ሥምረት ቅዱስ ሲኖዶስ መሠረትን ጽላልን እዩ !

Mar 18, 2016

     ሥምረት ቅዱስ ሲኖዶስ መሠረትን ጽላልን እዩ !     

ሥምረትን ጽንዓትን ቅዱስ ሲኖዶስ ብላዕሊ ጽላል ብታሕቲ መሠረት ብምዃኑ ኣገዳስነቱን ጽልዋኡን ዓቢይ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍኖተ ጽድቅ እትምርሓሉ፡ ሓዋርያዊ ኣገልግሎታ ዝሰፍሓሉ፡ ጕስነት ምእመናን ዝኅይለሉ፡ በብጊዜኡ ዝኽሰቱ ፈተናታት ዝእለየሉ፡ ኣብ እዋኑ እናተኣከበ ውሳኔታት ክህብ ጸኒሑ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ ቀረባ ጊዜ ቅድሚ ሱባኤ ዓቢይ ጾም ምእታዉ፣ ህልዊ ኵነታት ቤተ ክርስቲያን ዝግምግምን መጻኢ መደባት ዝምልከትን ሠለስተ ኣኼባታት ከም ዘቃንዐ ይፍለጥ።

ብዕለት 4 የካቲት፣ 11 የካቲት ከምኡ’ውን 22 የካቲት 2008 ዓ.ም. ብተኸታታሊ ኣብ ዝገበሮም ኣኼባታት፦ ዓበይትን ቀዳምነትን ዝወሃቦም ህልዊ ዕማማት ቤተ ክርስቲያን፣ ምድልዳል ውሽጣዊ ምኅደራን ሓድነትን ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ሕግን ሥርዓትን ውግዘት፣ ምትዕርራይ ዳግማይ ሥርርዕ ዓቕሚ ሰብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ፣ ኣብ ዓቢይ ጾም ክግበር ዝግብኦ ሱባኤን ምህለላን፣ ብምኽንያት እናሰፍሐን እናኃየለን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ሃገረ ስብከታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ዘድሊ ዘሎ ጕስነት . . . ብዕምቈት ዘቲሎም። ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ጉባኤኡ፡ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ምምኅዳር መንበረ ፓትርያርክ ዝተኸስተ ናኣሽቱ ምምኅዳራዊ ዘይምርድዳእ ኣልዩ ግቡእ መሥርዑ ከምዝኅዝ ገይሩ።

ብፍላይ ኣተኵሮ ሂቡ ኣስፊሑ ካብ ዝተዛረበሎም ሓደ ጕዳይ ውግዘት እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት፣ ውግዘት ሕግን ሥርዓትን ብዘይተኸተለ መገዲ፣ ካብ ሓቀኛ ትርጕሙን መንፈሱን ወፃኢ ክውዕልን ብኣወጋዚ ይኹን ብተወጋዚ ረዚን መልእኽቱ ክፈኵስን ክድፈርን ምጽንሑ ድኅሪ ምግምጋም ነቲ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ዝረኸቦ ገለ ውግዘታት ብሥሙር ድምፂ ክሰዓርን ክለዓልን ወሲኑ። ብኣንጻሩ እቲ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ተኸቲሉ ዝፍጸም ውግዘት ግና ሕጋውነት ለቢሱ ክጸንዕ ከምዘለዎ ተረዳዲኡ። ብዛዕባ አንቀጸ ውግዘት ዝምልከት ብጉባኤ ሊቃውንት ተጸኒዑን ተዳልዩን ንዝቐረበሉ ዝርዝራዊ ሥርዓት ነገረ ውግዘት ብሰፊሕ ድኅሪ ምዝርራብ ድማ ከምዘለዎ ኣጽዲቑ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብምውሳን፣ ቀዳምነት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኣርኣያ ኪኾኑ ከምዘለዎም፣ ኵሎም ሥልጣነ ክህነት ዘለዎም’ውን ብኸንቱ ካብ ምውጋዝ ክጥንቀቑ ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቡ።

በዚ መሠረት’ዚ፦

  • ሕጋዊ ውግዘት ነቲ ሓቀኛ መንፈሱን ረዚን ትርጕሙን ተዓቂቡ ብቅኑዕ ኣገባብ ኣብ ቦታኡን ጊዜኡን ጥራይ ክትግበርን ክውዕልን፣ ብዅሎም ኣካላት ቤተ ክርስቲያን ክኽበር፣
  • ናብ ውግዘት ኣብ ክንዲ ምቅድዳም፡ እቲ በዳሊ ብንስሓ ዝምለሰሉን ዝምዓደሉን ካብ ጌጋታቱ ዝእረመሉን ኣገባብ ምጽዓር ቀዳምነት ክወሃቦ፣
  • ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ተኸቲሉ ዘይፍጸም ውግዘት ንወጋዚ ብሕጊ ዘሕትት ምዃኑ፣ እቶም ብከንቱ ከውግዙ ዝተረኽቡ ድማ ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ዓመት ካብ መንፈሳዊ ዕዮን ኣገልግሎትን፣ ከምኡ’ውን ካብ ዝኾነ ማኅበራዊ ተሳትፎ ክእገዱ፣
  • ውግዘት ክፍታሕ ከሎ ድማ ከምቲ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ከምዘለዎ ኣዘኻኺሩ።

እንተኾነ ነቲ ብእዋኑ ዝተኣልየ ብዛዕባ ውግዘት ዝምልከትን ኣብ ውሽጢ ምምኅዳር መንበረ ፓትርያርክ ዘጋጠመ ናኣሽቱ ምምኅዳራዊ ዘይምርድዳእን ምኽንያት ብምግባር፡ ነቶም ብኽፉእ ወረ ዘይማእዝኑን ዘይመልክዑን ኣትኂዞም ካብ ሓቂ ፍጹም ብዝረሓቐ ዘይክውንነታዊ ኣገባብ ንካልእ ኣጀንዳታቶም መጋበሪ ክኸውን ከናፍስዎ ንዝጸንሑ ኣካላት ብምዅናን፤ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ዝተፈጥረ ጉዳይ ከም ቀደሙ ብመሠረት ሕግታቱ ብምእላይን ብምድቃስን፣ ሓድነቱ ኣጽኒዑ፣ ካብ ሽርሒ ናይቶም ካልእ ከፋፋሊ ዕላማ ዘለዎም ወገናት ብምጥንቃቕ ኣብ ኣባላቱ ንዝጸንሖ ስምምዕ ብዝያዳ ኣኀይሉ፣ ሓዋርያዊ ተልእኾኡን ዕላማኡን ከተግብር ተጊሁ ክሠርሕ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።

ልዕሊ ዅሉ ድማ ዘሎናዮ እዋን ቤተ ክርስቲያንና ብዝተፈላለየ ኣገባብ እትፍተነሉ ዘመነ ተጻብኦ ብምዃኑ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕዝብናን ሃገርናን ሰላሙን ቅሳነትን ክህብ፣ ከምቲ ዓቢይ ምሕረቱ ብጠለ ዝናሙ ክባርኸና፣ ምስቲ ኣቲናዮ ዘሎናዮ ዓቢይ ሱባኤ ኣብ ኵለን ሃገረ ስብከታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ጽኑዕ ሥሩዕ ምህለላን ጸሎትን ክግበር ኣዊጁ።

                        እግዚአብሔር ንሃገርናን ንቤተ ክርስቲያንናን ይባርኽ!

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 18 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Tuesday
28
ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር፡ ወመስቀል፡ አትናቴዎስ፡ ወፊላታዎስ፡ ያዕቆብ ግብጻዊ፡ ወቶማስ ዘህንደኬ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ሮሜ 10፡11-ፍጻሜ 2ይ ጴጥ. 3፡14-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 14፡20-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 88/89 ወንጌል ዮሓ. 8፡21-32 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘ፫፻ት ግሩም። ***
00:00 h