Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

ዓመት መጸ (፲፯) 17 መስከረም፡ ብስብሐተ ማኅሌትን ውዳሴን ቅዳሴን፡ ብብርሃን ዳሜራን ሆየ ሽግን፡ ብዓቢይ ሓጐስ እነኽብሮ በዓል፡ በዓለ መስቀል’ዩ። እዚ በዓል’ዚ ወርኀ ክረምት እዋን ልምላሜ ኃሊፉ ወርኀ ጽጌን ፍሬን ዝትክኣሉ፡ ከምኡ’ውን ብርሃን ፀሓይ ዝደምቀሉ ኣብ ቀዳማይ ወርኂ ናይ ሓድሽ ዓመት ዝብዕል ብምዃኑ በዓል ተስፋን ብርሃንን እዩ።
ዋላ እኳ “መስቀል” ማለት ዝተመሳቐለ ናይ ዕለተ ሠሉስ ፍጥረት ዕፅ እንተኾነ፡ ብደመ መለኮት ዝኸበረን ዝተቐደሰን ስለዝኾነ፡ ‘ንጉሠ ዕፀዋት’ ዝብል ቅጽል ስም ክወሃቦ ክኢሉ።

ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ “መስቀል” ትእምርተ ውርደትን መርገምን ብምንባሩ (ዘዳ. 21፡23) ብፍላይ ሮማውያን ንገበነኛ ሰብ ኣብ መስቀል ሰቂሎም ይቐትልዎ ነበሩ። ኣብቲ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ወንጌለ መንግሥት ድኅነተ ዓለም ዝሰብከሉ ዝነበረ ጊዜ፦ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ሮማውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ብጽልእን ጭካነን ተላዒሎም ብሥርዓት ሮማውያን ክሰቕልዎ መደቡ። ነቲ ብባህሪኡ በደል ዘይብሉ ኣምላኽና፡ “በደለኛ እዩ” ንኽብሉ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ “ይሰቀል፡ ይሰቀል” እናበሉ ጨርሑ። (ማቴ. 27፡22-23)

ዓይነታት ሱባዔ

1. ናይ ውልቂ ሱባዔ (ዕፁው ሱባዔ)
ናይ ውልቂ ሱባዔ ዝብሃል፡ ሓደ ሰብ በይኑ ዝኾነ ሰብ ከይረኣዮ ኣብ ቤት ኮነ ኣብ ካልእ ዚጥዕም ቦታ ኮይኑ ብውልቁ በዓቲ ጸሎቱ ዓፅዩ ብሰቂለ ሕሊና ፈጣሪኡ ጥራሕ ኪርእዮን ኪሰምዖን ብኅቡእ ዚገብሮ ሱባዔ እዩ። (ማቴ. 6፡5-13)
ዕፁው ሱባዔ ዚኃዘ ሰብ ኣቐዲሙ ኵሉ ዘድልዮ ነገር ኂዙ ናብ በዓቱ ድኅሪ ምእታዉ፡ ሱባዔኡ ክሳዕ ዚፍጽም ምስ ሰብ ኣይራኸብን እዩ። (መዝ. 102፡6-7)

2. ናይ ማኅበር ሱባዔ

ሱባዔ፦ ብሰዋስዋዊ ትርጕሙ ‘ሰብዐ፡ ሾብዓተ ገበረ’ ማለት ኮይኑ፡ ሓደ ሰብ ‘ካብ’ዚ መዓልቲ’ዚ ክሳዕ እቲ መዓልቲ’ቲ ብጸሎት ምስ ፈጣርየይ ክራኸብ እየ’ ኢሉ ዚውጥኖ እዩ።

‘እስመ ኍልቈ ሳብዕ በኀበ ዕብራውያን ፍጹም ውእቱ’ ከምዝብል ቍጽሪ ሾብዓተ ብእስራኤላውያን ብቓልን ብግብርን እትግለጽ ፍጽምቲ ቍጽሪ እያ። ንኣብነት፦ ፈጣሬ ዓለማት እግዚአብሔር ኣብ ሻብዓይ መዓልቲ ካብ ምፍጣር ምዕራፉ፤ ንጸሎት ዚተግሁ ምእመናን ኣብ መዓልቲ ሾብዓተ ጊዜ ምምስጋኖም፡ ፍጹምነት ቍጽሪ ሾብዓተ የመልክት። (ዘፍጥ. 2፦2፣ መዝ. 119፡164)፣ ብተወሳኺ’ውን ሓደ ሰብ ንሾብዓተ መዓልታት ምስ ዚጸውም ‘ሓደ ሱባዔ ጾይሙ’ ይበሃል። ንዓሠርተው ኣርባዕተ መዓልታት ምስ ዚጸውም ድማ ‘ክልተ ሱባዔ ጾይሙ’ ይበሃል።

ማየ ጸሎት

Sep 24, 2021

'ተሓፀብ እሞ ሕወ' 2ይ ነገ. 5፡13

ማየ ጸሎት፡- ብጸሎት ዝተባረኸ ማይ ማለት እዩ። ነቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ዚባረኽዎ ከምኡ’ውን ቅዱሳን ነቢያት፡ ሓዋርያት፡ ጻድቃንን ሰማዕትን ብዓፀደ ሥጋ ኸለዉ ይኹን ብዓፀደ ነፍስ ዚባረኽዎ ማየ ጸሎት ይብሃል። እቲ ሕሙማት ዚፍወስሉን ተኣምራት ዚግበረሉን ማየ ጸሎት’ውን ‘ጸበል’ ይበሃል እዩ። ጸበል፡ ‘ሓመድ (ጸብሪ)’ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣስከሬን ቅዱሳን ዝዓረፎ፡ ካብ መቓብሮም ዚርከብ ሓመድ ብኢድ ካህናት እናተዋህበ፡ በጽቢጽካ ብምስታይን ብምሕጻብን ከምኡ’ውን ምሉእ ሰብነት ወይ እታ ዝሓመመት ኣካል ሸቢጥካ ወይ ለኺኻ ዚፍውስ ዓይነት ሓመድ እዩ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ! ኣብ ወንጌል ዮሓንስ 9፥5-7 ከምዝተጠቕሰ ‘ኣብ ዓለም ከሎኹ ብርሃን ዓለም ኣነ እየ’ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጡፍ በለ ብጥፍጣፍውን ጸብሪ ገበረ፥ በቲ ጸብሪ ኸኣ ኣዕይንቲ እቲ ዕዉር ለኸየ እሞ ‘ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ኬድካ ተሓፀብ በሎ።’ ንሱ ኸይዱ ተሓፀበ እናረኣየውን ተመልሰ።” ነቲ ዓይነ ሥዉር ዘብርሀ ጸበል እዩ። በዚ መሠረት ከኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንኺፍወሱ ብስም እግዚኣብሔርን ብስም ኵሎም ቅዱሳኑን ጸበልን ማየ ጸሎትን ኪግልገሉ ትምህር።

መኽፈቲ ጸሎት ናይ ነፍስ ወከፍ መዓልትታት አዐትብ ገጽየ ወኵለንታየ በትእምርተ መስቀል እንዘ እብል/ ገጸይን ኵሉ ኣካላተይን ብትእምርተ መስቀል ብስም አብን ወወልድን ወመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ እናበልኩ አማዕትብ።

ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ፡ ብቅድስት ሥላሴ እናኣመንኩን እናተማኅፀንኩን ኣብ ቅድሚ እዛ ኣደይ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን እኽሕደካ ኣሎኹ። ንሳ’ውን ናይ ዘለዓለም ምስክረይ ዝኾነት ማርያም ጽዮን እያ።

ነአኵተከ
• ኦ ጐይታ ፈጺምና ነመስግነካ ኣሎና፡ ኦ ጐይታ ንባርኸካን ንእመነልካን ኣሎና፡ ኦ ጐይታ ፈጺምና ንቅዱስ ስምካ ንግዛእ ኣሎና። ኵሉ ብርኪ ዚሰግደልካ ኵሉ ልሳን ዚግዝኣልካ ጐይታ ንሰግደልካ ኣሎና። ኣምላኽ ኣማልኽቲ፡ ጐይታ ጐይቶት፡ ንጉሥ ነገሥታት ንስኻ ኢኻ፡ ኣምላኽ ኵሉ ሥጋን ኵላ ነፍስን ንስኻ ኢኻ፡ ከምቲ ቅዱስ ወድኻ ንስኻትኩም’ሲ ክትጽልዩ ከሎኹም ከምዚ በሉ እናበለ ዝመሃረና ንጽውዓካ ኣሎና።

ታቦት፦

Sep 24, 2021

ታቦት፦ ካብ ‘ቤተ’ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝተረኽበ እዩ። ትርጒሙ ኸኣ፦ ማኅደር፡ መኅደሪ፡ ማኅደረ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ታቦት፡ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ካብ ዘለዉ ንዋያተ ቅድሳት ላዕላዋይ ደረጃ ኂዙ ዚርከብ፡ ዝተፈልየ ክብርን ታሪኽን ዘለዎ እዩ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ንምእመናን ምስክርን ምልክትን ኣምልኾኦም ንኪኸውን ብእግዚአብሔር ተፈቒዱ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እናተመኃላለፈ ዝመጽአ እሞ ክሳዕ ምጽኣት ዚቕጽል፡ ኣብ ሰማይ ውን ዘሎ እዩ።

* ታቦት ኣብ ብሉይ ኪዳን

ኣቐዲሙ ዅሉ ወዲ ኣዳም ብጽሑፍ ዝተዋህበ ሕጊ ዘይኮነስ ብሕገ ልቡና እዩ ዝነብር ዝነበረ። ሰብ ብሕገ ልቡና ንፈጣሪኡ ከምልኽን ኪርዳእን ስለዘይከኣለ፤ ብዓይኑ ርእዩ፡ ብእዝኑ ሰሚዑ፡ ንፈጣሪኡ ናይ ምምላኽ ድልየት ከምዘለዎ ካብ እግዚአብሔር ዝተሠወረ ስለዘይነበረ ካብ ሕገ ልቡና ናብ ሕገ ኦሪት (ጽሑፋዊ ሕጊ) ኪሳገር ባዕሉ እግዚአብሔር ፈቐደሉ። ነቲ ሕጊ ናብ ሕዝቡ ዘብጽሕ ድማ ንእሙን ኣገልጋሊኡ ሊቀ ነቢያት ሙሴ መረጸ።

መስቀል ምልክት ሰላምን ዕርቅን፡ ጽንዓትን ኃይልን እዩ። ከምቲ ሥጋዊ ኃይሊ ንምርካብ መዓዛታት ዘለዎ መግቢ ዘድሊ፡ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ኃይሊ ንምርካብ ጽኑዕ እምነትን ሠናይ ግብርን የድሊ እዩ። ትእምርቲ መንፈሳዊ ኃይሊ ኸኣ መስቀል እዩ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኽገልጽ ከሎ “ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ነቶም እንኣምን ግና ኃይሊ ኣምላኽ እዩ።” በለ። (1ይ ቆሮ. ፩፥፲፰/1:18)
ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ንምድኃን ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብገዛእ ፍቓዱ ንቅድስቲ ነፍሱ ካብ ቅድስቲ ሥጋኡ ፈልዩ ምእንታና ሞይቱ፡ ካብ ምዉታን ድኅሪ ምትንሣኡ፡ እቲ ዝተሰቕለሉ መስቀል ከም ፀሓይ እናኣብርሀ ሕሙማት ይፍውስን ምዉታን የተንሥእን ነበረ። ነዚ ዝረኣዩ ኣይሁድ ብቅንእን ክፍኣትን ተላዒሎም፡ ነቲ መስቀል፡ ዓሚቝ ጕድጓድ ኣዅዒቶም ቀበርዎ። ንኸይርከብን ስመ ዝክሩ ንኸይልዓልን ድማ ኵሎም ነበርቲ ኢየሩሳሌም ጐሓፍን ርስሓትን ዘበለ ኵሉ ኣብ ልዕሊኡ ንኽጕሕፉ ኣዘዙ። እቲ ዝቐበሩሉ ቦታ ኸኣ ክሳብ ጎቦ ዝኸውን ንኣስታት ሠለስተ ክፍለ ዘመን (፫፻/300 ዓመት) ደፈንዎ።

“እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንመኣስር እከይ ምፍታሕ፡ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ፡ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ፡ ባርነት ዘበለ ዅሉውን ምስባርዶ ኣይኰነን፧ እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል፡ ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ኸተእቱ፡ ዕሩቕ እንተ ርኤኻ ኽትከድኖ፡ ካብ ሥጋካውን ከይትኅባእዶ ኣይኮነን፧ ሽዑ ብርሃንካ ኸም ወጋሕታ ኾይኑ ኺወጽእ፡ ምሕዋይካ ኸኣ ቀልጢፉ ኺበቊል፡ ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ፡ ክብሪ እግዚኣብሔርውን ደጀንካ ኪኸውን እዩ። ሽዑ ኽትጽውዕ፡ እግዚኣብሔር ከኣ ኪመልሰልካ፡ ከተእዊ፡ ንሱ ድማ፡ እኔኹ ኪብል እዩ። ንኣርዑት፡ ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ፡ ንሕማቕ ዘረባ ኸኣ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሐቕካ፡ ኻብ ናብ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ፡ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተ ኣጽገብካ፡ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ኪወፅእ፡ ጸልማትካውን ከም ቀትሪ ኪኸውን እዩ።” (ኢሳ. 58፡3-5)

ኣብዚ ጊዜ ጾምና ክንገብሮም ካብ ዝግብኡና ሠናይ ተግባራት ንትምህርቲ ክኾነና ንገሊኦም ክንጠቅስ ኢና፦

Ad Right
No events found.

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...