሓሉ ይግባእ።
* . . .ወዘይመስሎ።
እግዚአብሔር ንኣብያተ ትምህርተ ሰናብትና ብእምነትን ሥነ ምግባርን የጽንዓልና!

ምንጪ፦ መምርሒ ትምህርቲ ሰንበት

              መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

ዘመነ ዮሓንስ 5 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Tuesday
11
ዝክር፦ አብርሃም ካልእ፡ ወዮሐንስ ሐራ፡ ወአባ ፊልጶስ ዘደብ ረቢዘን። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 2ይ ቆሮ. 10፡1-10 ያዕ. 4፡6-12 ግብ. ሐዋ. 2፡42-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 111/112 ወንጌል፦ ሉቃ. 15፡1-10 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም ዓዲ ዘ፫፻ት። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...