Print this page

ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ንዘይተወሰነ እዋን ተመኃላሊፉ!

Mar 25, 2020

ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስን ብማእከልነት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተማእኪሉ ዝካየድ ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም፡ ናይ ሎሚ ዓመት 2012 ግእዝ (2020 ፈ) ዘድሊ ምድላዋት እኳ ኣቐዲሙ እንተኣጻፈፈ፡ ብሰንኪ እዚ ኣብ ምሉእ ዓለም ወሪዱ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ (COVID 19) ንድኅነት ነጋድያንን ሕዝብን ሃገርን፡ ንዘይተወሰነ እዋን ተመኃላሊፉ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ንነጋድያን ዘድሊ ሓበሬታ ሂቡ።

ልዑል እግዚኣብሔር ብዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ ነዚ ወሪዲ ዘሎ ሓደገኛ ሕማመ ሥጋ ቀንጢጡ ፈውሰ ምሕረቱ ልኡኹ እቲ ጕዕዞ ውሑስ ምስ ኮነ፡ ቅዱስ ሲኖዶስ ዕለተ ጕዕዞ ወሲኑ ንኵሎም ነጋድያን ብመራከቢ ብዙኃንን ተሌፎንን ክሕበር እዩ።

ከምዝፍለጥ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 2012 ግእዝ (2020 ፈ) ንግደት ናብ ሀገረ ቅድስት ኢየሩሳሌም ዘድሊ ቕጥዕታት ብምምላእን ገንዘብ ብምኽፋልን መሥርሕ ውሕስነት ብምፍጻምን ምድላዋታቶም ኣብ ምጽፋፍ ዘለዉ ልዕሊ 300 ነጋድያን እዮም።

እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ይልኣኸልና!